Risicofunctionaris

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Fulltime

Wat ga je doen?

Opella is een innoverende organisatie en durft kansen te grijpen en nieuwe wegen in de gezondheidszorg te bewandelen. Het leven, ook in een organisatie, gaat gepaard met risico’s. Opella ziet het goed omgaan met risico’s als kans om veilig te kunnen en willen werken. Als risicofunctionaris maak jij daarom zowel de risico’s als kansen inzichtelijk, bespreekbaar en beheersbaar. Jij zet je in om kennis en vaardigheden omtrent risicobeheersing in Opella te vergroten en verder te ontwikkelen. In verbinding met zorgprofessionals, leidinggevenden, staf en bestuur, draag je bij aan een risicobewuste en lerende organisatiecultuur. Jij hebt het overzicht van de belangrijkste risico’s en kansen en ook hoe daar mee om wordt gegaan binnen de organisatie. Je adviseert het bestuur en je adviseert leidinggevenden waarbij je er op toeziet dat er adequate actie wordt genomen bij het niet nakomen van afspraken op dit gebied. Ten slotte signaleer je trends door middel van het doen van calamiteitenonderzoek en audits. En ervaar je ook zelf de risico’s die voorkomen in de praktijk.

Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren onder andere:

 • Draagvlak creëren binnen de organisatie voor het kennen van en bewust omgaan met risico’s.
 • Adviseren van verantwoordelijken over het kennen van en omgaan met risico’s.
 • Adequate actie ondernemen als niet aanvaardbare risico’s aan de orde zijn of dreigen.
 • Opstellen van het meerjaren zomer tot zomerplan omtrent risicomanagement inclusief jaarplan, formuleren van de focus met bijbehorende strategie, verantwoordelijken en activiteiten.
 • Risico’s vertalen in kansen.
 • (de regie op)Het in kaart brengen van en analyseren van (werk)processen.
 • Opstellen van een auditkalender.
 • Aan de hand van het zomer-tot-zomer plan, de stand van zaken rondom de benoemde focusrisico’s en kansen monitoren in verbinding met leidinggevenden. De uitkomsten hiervan en de hierop gebaseerde verbetervoorstellen elk kwartaal rapporteren aan het bestuur. De resultaten krijgen daarnaast ook een plaats in de kwartaalrapportage.
 • Faciliteren en adviseren van het bestuur om te bepalen op welke kansen en risico’s de focus voor het komende zomer tot zomer jaar ligt, welke afweging daar aan ten grondslag ligt en wat de bijbehorende risicobereidheid is per onderwerp.
 • De rapportages toelichten aan bestuur en Raad van Toezicht en samenvatten voor het MT en de adviesorganen van Opella.
 • Zicht houden op wet- en regelgeving, veiligheid, risico’s en kansen die van invloed kunnen zijn op de strategie van Opella. Deze signaleren aan het bestuur.
 • Het doen van calamiteitenonderzoek en Opella brede audits conform een auditkalender.
 • Samenwerking met de externe accountant bij de interim controle en de jaarrekening controle.

Wie ben jij?

 • Je hebt aantoonbaar HBO/academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante opleiding in de richting van risicomanagement gevolgd.
 • Je kunt op een toegankelijke manier uitstekend communiceren (‘zoals thuis’) waarbij je nadrukkelijk geen gebruik maakt van management of instellingstaal.
 • Je hebt affiniteit met de zorgbranche en het is een pre als je daarbinnen ervaring hebt.
 • Je bent een echte verbinder en in staat eenduidige werkprocessen te organiseren en te vertalen naar concrete uitvoering die aansluit op het gewenste beleid.
 • Je bent punctueel (correct en accuraat) en kundig in het opstellen van rapportages en verbetervoorstellen.
 • Je bent in staat om mensen te enthousiasmeren en in staat deze nieuwe functie vorm te geven.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een uitdagende en afwisselende baan met ruimte voor eigen initiatief en vormgeven aan de functie.
 • Een dienstverband voor 36 uur per week, voor bepaalde tijd, met de intentie tot verlenging.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring conform CAO VVT.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Over Opella

De naam Opella betekent ‘kleine dienst’ en wil ‘groot’ zijn in een uitstekende zorglogistiek: klantvolgend werken. Met zo’n 1.750 collega’s en 600 vrijwilligers leveren we kleine diensten om daarmee een groot verschil te maken voor onze klanten. Mensen willen hun eigen leven leiden. Wij ondersteunen met vakkennis en vanuit ons hart. Opella is een christelijke organisatie, wat onder andere zichtbaar wordt in de manier waarop we oprecht open staan voor iedereen. Binnen de langdurige zorg bieden we de complete keten van thuiszorg tot en met revalidatie en herstel (GRZ) en services op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Ben jij onze nieuwe collega?

Herken jij jezelf in deze vacature? Aarzel dan niet en solliciteer met motivatie en cv. Voor vragen kun je contact opnemen met Carolijn van den Berg, manager Governance, contactinformatie .

Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen