Voorzitter van het Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

De organisatie

Het mr. Roelsefonds is een vermogensfonds dat de kwaliteit van leven van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg wil verbeteren. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan innovatieve projecten van zorgorganisaties in de Gooi- en Vechtstreek, waarbij een belangrijke voorwaarde is dat het project niet vanuit een reguliere financieringsstroom kan worden gefinancierd. Het beleid van het mr. Roelsefonds is erop gericht een beheerst rendement per jaar te realiseren en de netto-opbrengst daarvan aan te wenden voor innovatieve projecten. Het vermogen komt vanuit de rechtsvoorgangers van HilverZorg. Deze organisatie heeft dan ook een preferente positie binnen het fonds.

Functieomschrijving 

Het mr. Roelsefonds kent een bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit 5 leden en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van het fonds. De voorbereiding en uitvoering van het beleid ligt bij de directie. In voorkomende situaties, vanuit de procuratieregeling, de preferente positie van HilverZorg of bijzondere omstandigheden vervult de voorzitter van het bestuur een rol.
Per 1 juni 2019 heeft het Mr. Roelsefonds een nieuwe directeur, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de vorige directeur. De directie wordt ondersteund door een aantal ingehuurde dienstverleners voor secretariaat, financiële administratie en voor de adviescommissie projecttoewijzing. 

Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de huidige voorzitter zoekt het bestuur van het mr. Roelsefonds een nieuwe voorzitter. Daarbij gaat het specifiek om een ervaren bestuurder/ toezichthouder, met een achtergrond in de wereld van innovatie, fondsen en/of marketing communicatie, die in staat is om de rol van voorzitter met verve in te vullen en het mr. Roelsefonds naar nieuwe wegen te begeleiden, relevante samenwerkingen te initiëren en het fonds op een adequate wijze te positioneren. 
Invulling van de vacature is per 1 januari 2020 voorzien.

Functie-eisen

Een lid van het bestuur van het Roelsefonds heeft: 

 • Affiniteit met de doelstelling van het mr. Roelsefonds;
 • Bestuurlijke en strategische kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Een besluitvaardige instelling met oog voor belangen van stakeholders;
 • Initiatief en is proactief;
 • Het vermogen om het functioneren van de directie en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen te toetsen;
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren, op positief kritische en collegiale wijze; 
 • Gevoel voor humor;
 • Reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Van de voorzitter worden, behalve ervaring als maatschappelijk bestuurder/toezichthouder en bekendheid met de wereld van innovatie, fondsen en/of marketing communicatie, de volgende aanvullende competenties en drijfveren verwacht: 

 • Verbindend voorzitterschap: Is verbindend en inspirerend waar mogelijk en daadkrachtig en zakelijk waar nodig, werkt op basis van vertrouwen en onderling respect; 
 • Netwerkleiderschap: Is gericht op samenwerking, kennisdeling en innovatie in netwerken en kan zowel personen als belangen verbinden;
 • Maatschappelijk alert: Signaleert relevante ontwikkelingen in de zorg en maatschappij en kan deze vertalen naar de eigen organisatie; 
 • Ondernemingszin: Heeft het vermogen kansen en nieuwe wegen te zien en tegelijkertijd nuchterheid te betrachten;
 • Integere besluitvaardigheid: Is in staat belangen af te wegen en tot verantwoorde en gedragen besluiten te komen;
 • Teamplayer: Is gericht op het werken in teamverband en maakt  graag gebruik van elkaars complementariteit.

Arbeidsvoorwaarden

Er is een op de vereisten van ANBI vastgestelde vergoeding voor de leden van het bestuur. Deze vergoeding is vastgesteld op maximaal  zeven vergaderingen per jaar. Voorbereiding van de vergadering vereist gemiddeld 3 uur per vergadering.

Solliciteren

Voor de invulling van deze vacature werkt het mr. Roelsfonds samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer contactinformatie . Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatie via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Reageren kan tot en met 6 oktober a.s.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 januari 2020 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:
Gesprekken bij Movimento met Anemone Bögels in week 41 en 42; 
Eerste selectieronde met selectiecommissie op 8 november;
ACT meting- online en inwinnen referenties in week 47;
Voordracht van - bij voorkeur - twee kandidaten voor verdiepend selectiegesprek en kennismaking met bestuur op 3 december.
(Recruiter)

Movimento is de professionele gesprekspartner op uw route naar excellente zorg. Ons uitgangspunt is een heldere visie op leiderschap en een... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen