Directeur Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Mediis

Mediis is een organisatie van en voor samenwerkende huisartsen in de regio Midden-Holland. Mediis faciliteert en ontzorgt huisartsen en biedt daarbij de best mogelijke integrale zorg voor mensen met een chronische aandoening, GGZ zorg in de huisartspraktijk en netwerkzorg voor ouderen. Mediis staat in het midden van het zorglandschap waarin steeds meer wordt geëist van zorgverleners en dat bovendien sterk aan verandering onderhevig is, zoals verschuiving van de focus op ziekte naar gezondheid, persoonsgerichte zorg, wijkgericht werken en één integrale keten voor chronisch zorg, maar ook nieuwe en strenge eisen op het gebied van kwaliteit, privacy en ICT vergen veel van huisartsen en andere zorgverleners. Als vertegenwoordiger van de huisartsen zit Mediis aan bij regiotafels en werkt samen in netwerken om bovenstaande vernieuwingen vorm te geven.

Mediis bestaat uit drie afzonderlijke organisaties met ieder hun afzonderlijke kerntaken.

 • ROHMH               Regio-ondersteuning
 • RZMH                   Ketenzorg
 • HGGZMH             Huisartsen GGZ

De leden van de coöperatie ROHMH bepalen samen het beleid, de wijze van kwaliteitsborging en de koers die de coöperatie volgt. Het team van medewerkers op het Mediis-bureau ondersteunt hen daarbij. Het Mediis-bureau verzorgt voor haar leden de regionale vertegenwoordiging, innovatie, administratie, communicatie, het inrichten van ketenzorgprotocollen, het kwaliteitsbeleid en de contractering. Door deze activiteiten uit handen te nemen kunnen de leden hun aandacht richten op het verlenen van goede zorg aan patiënten.

Er zijn 70 huisartsenpraktijken aangesloten die georganiseerd zijn in 15 coöperaties. Het Mediis-bureau bestaat uit 15 bureaumedewerkers en wordt geleid door een duale directie, dat onderdeel uitmaakt van het bestuur.

Ontwikkelingen

Mediis heeft de afgelopen jaren een sterke professionaliseringsslag gemaakt. De organisatie is van een ketenzorgbedrijf doorontwikkeld naar een regionale organisatie voor de huisartsenzorg. Mediis zit als belangenbehartiger van de huisartsen aan alle relevante tafels in den lande en in de regio en is hierdoor in staat mede sturing te geven aan de ontwikkelingen in de zorg in de regio Midden-Holland. Mediis is deelnemer in Gedeelde Zorg (een groot samenwerkingsverband van de grote zorgaanbieders en gemeenten in Midden-Holland) in bestuurlijke zin en in uitvoerende zin. Mediis heeft mede daardoor ook haar regioplan kunnen opstellen dat naadloos aansluit bij de regionale plannen van Gedeelde Zorg en heeft daarmee invulling gegeven aan de nieuwe financieringsvormen (O&I) voor de huisartsenzorg. Deze nieuwe financieringsvorm vraagt om verdere uitwerking van de organisatie en ondersteuning van de huisartsen. De invulling van praktijkmanagement in de huisartspraktijk is daar een concreet voorbeeld van.

In de afgelopen 4 jaar heeft Mediis een belangrijke invulling gegeven aan de projecten die voor de regio Midden-Holland bepalend gaan worden. Hierbij valt te denken aan de inrichting van de netwerkzorg voor ouderen, acute GGZ, substitutie van de tweede naar de eerste lijn, informatieoverdracht tussen de zorgverleners en data gedreven werken, vernieuwing van de Acute Zorg en wijkgericht werken. Deze projecten zullen de komende jaren vorm krijgen en verder worden uitgewerkt. Daarmee zijn de toekomstplannen voor de regio Midden-Holland bepaald. Mediis gaat zich nu richten op de uitwerking van de verschillende projecten. De belangen van de huisarts dienen hier maximaal te worden vertegenwoordigd. Hiermee wordt de verbinding met- en betrokkenheid van de leden gewaarborgd. Het is van belang dat er een duidelijk toekomstbeeld voor de leden wordt geschetst, met daarin de positieve gevolgen van de verschillende projecten binnen Gedeelde Zorg en het eigen regioplan voor het werken in de dagelijkse praktijk.

De focus van bestuur en directie komt daarbij te liggen op gerichte keuzes binnen de verschillende projecten van Gedeelde Zorg en het verankeren van de bestuurlijke invloed op de strategische tafels. Deze keuzes worden gemaakt op basis van de visie van Mediis, ‘voor en door huisartsen’.

Meer informatie is te vinden op de website www.mediis.nl

Directeur bedrijfsvoering

Met het vertrek van de huidige directeur/bestuurder zal een duale directie worden gevormd die bestaat uit een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering. De huidige medisch manager, mevrouw Tjarda Scheltens, zal de positie van directeur zorg gaan bekleden. 

De directie legt verantwoording af aan het bestuur en is namens het bestuur gevolmachtigd om de vennootschap te besturen en naar buiten toe te vertegenwoordigen. De portefeuille van de directie bestaat uit de aandachtsgebieden: kwaliteit en veiligheid, innovatie en stakeholders, personeel/HRM, financiën, ICT, organisatieontwikkeling, contracteren en onderhandelen.

Mediis komt graag in contact met kandidaten voor de functie van directeur bedrijfsvoering die samen met Tjarda Scheltens de duale directie gaat vormen. De directie zal in samenspraak de komende jaren leidinggeven aan het verder ontwikkelen en uitbouwen van een professionele, sterke huisartsenorganisatie waarin aandacht moet zijn voor verschillende belangen en een cultuur van samenwerking en vertrouwen.

De nieuwe directeur bedrijfsvoering beschikt over:

 • Een stevige persoonlijkheid met uitstekende verbindende en communicatieve vaardigheden
 • Een heldere visie op de ontwikkelingen in de zorg en de toekomst, kwaliteit en innovatie van de huisartsenzorg en de eerstelijn
 • Een bedrijfseconomische en/of bedrijfskundige achtergrond op academisch niveau
 • Ervaring in een bestuurlijke-/managementfunctie in de (eerstelijns)zorg
 • Kennis van en ervaring met ICT in de zorg
 • Juridisch inzicht
 • Ervaring met personeelsmanagement en HRM
 • Het vermogen een gedegen planning en control cyclus op te zetten en te onderhouden
 • Een netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen
 • Kwaliteiten als onderhandelaar om de contractonderhandelingen in te richten en mede te voeren
 • Humor en relativeringsvermogen
 • Ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en projectmanagement
 • Kennis van en inzicht in de financiering van zorg en ervaring met zorgverzekeraars

Er is een transparante verdeling op portefeuilles en de directieleden dienen elkaar te allen tijde op alle dossiers te kunnen vervangen. De directie is daarbij in samenspraak met het bestuur koersvast en flexibel, open en transparant in contacten. Zij weet de strategische koers vast te houden en steeds te verbinden met stakeholders en shareholders. De twee directieleden vormen een uitstekende match, vullen elkaar aan en stellen zich op als één krachtige directie ter ondersteuning van het bestuur.

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2, klasse II). Het betreft een functie voor max. vier dagen per week.

 

 

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van stakeholders der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 16 en 19 november
 • De gesprekken met de selectie- en adviescommissies vinden plaats op 23 en 25 november
 • Er zal tevens een verdiepend gesprek plaatsvinden met mevrouw Tjarda Scheltens

In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties uiterlijk 9 november graag via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie  guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Van der Vliet & Van der Schoot Kerkstraat 12 1191 JB  Ouderkerk aan de Amstel

www.vandervlietvanderschoot.nl

 

 

 

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen