Directeur - bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Directeur - bestuurder

‘Een boegbeeld voor het naastenbelang met externe oriëntatie en oog en oor voor mensen.’

Over de stichting Familievertrouwenspersonen

Familievertrouwenspersonen zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zij ondersteunen naasten van patiënten die behandeling ontvangen in een ggz-instelling. Dat kan zowel om verplichte als om vrijwillige behandeling gaan. De familie­vertrouwens­persoon maakt naasten wegwijs in de wereld van de ggz, luistert en denkt mee, geeft informatie en advies, kan bemiddelen tussen naasten en behandelaar(s) of helpt bij een klachtenprocedure. De familievertrouwenspersoon draagt zorg voor een betere triadische samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar.

Over de stichtingen 

De ondersteuning aan naasten van patiënten die verplichte behandeling ontvangen is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie VWS. De ondersteuning aan naasten van patiënten die vrijwillige zorg ontvangen wordt geregeld via samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders van die zorg. Voor deze laatste dienstverlening heeft de stichting Familievertrouwenspersonen per 1 januari 2024 de stichting Familievertrouwenspersonen Plus opgericht. 

Bij de stichtingen Familievertrouwenspersonen werken zo’n 20 medewerkers. Alle medewerkers staan opgesteld voor de beide stichtingen. De familievertrouwenspersonen werken verspreid over het land en zijn verbonden aan meerdere ggz-(gelieerde) instellingen in hun regio. Zij worden ondersteund door de vier medewerkers van het landelijk bureau in Utrecht. De stichting bestaat nu 12 jaar. De jaaromzet bedraagt zo’n € 2 mio. 

Wat deze organisatie kenmerkt

Familievertrouwenspersonen en hun collega’s op kantoor zijn intrinsiek gemotiveerd om de beste ondersteuning aan naasten te bieden. Zij werken vanuit de overtuiging dat echte aandacht en ondersteuning voor naasten een belangrijke bijdrage levert aan de beste zorg voor de patiënt. Maar bovenal willen ze er zijn voor mensen die in een zware periode ondersteuning nodig hebben. Familievertrouwenspersonen bieden maatwerk. Iedere situatie is anders. Zij hebben écht de tijd om te luisteren en adviseren. De familievertrouwenspersonen werken vanuit het triadisch model en zijn daarmee gericht op de dialoog tussen patiënt, naasten en behandelaar. 

Deze kleine organisatie kan groeien. Nog lang niet alle naasten met een hulpvraag worden bereikt en de stichting is relatief onbekend. Deels ligt die groei in het verder uitnutten van subsidie door de stichting Familievertrouwenspersonen Wvggz. Daarnaast ligt veel groeipotentie bij de stichting Familievertrouwenspersonen Plus. Meer bekendheid en aandacht geven aan het belang van familievertrouwenspersonen kan er aan bijdragen dat meer naasten hun weg weten te vinden naar de stichtingen.

De functie

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor een bijzondere, waarden gedreven organisatie die de ambitie heeft zich meer te profileren. Met als doel meer naasten te bereiken met haar belangrijke werk. De opgave in deze functie is 3-ledig:

 • de ontwikkeling van de dienstverlening en deze nog meer zichtbaar maken, zodat meer naasten ondersteund kunnen worden;
 • het realiseren van duurzame samenwerking met/financiering door samenwerkingspartners zoals VWS en ggz-organisaties;
 • de interne organisatie verder professionaliseren.

Zichtbaarheid van de stichtingen

In jouw rol ben je zichtbaar in de diverse netwerken, zoals bij het ministerie, ggz-dienstverleners, gemeenten en belangenorganisaties. Je zet het goede werk van de familievertrouwenspersonen op de kaart en brengt meer aandacht voor het thema naastbetrokkenheid. Ga ervan uit dat je zo’n 2/3e deel van je tijd besteedt aan deze externe rol. Met het vergroten van de zichtbaarheid vergroot je de groei van de dienstverlening van met name de stichting familievertrouwenspersonen Plus. Daartoe onderhoud je actief contact met raden van bestuur en geneesheer-directeuren, ben je aanwezig op de belangrijke overlegmomenten in de regio’s, sta je op de bühne om het verhaal van naasten te vertellen, sluit je aan bij wat (ggz-)organisaties nodig hebben en sluit je deals. Uiteraard doe je dit niet alleen. In jouw rol betrek je jouw professionals en stakeholders om samen het belang van naasten te vertegenwoordigen. 

De interne organisatie verder professionaliseren 

Bij de stichtingen wordt hard gewerkt door een kleine groep medewerkers. Lijnen zijn kort en iedereen zet z’n schouders er onder. De organisatie heeft een aantal roerige jaren achter de rug, waarin het voortbestaan van de stichting even spannend is geweest. In het afgelopen jaar zijn onder aanvoering van een interim directeur-bestuurder grote stappen gezet op het gebied van continuering van de dienstverlening. Zo is de stichting Familievertrouwenspersonen Plus opgericht, zijn er stappen gezet in de verbetering van de bedrijfsvoering en in de onderlinge samenwerking. Voor de nieuwe directeur-bestuurder ligt de opdracht om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren. Ook is er behoefte aan meer aandacht voor de familievertrouwenspersonen in de regio en kan er een volgende verbeterslag worden gemaakt in de communicatie, structuur en onderlinge samenwerking. De inschatting is dat de interne organisatie zo’n 1/3e deel van je tijd vraagt.

Ontwikkeling van de dienstverlening

Je hebt meegerekend en geconcludeerd dat er inmiddels 100% tijdsbesteding is beschreven. De ontwikkeling van de dienstverlening is dan ook op de korte termijn niet je belangrijkste prioriteit. Maar dat maakt dit onderdeel niet minder relevant; op de middellange termijn liggen er vraagstukken rondom de verdere ontwikkeling van dienstverlening. Welke kansen biedt het Integraal Zorgakkoord voor dienstverlening aan naasten? En de herijking van de Wvggz? Op welke manier kan de expertise van de familievertrouwenspersonen nog beter worden gedeeld met partijen in het land? Zijn er andere doelgroepen opdrachtgevers te benaderen? Als bestuurder heb je een belangrijke rol in de visieontwikkeling en de vertaling daarvan naar de dienstverlening en organisatie. Je combineert daarin een strategische blik met een pragmatische houding. Je ontwikkelt samen en voert mee uit. 

Wie wij zoeken

Voor deze mooie functie zoeken wij een bevlogen directeur-bestuurder die intrinsiek gemotiveerd is om de zo belangrijke ondersteuning aan naasten van ggz-patiënten stevig op de Nederlandse zorgkaart te zetten. In aansluiting op de genoemde opgaven breng je voor deze functie de volgende talenten mee:

 • Je bent ondernemend en vol ambitie. Relatiegericht en met enig uithoudingsvermogen onderhoud je contacten op strategisch niveau, bij o.a. samenwerkingspartners, allianties en ggz-instellingen. Je weet de groei van de dienstverlening te versnellen door relatiegericht te netwerken. We bedoelen hiermee dat je het belang van de naasten en de samenwerkingspartner centraal zet en daar het aanbod van de stichtingen op afstemt.  
 • Je bent politiek sensitief. Je werkt intensief samen met de subsidieverstrekker, het ministerie van VWS. Je begrijpt de beleidsprocessen van het ministerie en weet een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden. Ervaring met gelijksoortige subsidieverstrekkers kan ook volstaan voor deze rol, zolang je de dynamiek van dergelijke organisaties goed begrijpt en er op kunt anticiperen.
 • Je bent een coachend leidinggevende. Je geeft leiding aan professionals die zelfstandig en op afstand opereren. Jouw mensen weten wat goed is voor naasten. En voor de organisatie. Je hebt oog en oor voor de zware omstandigheden waarin zij autonoom werken en begrijpt de impact van hun werk. Je ondersteunt hen die anderen ondersteunen. Maar geeft ook richting aan de gewenste organisatiecultuur. Je versterkt de samenwerking onderling en bouwt verder aan het team. 
 • Je bent een verbinder. Jij weet als geen ander hoe mensen en organisaties te verbinden. Je werkt daarbij vanuit visie en de inhoud. Je bent succesvol door je transparantie, duidelijkheid en toegankelijkheid. Mensen met een rustige en kalme voorwaartse energie sluiten waarschijnlijk goed aan bij deze organisatie. 

Daarnaast heb of ben je

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • ervaring als bijv. bestuurder, MT-lid bij een ggz-instelling of in een functie waarbij je veel subsidierelaties hebt onderhouden;
 • een stevige en verbindende gesprekspartner met een inspirerende visie; 
 • kennis van en ervaring met lobbywerkzaamheden;
 • inzicht in de dynamiek van de ggz is een pré;
 • ervaring in het professionaliseren van organisaties; 
 • ervaring met of inzicht in de rol als naaste van iemand in moeilijke situaties kan je helpen bij het begrijpen van de impact van het werk;
 • je hebt zowel strategische visie als de pragmatische houding om te doen wat moet gebeuren. Zonder daarbij te verzanden in de operationele taken;
 • je komt tot je recht in een solo-positie waarbij je enige eenzaamheid kunt verduren. 

Ons aanbod 

Een veelzijdige functie in een kleine organisatie waar het werk er echt toe doet. Een functie die je kunt combineren met andere werkzaamheden, of die je gelegenheid biedt in deeltijd te werken. De inschatting is dat het werk in deze functie zo’n 16 á 24 uur per week vraagt. Voor kandidaten die graag meer willen werken is er uitbreiding mogelijk tot zo’n 28 á 32 uur. Wil jij meer werken? Reageer dan ook. We vragen je ná het eerste gesprek met VOOR een presentatie te houden over hoe je denkt de overige uren effectief te kunnen besteden voor de stichtingen. 

In dit werk ben je veel onderweg. Je standplaats is Utrecht, waar de collega’s elkaar graag wekelijks een dag ontmoeten. De functie is ingeschaald in schaal 75 van de cao GGZ (€ 6343,- – € 8903,-, o.b.v. fulltime dienstverband). 

Reactie en informatie

Wil je meer weten over deze mooie functie? VOORpartners Jan Willem ten Hagen en Mariët Hofenk begeleiden de werving en selectie voor deze vacature. Heb je vragen over de functie dan kun je bellen met Mariët contactinformatie .

Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan het reactieformulier op onze website in en voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Live kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats op 25 april en 1 mei. De selectiegesprekken bij de stichting Familievertrouwenspersonen staan gepland op 6 en 7 mei. 

Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de procedure. Een assessment is optioneel. Als voorwaarden voor indiensttreding moet je een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen