Lid Raad van Toezicht Moveoo

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

De organisatie

“In de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en zijn wie je wilt zijn.”

Moveoo is een maatschappelijke organisatie waar circa 220 gedreven medewerkers zich dagelijks inzetten voor het bieden van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, vrouwenopvang en individuele begeleiding aan mensen die zich om uiteenlopende redenen niet zelfstandig staande kunnen houden in de samenleving of tijdelijk niet kunnen beschikken over eigen woonruimte.

Het profiel

Om de Raad van Toezicht van Moveoo te complementeren zijn wij op zoek naar een kandidaat voor het volgende toezichthouder-profiel:

Financiën en bedrijfsvoering

 • Financieel-economische achtergrond (bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, controlling, accountancy).
 • Ruime aantoonbare en relevante financiële deskundigheid als financieel (eind)verantwoordelijke, bij voorkeur op het gebied van zorgfinanciën.
 • Van de kandidaat verwachten we een gedegen financieel inzicht met betrekking tot de verschillende bekostigingsvormen van Moveoo (WLZ, WMO en gemeentelijke inkoop), bedrijfsvoering en AO&IC.
 • Kennis en ervaring op het gebied van ICT (informatiebeveiliging) geldt als een pre.

Van het nieuwe lid verwachten we kennis van en/of ervaring met de algemene op Moveoo toegespitste competenties van toezichthouders:

 • Aantoonbare kennis van de maatschappelijke opvang en ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • In visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënt vooropstellen.
 • Affiniteit met het toezicht op zorgnetwerken.
 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Moveoo.
 • Gericht op een juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en zijn daarbij zelfreflexief.
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moveoo stellen.

Uiteraard geldt voor de kandidaat voor deze positie dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie, en hart heeft voor de sector. Kandidaten voor deze functie bij Moveoo:

 • Hanteren een pragmatische en informele stijl en zoeken naar consensus binnen de RvT.
 • Zijn organisatie- en omgevingssensitief, hebben een zichtbaar empathisch vermogen.
 • Weten met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen met betrekking tot essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Moveoo.
 • Begrijpen het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de (continuïteit)doelstelling van de organisatie.
 • Beschikken over een goede antenne voor integriteits-, compliance en governance vraagstukken.

Het is relevant om ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van zakelijk en/of persoonlijk samenvallende belangen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond.

Vergoeding

De functie is bezoldigd en binnen de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

De reactietermijn is tot en met 26 juni 2024. We ontvangen graag een motivatiebrief en cv. Het mailadres is: secretariaatRvt@moveoo.nl

Voor nadere informatie over de functie kunt u bellen met Gerben Welling tel contactinformatie , lid van de RvT. De gesprekken vinden plaats op 28 augustus, gevolgd door een verdiepend gesprek op 6 september. Bij deze gesprekken zijn leden van de ondernemingsraad en cliëntenraad aanwezig.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen