Manager Kwaliteit & Veiligheid, Strategie en Transformatie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Manager strategie
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Manager Kwaliteit & Veiligheid, Strategie en Transformatie

Dordrecht

22-03-2024

Portefeuillehouder in het MT om de ambitie en strategie van het ziekenhuis te vertalen naar effectieve, veilige, digitale en gepersonaliseerde topklinische dagelijkse ziekenhuiszorg.

‘Zorg met hoofd, hart en ziel’ is het motto van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Met 35 specialismen, 19 opleidingen en een stevige wetenschappelijke ambitie, is dit topklinische opleidingsziekenhuis zorgpartner van inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid.
Het ASz is op zoek naar een stafmanager Kwaliteit & Veiligheid, Strategie en Transformatie voor 32-26 uur per week.

Organisatie

Over het Albert Schweitzer ziekenhuis
‘Zorg met hoofd, hart en ziel’ is het motto van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Ruim 250 medisch specialisten, 3.600 medewerkers en 400 vrijwilligers geven hier iedere dag invulling aan.
Het ASz heeft drie locaties en een buitenpolikliniek. Met 35 specialismen, 19 opleidingen en een stevige wetenschappelijke ambitie is dit topklinische opleidingsziekenhuis zorgpartner van inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid. Het ziekenhuis staat bekend als een informele organisatie met een goed leerklimaat: mensen in de regio blijven er graag werken.

Over de Ambitie & Strategie
Annemiek Rutters (Raad van Bestuur):”We willen impact maken door onze hoge standaard op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid en (toegepast) Wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor toegankelijke, betaalbare topklinische patiëntenzorg.”

ASz heeft de ambitie om de toenemende zorgvraag in de regio op te vangen. De strategie van het ASz geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe helpen we meer én complexere patiënten met gelijkblijvende middelen, terwijl we tegelijk topkwaliteit blijven leveren?’ Er zijn meetbare, strategische doelen en projecten geformuleerd voor de periode 2022-2026. Een samenvatting lees je hier.

De coördinatie van de projecten en het monitoren van de voortgang is belegd bij het Strategieteam, bestaande uit een medisch specialist, een verpleegkundige, een adviseur zorgsamenwerking en de manager Kwaliteit & Veiligheid, Strategie en Transformatie (KST). Elke maand rapporteert dit team in de gezamenlijke vergadering van de Raad van Bestuur, het Medisch Specialisten Bestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur. Twee keer per jaar staat de voortgang van de doelen op de agenda van de Raad van Toezicht. Het ASz-Verbeterteam, bestaande uit projectleiders en lean coaches, voert de projecten uit die voortkomen uit de strategie.

Over Kwaliteit & Veiligheid
Wilma Jansen (senior beleidsadviseur Kwaliteit): “We werken vanuit vertrouwen met de intentie om het iedere dag beter te doen en dat willen we breder uitdragen.”

De afdeling Kwaliteit & Veiligheid (K&V) werkt op zeer professionele wijze aan verbetering, toetsing en borging van kwaliteit en veiligheid binnen het ziekenhuis.
De deskundige en zelfstandige professionals ondersteunen de Raad van Bestuur (RvB), het Management Team (MT) en de (zorg-) professionals bij het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en de vertaling van dit beleid in effectieve, veilige, digitale en gepersonaliseerde zorg.
De komende jaren ligt de nadruk op het ziekenhuis breed handhaven van de hoge standaard op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid waarmee zorg steeds vaker voorkomen, vervangen of verplaatst wordt zodat de zorg zoveel mogelijk betaalbaar en toegankelijk blijft.

De afdeling K&V bestaat uit de volgende teams:

 • Kwaliteit, Beleid & Innovatie
 • Infectiepreventie
 • Klachtenbemiddeling
 • Secretariaat

Binnen de afdelingen leeft het verlangen en de ambitie om nog meer impact in het primaire proces te maken met nieuwe inzichten en oplossingen voor nog betere Kwaliteit & Veiligheid.

Over (toegepast) Wetenschappelijk Onderzoek en Leren
Anneke Zanting (hoofd Medische Opleidingen en Wetenschapsbureau): “Ons onderzoek dient primair het verbeteren van zorg voor de patiënt. We delen die passie en dat maakt dat je onze medewerkers eerder moet afremmen, dan dat je moeite moet doen om hen in beweging te brengen.”

Door de grote patiënten aantallen én de brede mix van patiënten en de sterke verbinding tussen kliniek en wetenschap, hebben de Samenwerkende Top Klinische (STZ-) ziekenhuizen een ideale voedingsbodem voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek met impact. Dit vergt een goede infrastructuur. Het ASz, als lid van de STZ-ziekenhuizen, beschikt over een Wetenschapsbureau met ondersteuning op het gebied van onder andere epidemiologie, statistiek, en ondersteuning vanuit informatiespecialisten. Naast wetenschappelijk onderzoek door medici vindt er ook veel onderzoek plaats door verpleegkundigen, paramedici en andere experts zoals klinische fysici en technisch geneeskundigen.
De onderzoekers worden ondersteund met scholingsprogramma’s, subsidiedeskundigheid, datadeskundigheid en systemen op het gebied van data-management en monitoring. Door onder andere Open Access en Open Science voldoet het onderzoek aan wet- en regelgeving. Het wetenschappelijk onderzoek doet het ASz samen met STZ-ziekenhuizen onderling, het Erasmus MC en met andere onderzoeksinstituten zoals universiteiten, academische ziekenhuizen en hogescholen.
Het Leerhuis is de spil in het ASz voor opleiding van onder andere verpleegkundigen en medisch specialisten waardoor de (zorg)professionals goed gekwalificeerd kunnen werken. De afdeling adviseert het ziekenhuisbestuur en management over opleidingsvraagstukken en ondersteunt praktijk gestuurd wetenschappelijk onderzoek. Daarmee ontstaat een innovatief opleidingsklimaat en een leercultuur waarmee de zorg wordt verbeterd. Het Leerhuis wordt aangestuurd door twee zelfstandig werkende afdelingshoofden.

Binnen de afdelingen leeft het verlangen en de ambitie om nog meer impact te maken met effectiever opleiden en nieuw praktijk gestuurd (wetenschappelijk) onderzoek.

Over Transformatie
De uitdagingen voor de ziekenhuiszorg zijn groot. De toenemende zorgvraag en zorgkosten door vergrijzing, co morbiditeit en nieuwe (technologische) zorgmogelijkheden enerzijds, en de schaarste aan (gekwalificeerd) personeel en bezuinigingen anderzijds, vragen om een transformatie van de huidige manier van zorgverlenen. Het organiseren van passende zorg conform het Integrale Zorg Akkoord (IZA) vraagt samenwerking over de grenzen van het ziekenhuis heen. De juiste zorg op de juist plek roept vragen op over verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg. Dat vraagt innovatief denken.

Functie

Als stafmanager K&V, Strategie en Transformatie vertegenwoordig je het MT in het ASz-Strategie-team. Je stuurt het ziekenhuis brede projectbureau aan om de strategische doelen te bereiken. Binnen het MT beschik jij over het overzicht van de projecten en de beschikbare capaciteit en neem je de lead om de strategische verbeterdoelen in te passen in de praktijk van alledag. Je stuurt het ASz-Verbeterteam aan bestaande uit projectleiders en lean coaches.
Als stafmanager ben je, samen met de medisch manager, verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling K&V. Jullie dragen bij aan het realiseren van strategische doelen en projecten binnen het ziekenhuis die Kwaliteit & Veiligheid hoog in het vaandel houden.
Samen met de decaan Wetenschap ben je verantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid en de uitvoering daarvan. Het ASz heeft een decaan en actieve dokters die het wetenschappelijk onderzoek met de collega STZ ziekenhuizen en het Erasmus MC naar een hoger plan willen tillen. Het ASz wil voorop lopen in verpleegkundig onderzoek. Jouw rol is om deze ambities te stimuleren en faciliteren en ervoor te zorgen dat het wetenschapsbeleid concreet wordt gemaakt. Samen met de decaan Onderwijs draag je eraan bij dat het ASZ een veilig, aantrekkelijk en innovatief opleidingsklimaat heeft.

Binnen jouw afdelingen werken deskundige en zelfsturende professionals zoals beleidsadviseurs, projectmanagers, arts-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, klachtbemiddelaars, secretaresses, afdelingshoofden van het Leerhuis en twee decanen (41 FTE).
Je rapporteert direct aan de RvB en maakt deel uit van het MT met daarin 5 collega stafmanagers en 7 bedrijfsleiders. Als MT ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

Jouw opgave is:

 • Het creëren van samenhang en impact bij uitvoering van de strategie middels (strategisch) projectmanagement;
 • Het integraal blijven verbeteren van het al hoge niveau van Kwaliteit & Veiligheid;
 • Het realiseren van de ambitie op het gebied van medisch en verpleegkundig Wetenschappelijk Onderzoek.

Wie wij zoeken

Je hebt een groot hart voor en brede interesse in het verbeteren van Kwaliteit & Veiligheid. Je bent een ervaren manager binnen complexe, hybride zorgorganisaties. Jouw kennis en ervaring omvat strategie, project/programmamanagement, kwaliteitssystemen, wetenschappelijk onderzoek en leren.

Vanuit jouw daadkracht creëer je impact

 • Je hebt (organisatie) breed impact gemaakt met vertaling van strategie naar het voorkomen/verbeteren van zorg, het verbinden/vernieuwen van zorg en het vervangen of verplaatsen van zorg.
 • Je hebt met organisatie breed succes, een project- of programmabureau effectief opgezet, geprofessionaliseerd en/of aangestuurd (voorkeur: ook wetenschapsbureau). Met je bedrijfsleiders en stafmanagers ga je in gesprek over hun plannen, je denkt mee en inspireert hen. Waar nodig beoordeel je de plannen en kom je samen tot nieuwe initiatieven.
 • Je kan structureren, prioriteiten stellen, versnellen, aanspreken, of een tussenstap maken om voortgang in en focus op afspraken en doelen erin te houden. Je brengt jouw plan- en procesmatige, transparante manier van werken in en leeft die voor.

Je verbindt vanuit een helicopterview

 • Je bent een serieuze gesprekspartner binnen en buiten het ziekenhuis.
 • Je overziet en doorziet samenhang van strategische vraagstukken en belangen/betrokkenheid van professionals en samenwerkingspartners.
 • Je verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk).
 • Je bouwt en onderhoudt relaties van strategisch tot operationeel niveau en weet samen nieuwe oplossingen te realiseren.

Je ben besluitvaardig en kunt beïnvloeden

 • Je kunt goed luisteren en aansluiten bij verschillende type collega’s en organisaties.
 • Je stelt je stevig op in discussies, durft stelling te nemen en jouw standpunt met argumenten te onderbouwen en te verdedigen.
 • Je stelt kritische vragen, vraagt door, zet mensen aan het denken en betrekt hen bij ontwikkeling en implementatie van plannen. Je toont begrip voor bezwaren, zonder een ingezette lijn los te laten.

Tenslotte ben je oprecht geïnteresseerd in mensen en transparant en navolgbaar in je handelen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het ASz biedt een essentiële functie in een organisatie die Kwaliteit, Veiligheid en Transformatie hoog in het vaandel heeft. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je hebt invloed op strategische keuzes van het ziekenhuis en kunt wezenlijk impact maken met de praktische vertaling daarvan in de dagelijkse zorg. Je maakt onderdeel uit van het MT en stuurt hechte, zelfstandige teams aan die er voor elkaar zijn.

 • Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.
 • Een contract voor 1 jaar, met de intentie om die bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Uiterlijk na 9 maanden geven we duidelijkheid of je contract wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
 • Salaris conform CAO Ziekenhuizen, FWG-schaal 80: € 7.299,- en max. € 10.962,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per 1 juni 2024.
 • Eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33% van het brutojaarinkomen.
 • Per jaar 144 vakantie-uren en 57 uur persoonlijke levensfasebudget (gebaseerd op een 36-urige werkweek).
 • Een compleet en goed arbeidsvoorwaardenpakket. Je ontdekt het hier.
 • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van de online leeromgeving GoodHabitz

Reactie & informatie

Wil je meer weten? Meer weten over deze interessante functie? Dan kun je bellen of mailen met VOORpartner Kyra Cools, e-mail: kyra@voor.nl of T: 06 contactinformatie .

Meteen solliciteren?

Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan hier het formulier in en voeg een korte motivatiebrief en je cv toe. Het streven is om de procedure voor deze vacature in april af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Met interessante kandidaten maken we eerst kennis via videobellen. Is er een klik, dan nodigen we je uit voor een live VOORselectiegesprek op 8 of 9 april 2024. De selectiegesprekken bij ASz vinden plaats op 23 april.

Vanuit VOOR vragen we na selectie een tweetal referenties op. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Het ASz draagt de kosten voor de aanvraag van een VOG.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen