Vrijwilligerscoördinator

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe Stichting Veens Welzijn van start.

De Stichting heeft de opdracht de instroom naar individuele zorg en ondersteuning door professionals te verlagen en afschaling mogelijk te maken. Dit doen we door, in samenspraak met ketenpartners (zorgpartners, toegang, cjg, wmo en anderen) gericht vorm te geven aan goede algemene voorzieningen waar inwoners langer terecht kunnen en eerder naar kunnen terugkeren.

Het welzijnswerk binnen de gemeente Veenendaal zal in 2021 hierdoor een wezenlijke verandering ondergaan. Het accent zal meer komen te liggen naar een type van dienstverlening gericht op kortstondige contacten en meer focus op het collectief. Dit vraagt om welzijnswerkers die een spilfunctie willen vervullen in het maken van de beweging naar het “meer omzien naar elkaar” en het verder door ontwikkelen van de sociale basis.

We zijn op zoek naar een welzijn professional die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij die welzijn professional die samen met ons mee wil bouwen en ontwikkelen dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op onderstaande vacature:

Vrijwilligerscoördinator

36 uur (1 fte)

NB: deeltijddienstverband is bespreekbaar met een minimum van 24 uur

Veenendaal telt veel inwoners die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van medebewoners. Ook zijn er binnen de gemeente een groot aantal vrijwilligersorganisaties actief.  De gemeente hecht veel waarde aan hun bijdrage en stimuleert vrijwilligerswerk waar mogelijk. In de sociale basis van Veenendaal neemt vrijwilligerswerk een belangrijke plaats in.

Vrijwilligersorganisaties kenmerken zich door de inzet van onbetaalde krachten. De inzet van betaalde krachten is doorgaans zeer beperkt. De Stichting heeft als taak om zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun inzet. De vrijwilligerscoördinator voert deze taak uit.

Wat ga je doen

 • Je voert intakegesprekken met inwoners die passend vrijwilligerswerk zoeken, om ze vervolgens naar passend vrijwilligerswerk te begeleiden.
 • Je koppelt hulpvragen van inwoners aan vrijwilligers die deze hulpvraag oppakken (matching).
 • Je onderhoudt contacten met de vrijwilligers die aan de organisatie zijn verbonden met als doel hen te binden.
 • Je ondersteunt kwetsbare vrijwilligers bij het vinden en behouden van vrijwilligerswerk.
 • Je geeft leiding aan een kleine groep kantoor vrijwilligers die telefonisch hulpvragen van inwoners beantwoorden.
 • Je geeft informatie, voorlichting en advies aan inwoners en vrijwilligersorganisaties over vrijwilligerswerk.
 • Je bedenkt manieren om het aantal vrijwilligers in Veenendaal te vergroten en/of de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren.
 • Je organiseert waarderings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor de eigen vrijwilligers en ondersteunt organisaties die dit zelf willen organiseren voor hun vrijwilligers.
 • Je signaleert de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, zowel theoretisch als praktisch en publiceert hierover.
 • Je behartigt de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties.
 • Je bevordert deskundigheid bij vrijwilligers en bij vrijwilligersorganisaties aan de hand van een programma door middel van bijvoorbeeld kadervorming/training en begeleiding.
 • Je bevordert de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten.
 • Je neemt deel aan het vrijwilligersplatform van de gemeente waarin kennis en informatie over en weer wordt gedeeld.
 • Je werkt in alle hiervoor genoemde taken nauw samen met diverse partijen zoals vrijwilligersorganisaties, Sportservice, CJG, de Toegang, zorginstellingen en de gemeente.
 • Je monitort de lokale en landelijke ontwikkelingen over vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Wat vragen we van je

 • Je beschikt over minimaal HBO werk en denkniveau.
 • Je kent de lokale en regionale sociale kaart.
 • Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
 • Je kent de specifieke problematiek en mogelijkheden van vrijwilligers.
 • Je hebt ruime ervaring in vraagverheldering en het signaleren van behoeften.
 • Je communiceert (verbaal en per mail) duidelijk en overtuigend, kan goed luisteren, toont zich betrokken en wekt snel vertrouwen;
 • Je hebt ruime ervaring met sturing van het gedrag en het bevorderen van zelfredzaamheid van vrijwilligers.
 • Je hebt ruime ervaring met het opbouwen van een netwerk, het motiveren en stimuleren van vrijwilligers.
 • Je hebt ervaring met het aanvragen van fondsen.
 • Je bent flexibel en dus bereid wanneer werkzaamheden hierom vragen tot het werken op onregelmatige werktijden.
 • Je bent in staat verschillende belangen te herkennen en zo veel mogelijk te verenigen.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig met diverse doelgroepen.
 • Je kan conflictsituaties beheersen.
 • Je beschikt over een uitstekend ontwikkeld analytisch vermogen om complexe signalen/hulpvragen te wegen en te komen tot een juiste probleemanalyse, diagnose en interventie.

Wat bieden we je
We bieden een tijdelijk dienstverband in dienst van de Stichting Veens Welzijn voor de periode van 1 jaar. Na een jaar wordt jouw functioneren geëvalueerd en behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheid. De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.864,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Dit bedrag is opgebouwd uit de bij de functie behorende functieschaal 8. Daarnaast zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing waaronder een IKB-budget.

Past deze baan bij je
en ben je iemand die initiatieven neemt en mee wilt bouwen aan een professionele welzijnsorganisatie reageer dan voor 2 oktober 2020 en stuur je motivatie en CV t.a.v. de heer P. de Graaf (directeur Stichting Veens Welzijn )naar Henriëtte van Manen via onze sollicitatiepagina onder vermelding van de vacature waarop je solliciteert. Of vraag eerst meer informatie over de functie op bij Guus Bruijn, P&O adviseur (telefoon) contactinformatie .

Voor indiensttreding is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie n.a.v. deze vacatures wordt niet op prijs gesteld

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen