Voorzitter Raad van Commissarissen | Huisartsencoöperatie West-Brabant

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Inleiding

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een coöperatie van 97 huisartsen in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. De organisatie is, via de rechtspersoon Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A., vanaf juni 2020 mede-eigenaar van de Coöperatie Huisartsenposten West-Brabant. Dat maakt dat er een intensieve samenwerking is met de huisartsenposten Bergen op Zoom-Roosendaal en de andere regionale huisartsenorganisaties. Daarnaast wordt steeds meer samengewerkt met de gemeenten en is de coöperatie een samenwerkingspartner binnen WestWest, een samenwerkingsverband van 11 aangesloten organisaties in de regio (Ziekenhuis, GGZ, VVT, Thuiszorg, GGD, Welzijn, Huisartsen, Medisch specialisten).  

De coöperatiestructuur is een bewuste keuze van rechtsvorm, aangezien op deze wijze de individuele huisarts invloed kan uitoefenen met zijn/haar stemrecht binnen de organisatie. Dit werkt mee aan het draagvlak van de leden. 

De organisatie kent 4 rechtspersonen: 

 • Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A. met 97 leden (huisartsen);
 • Huisartsenholding West-Brabant B.V.;
 • Zorggroep West-Brabant B.V.;
 • Werkgroepdeskundigheidsbevordering huisartsen West-Brabant B.V. 

HCWB heeft als doel haar huisartsen te ondersteunen in het gezamenlijk realiseren van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening.

De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste, gespecialiseerde verpleegkundige, podotherapeut en medisch specialisten.

De Huisartsencoöperatie is met haar dochterondernemingen het uitvoerend orgaan voor de leden en het bestuur van de coöperatie. Medewerkers en directie maken zich sterk voor een goed georganiseerde eerste lijn in westelijk West-Brabant en Tholen. Dit vanuit de gedachte dat een hogere organisatiegraad, goede infrastructuur en een betere ondersteuning van zorgprofessionals bijdragen aan een goed functionerende huisartsenpraktijk (de huisartsvoorziening) en eerstelijnszorg, zodat de burgers (patiënten) in westelijk West-Brabant goede en doelmatige zorg kunnen verwachten.

Naast ondersteuning van huisartsenpraktijken bij  multidisciplinaire zorgprogramma’s op het gebied van: Diabetes Mellitus type 2 (DM), longaandoeningen en hart- en vaatziekten, een stoppen met roken programma, een GLI programma (leefstijl) , een dienst praktijkmanagement ondersteunt en ontzorgt de organisatie ook buiten de zorgprogramma’s. 

Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken, waaronder:

 • onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t contract en tarief;
 • verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen(praktijken);
 • bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening;
 • organiseren van nascholingen;
 • informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de eerstelijns gezondheidszorg.

Huisartsencoöperatie West-Brabant kent een tweehoofdige directie. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.hcwb.nl.

Karakteristiek van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is werkgever van en houdt toezicht op de directie van de Huisartsencoöperatie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op:

 • de uitvoering van het beleid van de directie;
 • de financiële situatie.

Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de directie met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Governancecode Zorg is leidend voor de Raad van Commissarissen.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen.

Per 1 juli 2021 ontstaat er een vacature voor de functie voorzitter Raad van Commissarissen. De kandidaat die we zoeken heeft een heldere en eigentijdse visie op de zorgsector. 

Profiel, functie-eisen en gevraagde competenties van de nieuw te benoemen voorzitter van de Raad van Commissarissen vindt u onderstaand.

Het profiel

De kandidaat:

 • heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de Raad van Commissarissen te vervullen;
 • is bekend met het werkgebied van Huisartsencoöperatie West-Brabant;
 • is een positieve, kritische en open sparring partner;
 • is ondernemend en heeft oog voor innovatie;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft humor en relativeringsvermogen.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:
  • gezondheidszorg en de organisatie daarvan;
  • landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg;
  • governance in de zorgsector;
 • heeft voldoende beschikbaarheid:
  • de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen;
  • de bereidheid om 5 keer per jaar beschikbaar te zijn voor (regulier) overleg;
  • de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken;
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant (bij voorkeur regionaal) netwerk.

Competenties

De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft ruime ervaring in een toezichthoudende functie, bij voorkeur in een maatschappelijke organisatie;
 • heeft inzicht in het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de continuïteitsdoelstelling van de organisatie;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zonodig extern een rol in het belang van de organisatie kan worden vervuld, in goed overleg met de directie;
 • is authentiek, betrouwbaar, toegankelijk, vertrouwenwekkend;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag;
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kent de balans tussen betrokkenheid en sturen op afstand.

Honorering

Er is sprake van een vergoeding voor de werkzaamheden in de Raad van Commissarissen. HCWB is ingedeeld in klasse II van de WNT 2. 

Procedure

Huisartsencoöperatie West-Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij verzoeken u vriendelijk uitsluitend te solliciteren indien u zich in ruime mate herkent in het profiel. Michiel Corsten begeleidt de procedure. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk op dinsdag 11 mei. De data van de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures