Twee Leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

De organisatie
“Alle kinderen blijvend veilig” dat is waar de ruim 300 medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) zich dagelijks vol passie voor inzetten. JbGld heeft specifieke expertise, ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen. Er wordt gewerkt met in de praktijk bewezen methodieken om veiligheidsrisico’s bij kinderen in te schatten en op te lossen.

Het streven is dat jeugdbescherming vrijwillig blijft en dat betekent blijvend motiveren van het gezin om aan hulp mee te werken. Enerzijds door aan te sluiten bij en uit te gaan van de eigen kracht van het gezin en netwerk daar omheen, anderzijds door duidelijke kaders te stellen en op te treden wanneer nodig. Als het met vrijwillige hulp onvoldoende lukt de veilige ontwikkeling van het kind te herstellen, kan de kinderrechter de hulp van JbGld verplicht stellen.

Er wordt gewerkt met zelfstandige teams waarbinnen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. De cliënten van JbGld zijn nauw betrokken en denken mee over keuzes die JbGld maakt en voor hen van belang zijn. Medezeggenschap en daarmee de zeggenschap van cliënten zijn sterk verankerd binnen JbGld. In het netwerk wordt actief samengewerkt met diverse andere specialisten op het gebied van jeugdzorg. Bijvoorbeeld met lokale teams en CJG’s, de Raad voor de Kinderbescherming, Partners voor Jeugd, het Leger des Heils, de SGJ (Christelijke jeugdzorg), Veilig Thuis en (jeugd)zorgaanbieders. Passende hulp kan daardoor snel en effectief in het gezin worden ingezet.

Jeugdbescherming Gelderland investeert in actieve samenwerkingsrelaties met Gelderse gemeenten. Samen wordt gekeken naar de beste inzet voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De insteek vanuit JbGld is om vanuit partnership de samenwerking vorm te geven.

Jeugdbescherming Gelderland is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Professionals werken vanuit in toenemende mate vanuit dialoog en krijgen meer ruimte voor eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en reflectie. Zij worden daarin ondersteund door goede en passende faciliteiten.

De RvT
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kent een remuneratiecommissie, een commissie Kwaliteit & Veiligheid en een commissie Bedrijfsvoering. Naast de aanwezigheid van commissies, waarin thema’s uitgediept worden, onderkennen de leden nadrukkelijk het belang van de integrale collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor alle aspecten van JbGld.

Vanwege het (in de komende tijd) verstrijken van zittingstermijnen is de RvT van JbGld op zoek naar 2 nieuwe leden, die beiden complementair zijn aan de zittende leden, de missie en visie van JbGld onderschrijven en graag een bijdrage leveren aan deze mooie organisatie in de vorm van waardengericht toezichthouden. Er wordt gezocht naar een lid voor de portefeuille Bedrijfsvoering en een lid voor de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid.

Profiel portefeuille Bedrijfsvoering, functie-eisen toezicht:

 • Heeft visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachten vorming over de ontwikkeling van de gezondheidszorg (jeugdzorg in het bijzonder) en de strategische en praktische consequenties daarvan op de korte en langere termijn voor JbGld;
 • Heeft financiële (bedrijfseconomische) kennis / ervaring met de zorgfinancieringsstructuur en financiële processen;
 • Heeft inzicht in de ontwikkeling van de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen (jeugdzorg in het bijzonder) en de implicaties daarvan voor JbGld.
 • Kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en de Planning & Control;
 • Kan (financiële) beleidsdocumenten doorgronden en analyseren;
 • Is goed op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving met in het bijzonder de jeugdwet, c.q. aanpalende beleidsterreinen;
 • Heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de gezondheidszorg (jeugdzorg in het bijzonder);
 • Kan hoofd- van bijzaken onderscheiden.

Profiel portefeuille Kwaliteit & Veiligheid (accent op innovatie en ICT), functie-eisen toezicht:

 • Heeft ervaring in stevige projectmatige functies en/of eindverantwoordelijke posities op het terrein van innovatie en ICT bij dienstverlenende organisaties;
 • Heeft aantoonbare kennis van arbeidsmarktbeleid en strategisch personeelsmanagement;
 • Heeft visie op de positie van JbGld als gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • Heeft kennis van de organisatie van de zorg, van kwaliteits- en van veiligheidsaspecten;
 • Is in staat eerst en vooral te denken vanuit cliënt- en gezinsperspectief;
 • Heeft de dienstverlening aan en ondersteuning van de cliënt en zijn netwerk voor ogen;
 • Heeft visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch niveau;
 • Is in staat om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen;  
 • is een out-of-the-box denker;
 • Beschikt over een professioneel netwerk (in aanpalende sectoren) binnen het adherentiegebied.

Algemene functie-eisen:

 • Heeft een academisch denk- en werkniveau en staat midden in de maatschappij;
 • Kan informatie over ontwikkelingen in de zorg op strategisch gehalte taxeren;
 • Kan vanuit helikopterview financiële ontwikkelingen interpreteren en heeft inzicht in de strategische implicaties daarvan voor JbGld op de langere termijn;
 • Heeft inzicht in de zorgsector, in de zorgverlening en in maatschappelijke ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en/of het sociaal domein;
 • Is bereid om de doelstelling van JbGld actief te onderschrijven;
 • Is bereid om de (individuele) klankbordfunctie voor de bestuurder te vervullen;
 • Is woonachtig/werkzaam in Gelderland bij voorkeur in het adherentiegebied;
 • Een bewezen professioneel netwerk binnen het adherentiegebied, bij voorkeur binnen diverse gemeentes;
 • Is bekend met het RvT model en te werken volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code (Health Care Governance).

De raad van toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en leeftijd.

Honorering:
De vergoeding voor een Lid van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de zwaarte van de functie binnen de wettelijke richtlijnen.

Uw interesse:
Indien u interesse heeft in deze functie verzoeken wij uw brief en cv  te uploaden via de sollicitatiebutton op de site van Movimento (www.moivmento-zorg.nl) .

Indien u vragen heeft over deze functie kunt u zich richten tot Erik Sprang, erik.sprang@movimento-zorg.nl of via kantoor op contactinformatie .

Graag zien wij uw sollicitatie voor 20 september 2020 tegemoet, in oktober zal de interne procedure bij JbGld doorlopen worden. 

(Recruiter)

Movimento is de professionele gesprekspartner op uw route naar excellente zorg. Ons uitgangspunt is een heldere visie op leiderschap en een... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen