Directeur Thuiszorg - Aafje

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Over de organisatie

Aafje is een aanbieder van ouderenzorg voor 17.000 ouderen in haar verzorgingsgebied (Rotterdam, Capelle aan den IJssel, de BAR-gemeenten en de Drechtsteden). Aafje biedt met 53 thuiszorgteams, 16 huizen, 2 zorghotels, circa 6.000 medewerkers en 1.800 vrijwilligers, ouderen alle zorgdiensten van preventie, huishoudelijke hulp, begeleiding, wijkverpleging, revalidatie, verpleeghuizen, tot en met palliatieve zorg.

Aafje heeft een omzet van circa 250 miljoen en valt hiermee onder de top 5 van ouderenzorgorganisaties in Nederland. Met een 8 score op klanttevredenheid “Gouden Prezo Kwaliteitskeurmerken” en een 7,8 score op medewerkerstevredenheid mag Aafje in 2019/2020 het predicaat “Beste Werkgevers” voeren en daar is Aafje trots op!

Aafje is een stabiele organisatie en staat in het begin van een mooie uitbouwfase, waarin Aafje zich onderscheidend positioneert met “Ruimte voor jou!” In deze uitbouwfase wordt gewerkt aan de 6 V’s die zijn gedefinieerd als de grootste uitdagingen en ambities voor de komende jaren:

 • Verbinding met medewerkers.
 • Verdieping van de persoonsgerichte benadering.
 • Verbijzondering van doelgroepen.
 • Vasthouden en verder verbeteren van de kwaliteit.
 • Vernieuwing van- en met technologie.
 • Verbetering van woon- en werkklimaat (onder andere vastgoed).

Aafje gaat verder met haar reis op weg naar ondersteunen van kwaliteit van leven voor haar (wijk)bewoners, hun mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Dit alles vanuit de eigen identiteit die is meegegeven door de grondlegger van de naam van Aafje: de geïnspireerde Aafje van Hulst. Zij was één van de leidende vrouwen in de 20e eeuw van de thuiszorg in Rotterdam. Zij heeft de basis gelegd voor het werk van nu, door met intrinsieke betrokkenheid en een minimum aan regels, goede zorg te verlenen. Waardegedreven in plaats van regelgedreven. In dit DNA van Aafje liggen de vier kernwaarden besloten: aandacht, verbindend, prikkelend en vakmanschap.

De tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) bepaalt samen met de zeven leden van het Directieteam (DT) het strategisch beleid voor de gehele organisatie. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De directeur Thuiszorg is lid van het DT.

Aafje hecht sterk aan de inbreng en samenwerking met de medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad (OR), de Lokale Cliëntenraden (LCR) en Centrale Cliëntenraad (CCR). Naast de formele medezeggenschapsorganen en verschillende kwaliteitscommissies zijn bij Aafje een tweetal adviesraden actief: de Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR) en de Sociaal Medische Advies Raad (SMAR).

Over de vacature

Door het aankomende vertrek van de directeur Thuiszorg ontstaat per mei/juni dit jaar een vacature. De Thuiszorg heeft een omzet van circa 40 miljoen en er werken circa 850 medewerkers. De directeur Thuiszorg is verantwoordelijk voor de positionering en de gehele gang van zaken en rapporteert aan de voorzitter RvB. De directeur werkt integraal samen met de leden van het DT en geeft daarmee mede richting aan het strategische beleid van Aafje.

De directeur geeft coachend leiding aan zijn MT, bestaande uit drie regionale managers, een P&O-adviseur en controller, daarnaast is de directeur voorzitter van de stuurgroep kwaliteit Thuiszorg. De directeur neemt tevens deel aan (bestuurlijke) netwerkoverleggen met collega-organisaties in het werkgebied.

De directeur Thuiszorg zal 2 hoofdaccenten kennen in zijn sturing:

 • De toekomst van de Thuiszorg 2.0 vormgeven in (groot)stedelijke context;
 • Scherpe sturing op evenwicht financiën – kwaliteit in krappe arbeidsmarkt.

Daarnaast heeft ieder lid van het DT een Aafje-brede portefeuille. Op dit moment heeft de huidige directeur Thuiszorg als portefeuille “Innovatie”. De verdeling van de portefeuilles zal nog nader worden bepaald. 

De directeur Thuiszorg beschikt over de volgende kennis, visie en aantoonbare ervaring:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur een verpleegkundige, paramedische of andere zorg gerelateerde achtergrond;
 • Aantoonbare ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie in een organisatie met zelforganiserende teams. 
 • Kennis en visie op nieuwe (zorg)concepten en actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg; 
 • Aantoonbare ervaring in, bij voorkeur de thuiszorg en/of zorgorganisatie van soortgelijke omvang.

Directeur Thuiszorg:

 • is van nature samenwerkingsgericht en kan verbindingen leggen tussen de organisatieonderdelen en de externe keten;
 • heeft een sterke omgevingssensitiviteit en is daardoor in staat tijdig maatschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen te zien en te benutten voor Aafje; 
 • is van nature samenwerkingsgericht; 
 • gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden, geeft op een coachende manier sturing en is in staat om zowel te verbinden als aan te spreken, tegenstellingen te overbruggen, richting en duidelijkheid te geven zonder de zelfsturingsvisie in de Thuiszorg te ondermijnen; 
 • is in staat om ideeën, opvattingen complexe onderwerpen genuanceerd en geloofwaardig uiteen te zetten en te communiceren op verschillende niveaus met gedifferentieerde doelgroepen, interne en externe stakeholders, waarbij uiteenlopende belangen aan de orde zijn.

De directeur Thuiszorg is ingeschaald conform de CAO VVT in FWG 80.

Over de procedure

Aafje laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt en (Nicolette van Helsdingen), partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie zijn zij bereikbaar op: contactinformatie .

Je kunt je cv en motivatie kenbaar maken door te klikken op Profiel directeur thuiszorg AAFJE

en daarna op apply

Uiterlijke reactietermijn: 13 maart

De selectieprocedure bestaat uit verschillende gesprekken met de RvB, een delegatie van het DT, een delegatie van de managers uit het eigen team en een delegatie van de cliëntenraden. Een online drijfverenanalyse, het inwinnen van referenties en een VOG maken onderdeel uit van de procedure.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen