Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bestuurlijke-juridische processen en governance

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bestuurlijk-juridische processen en governance

Sterk Huis

Sterk Huis staat voor getransformeerde jeugd- en gezinshulpverlening. Stap voor stap bouwen aan een sociale basis waarin vragen en problemen van gezinnen niet (alleen) ‘individueel en probleemgestuurd’ worden opgepakt, maar ook een ‘preventieve en collectieve’ basis aanwezig is om grote problemen zo veel mogelijk te voorkomen.

De missie

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om zo veel mensen te helpen aan een prettige, veilige toekomst.

De visie

Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen verdienen bij veiligheids- en ontwikkelingsproblemen de best mogelijke hulp. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen. Sterk Huis werkt vanuit de overtuiging dat veiligheid en ontwikkeling cruciale begrippen zijn om dit veilige en zelfstandige leven te kunnen realiseren.

Wij zien twee hoofdpijlers:

 • pijler 1: opvang en behandeling: bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling;
 • pijler 2: eerder signaleren en voorkomen: Sterk Huis adviseert of helpt graag al voordat het uit de hand loopt.

Bij complexe problemen en veiligheidsdreiging biedt Sterk Huis warme en veilige opvang; deskundige en innovatieve behandeling en een stevige basis op school en in werk. Vanuit deze kennis investeert Sterk Huis in het voorkomen en vroegtijdig signaleren van risico’s op problemen. Sterk Huis werkt nauw samen met fondsen, bedrijven en particulieren om aan deze maatschappelijke opdracht invulling te geven. En altijd in samenwerking met gemeenten, wijkteams, hulpverleners, scholen, huisartsen, politie en Openbaar Ministerie.

In 2019 bood Sterk Huis opvang, behandeling en expertise aan 2.258 kinderen, jongeren, vrouwen en mannen. Cliënten komen uit Midden-Brabant, maar ook landelijk (in geval van eerproblematiek, jeugdprostitutie en alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en bovenregionaal (tienermoeders en onveilige opvoedsituaties).

Het budget van Sterk Huis bedraagt ruim € 37 miljoen en er werken 544 medewerkers (382 fte) binnen de organisatie. Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur. Meer info: www.sterkhuis.nl.

Governance Sterk Huis

Er is sprake van een personele unie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Sterk Huis, Veilig Thuis Midden-Brabant, en sinds 1 april 2020 van Sterk Huis West-Brabant.

Veilig Thuis Midden-Brabant

De Raad van Toezicht van Sterk Huis is tevens de Raad van Toezicht van Stichting Veilig Thuis Midden Brabant. Stichting Veilig Thuis Midden-Brabant heeft als hoofdtaken taxatie en weging van risico’s in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling; vormen van advies- en meldpunt voor professionals en burgers en voeren van regie op veiligheidsplan. Hoewel de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van beide stichtingen uit dezelfde personen bestaan, wordt conform de statutaire doelstelling van elk van de afzonderlijke stichtingen gehandeld en wordt het toezicht strikt gescheiden vorm gegeven qua agendering, behandeling en besluitvorming.

Sterk Huis West-Brabant

Per 1 april 2020 heeft Sterk Huis een aantal functies (24-uurs behandeling en zelfstandigheidstraining) van de stichting Juzt overgenomen. De stichting Juzt kon zelfstandig niet voortbestaan. Deze functies zijn ondergebracht in een aparte stichting Sterk Huis West-Brabant. In de dagelijkse praktijk functioneert Sterk Huis West-Brabant als een ‘cluster’ binnen Sterk Huis.

Over de Raad van Toezicht Sterk Huis

De Raad van Toezicht heeft momenteel vijf leden. De RvT kent een drietal commissies: remuneratie; kwaliteit en de auditcommissie. De Zorgbrede Governance Code wordt onderschreven en gehanteerd. Op dit moment kent men binnen de Raad van Toezicht een vacature, omdat er conform het rooster van aftreden per begin 2021 een vacature is. Gezien de vele ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijke domein is het belangrijk dat de toezichthouders zich goed kunnen bewegen binnen de Zorgbrede Governance Code.

En daarnaast een goede verhouding kunnen vinden tussen toezicht houden en besturen en geïnteresseerd zijn in de intensieve maatschappelijke ontwikkelingen en de innoverende rol die Sterk Huis daar in oppakt.

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

 • Toezicht houden;
 • werkgeverschap Raad van Bestuur;
 • advisering Raad van Bestuur;
 • statutaire bevoegdheden;
 • regeling werkwijze Raad van Toezicht.

Functie-eisen voor toezichthouders

 • Ruime affiniteit met de doelstelling en het werkveld van Sterk Huis;
 • is in staat om ontwikkelingen in het sociaal domein met een open houding en een vernieuwende blik te onderzoeken, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen, die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.

Profiel lid Raad van Toezicht met portefeuille juridische processen en governance

De leden raad van Toezicht zijn qua expertise complementair aan elkaar. Binnen de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar iemand met een juridische achtergrond en ervaring met bestuurlijk-juridische processen en governance. Is zich op basis van deze ervaring bewust van de grenzen van een strikt juridische benadering. Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Verbinding met het regionale netwerk is een voordeel.

Daarnaast is het lid Raad van Toezicht:

 • in staat om als klankbord en gesprekspartner de expertise in te brengen;
 • iemand met zicht op ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijk veld en met engagement;
 • creatief; een teamspeler en communicatief vaardig.

Honorering

Honorering past binnen de WNT-2 en Sterk Huis hanteert de Zorgbrede Governance Code. Voor de leden is het honorarium vastgesteld op € 11.400,- per jaar excl. btw. Castanho Selectie & Advies ondersteunt de organisatie met de invulling van deze posities. Na een voorselectie door Ellen Bruin, vindt een voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn betrokken bij de selectie. De gesprekken bij Sterk Huis vinden plaats op 2 en 9 oktober.

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. contactinformatie . Je kunt solliciteren tot 31 augustus 2020 via www.castanho.nl/vacatures. Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen