Lid Raad van Toezicht met een brede bedrijfskundige achtergrond voor het financiële aandachtsgebied

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Maatschap
Aanstelling
Waarneming
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht met een brede bedrijfskundige achtergrond

voor het financiële aandachtsgebied

met brede en aantoonbare, recente bedrijfskundige kennis en ervaring en dit kan vertalen naar financiën en financiële vraagstukken. Intrinsieke belangstelling voor de gezondheidszorg is een must, “vanuit het hart, met focus en ambitie”.

Skge voor een betere eerstelijnszorg; ‘met hart voor elke klacht´

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (skge) is opgericht op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Patiënten- en cliëntenorganisaties.

Skge biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om te voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door middel van het leren van klachten. Om dit te bereiken is in de Wkkgz een regeling voor laagdrempelige afhandeling van onvrede en klachten neergelegd. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om te beschikken over een schriftelijke klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Daarnaast moeten zorgaanbieders zich aansluiten bij een erkende geschilleninstantie. Skge biedt daartoe klachtenfunctionarissen en door het ministerie van VWS erkendelandelijke geschilleninstanties, voor de huisartsenzorg en zorg openbare apotheken, aan.

Skge biedt patiënten de mogelijkheid om een klacht dan wel een geschil jegens een zorgaanbieder in te dienen. In de klachtenbemiddeling faciliteren we de klachtenfunctionaris en stimuleren we het herstel van vertrouwen  tussen patiënt en zorgverlener. Bij een geschil faciliteren wij vanuit onze organisatie de geschillencommissie met als doel rechtvaardige geschilbehandeling om te komen tot een onafhankelijk bindend oordeel.
 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is samengesteld vanuit complementariteit. Toegevoegde specifieke expertise richt zich op juridische en financiële zaken. Dit alles onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Voor de financiële portefeuille ontstaat per 1 januari 2022 een vacature.
 

Relevante bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden Het is de algemene verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van skge om integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken binnen de Stichting:

  • het goedkeuren van de strategische beslissing van het bestuur;
  • het bewaken van de financiële continuïteit en verslaglegging van de Stichting;
  • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
  • het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;
  • het vervullen van het werkgeverschap voor het bestuur en
  • het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.

Algemeen profiel Raad van Toezicht Academisch werk- en denkniveau De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau, hebben relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een intrinsieke belangstelling voor de gezondheidszorg in het algemeen.
 

Bestuurlijk inzicht en ervaring/maatschappelijke betrokkenheid

De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de raad aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en ervaring, dan wel gevoel voor bestuurlijke vraagstukken. Zij hebben affiniteit met en verstand van zaken op een of meer beleidsterreinen van brede maatschappelijke zorg en de transities binnen de sector en zijn in staat het beleid van skge en het functioneren van het Bestuur te toetsen op basis van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit.
 

Actuele kennis en permanente ontwikkeling

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in benodigde kennis en ervaring en relevante  ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van de zorg in het algemeen en van de eerstelijnszorg in het bijzonder, anderzijds op het terrein van toezicht.
 

Specifiek voor de vacature Financiën

Gezien de brede bestuurlijke achtergronden van de zittende leden staat deze vacature open voor een beginnende toezichthouder. Deze beschikt over aantoonbare brede en recente kennis op het gebied van bedrijfskundige en financiële vraagstukken. Intrinsieke belangstelling voor de zorg is een pré, intrinsieke affiniteit met de doelstelling van skge is een vereiste. Hij/zij heeft inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en functioneert vanuit zijn/haar expertisegebied en  hoedanigheid van toezichthouder als een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder en de collega toezichthouders.
 

Solliciteren en procedure

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, voor procedurele vragen kunt u terecht bij Björn Baarveld, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatie vóór 12 december 2021 via de website www.crowngillmore.nl te uploaden.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen