Voorzitter en twee leden raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Leeuwendaal zoekt voor ActiVite een voorzitter en twee leden raad van toezicht.

De organisatie

ActiVite heeft als enige VVT-aanbieder in de regio Zuid Holland Noord een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, ActiVite sluit hierop aan. Ze biedt verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen. In het uitgebreide bestuursverslag 2021 leest u meer over ActiVite en haar cliënten en medewerkers, de onderwerpen kwaliteit & veiligheid, onderzoek & innovatie, de expertise van ActiVite en een vooruitblik naar 2022.

De raad van toezicht

De RvT bestaat uit vijf leden. ActiVite hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De RvT hecht aan de ‘eigen’ kernwaarden: open, betrokken, kritisch, moedig, zelfreflectie, verbindend en oplossingsgericht (zie ook: Toezichtsvisie 2022 ). Diversiteit en inclusiviteit staan centraal (in brede zin; gender, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, type persoon etc.) en er is nadrukkelijk aandacht voor cliëntenparticipatie in overleg met CCR. Het streven is een zo divers mogelijke raad samen te stellen waarbij kwaliteit leidend is.
In verband met het voortijdige vertrek van de voorzitter en het verstrijken van de tweede termijn van een lid per december 2022 en een lid per januari 2023 is ActiVite op zoek naar passende opvolgers.

Belangrijke thema’s voor ActiVite en voor de RvT

 • Positionering en strategie van ActiVite tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Ontwikkeling van HR-beleid in aansluiting op de te maken strategische keuzes. Arbeidsmarkt/HRM zal ook de komende jaren een belangrijke uitdaging zijn, dus expertise op dit vlak is binnen de RvT gewenst.
 • De vergrijzing, toename van de zorgzwaarte en de uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om innovatieve, nieuwe oplossingen. Expertise op het vlak van ICT en digitaliseringsvraagstukken binnen de RvT is daarom van belang.
 • Interne risicobeheersing en controlesystemen zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid als op het gebied van financieel- en vastgoedbeleid.
 • De organisatie staat op een kantelpunt en is in beweging; deze vraagstukken zouden onder andere gevolgen kunnen hebben voor de organisatiestructuur.

Profielen

Profiel voorzitter RvT

Het is belangrijk dat de voorzitter van de RvT relevante toezichthoudende ervaring heeft als voorzitter en ervaring als bestuurder in een organisatie met de nodige complexiteit. Bij voorkeur heeft de voorzitter zorg(inhoudelijke) ervaring maar is niet (meer) werkzaam in een VVT-organisatie. Het hebben van een relevant netwerk voor ActiVite is gewenst.

Specifieke taken:

 • Aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en voor de RvB. De voorzitter onderhoudt het contact met de RvB en houdt de RvT hiervan op de hoogte;
 • Coördinatie van alle activiteiten van de RvT;
 • Primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT waaronder het samen met de RvB voorbereiden van de overlegvergaderingen;
 • Zorg dragen voor een efficiënt en ordelijk verloop van de vergaderingen;
 • Toezien op adequaat functioneren van de RvT onder meer door het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de RvT en de RvB inclusief de werkgeversfunctie.

Profiel lid RvT (aandachtgebied financieel- economisch- bedrijfskundig)

Kandidaten voor dit profiel beschikken, naast de algemene vereisten geldend voor een lid RvT van ActiVite, over:

 • Relevante toezichthoudende ervaring;
 • Langjarige bedrijfseconomische of financiële kennis en ervaring;
 • Management- en bedrijfskundige ervaring op eindverantwoordelijk niveau, opgedaan in een (middel-) grote zorgorganisatie;
 • Relevante voltooide academische opleiding op financieel gebied;
 • Ervaring op het gebied van vastgoed en risicomanagement.

Profiel lid RvT (aandachtsgebied digitalisering en ondernemerschap)

Voor deze vacature beschikt een kandidaat over:

 • Brede managementervaring in een (middel-) grote organisatie;
 • Kennis van en ervaring met de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van digitalisering;
 • Nieuwe en inspirerende visie en inzichten vanuit de zakelijke dienstverlening of vanuit een ander perspectief dan alleen zorgervaring;
 • Het vermogen om het beleid van ActiVite te plaatsen, cq. hierin te adviseren m.b.t. haar rol als zorgondernemer;
 • Kennis van de zorgmarkt en ontwikkelingen hierin;
 • Toezichthoudende ervaring voor deze portefeuille is niet per se noodzakelijk.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functies, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u op de Leeuwendaal website kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm en Manon Min, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 11 september 2022.

(Recruiter)

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen