Directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp voor de dertien Zeeuwse gemeenten. De kerntaken zijn het inkopen en contracteren van jeugdhulp, het voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders, het contractbeheer, het voeren van een financiële administratie, het monitoren van het Zeeuwse jeugdhulpbudget en het adviseren van de Zeeuwse gemeenten over de inzet van de jeugdhulp.

Voor de inkooporganisatie is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze geven de kaders aan waarbinnen de taken van de inkooporganisatie worden vormgegeven. De inkooporganisatie is vooral gericht op een effectieve en efficiënte inkoop van zorg voor jeugd voor de dertien Zeeuwse gemeenten.

Op dit moment is de inkooporganisatie bezig met de inkoopstrategie voor 2020 en verder. De organisatie is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland.

Voor uitvoerige informatie over de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zie: www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Organisatiemodel

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is opgericht door de dertien gemeenten in Zeeland en heeft een eigen bestuurlijke aansturing. De inkooporganisatie staat zowel inhoudelijk als organisatorisch los van de GGD Zeeland. De inkooporganisatie wordt geleid door een directeur, die leiding geeft aan vier contractmanagers, vier financieel-administratief medewerkers, twee planning & controlmedewerkers en een managementondersteuner.

Karakteristiek van de directeur

De inkooporganisatie zoekt een bevlogen directeur die zich sterk voelt in een bestuurlijk dynamische omgeving. Een directeur die een brede bijdrage levert aan de gewenste ontwikkeling van de Zeeuwse jeugdhulp. De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de inkooporganisatie en voor de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Gezien de grote mate van zelfstandigheid van de medewerkers van de inkooporganisatie, ligt de focus voor een belangrijk deel op de externe taken.

De directeur is een daadkrachtige strateeg die initiatief neemt, processen stevig neerzet en begeleidt, en risico’s en prioriteiten helder heeft. De directeur is maatschappelijk betrokken en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. De directeur is een stevige persoonlijkheid, is resultaatgericht en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen.

De directeur vertegenwoordigt de inkooporganisatie vanuit de gedeelde verantwoording tussen inkooporganisatie, zorgaanbieders en gemeenten. Vanuit visie en ervaring faciliteer je de ontwikkeling van de jeugdhulp in Zeeland en koppel je de strategische ontwikkeling van het jeugdhulplandschap aan de professionele ontwikkeling van de inkooporganisatie.
Je geeft op inspirerende en empathische wijze leiding aan de organisatie en je draagt zorg voor een professionele bedrijfsvoering vanuit financieel inzicht en gedegen kennis van verantwoordingsprocessen.

Als directeur heb je het vermogen om medespelers te engageren. En de vaardigheid om impasses te doorbreken, nieuwe wegen in te slaan en resultaten te bereiken die een brede bijdrage leveren aan de gewenste transformatie van de Zeeuwse jeugdhulp. Je neemt een stevige positie in naar de jeugdhulpaanbieders, en bent tegelijkertijd gericht op ontwikkeling en samenwerking. Je werkt intensief samen met de Programmamanager Jeugd Zeeland. Vanzelfsprekend werk je ook samen met andere organisaties in het sociaal domein.

Profiel, functie-eisen en competenties van de directeur vind je onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

• is een vertrouwenwekkende persoonlijkheid naar alle betrokkenen;
• heeft autoriteit en kan sturing geven aan de (ambtelijke en bestuurlijke) processen;
• beschikt over politieke sensitiviteit;
• heeft een natuurlijk verbindend vermogen;
• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
• heeft overzicht en denkt en werkt strategisch;
• is innovatief en is in staat buiten bestaande kaders te denken.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft minimaal een academisch werk- en denkniveau;
• heeft ervaring als manager, directeur of bestuurder;
• is financieel analytisch;
• beschikt over ruime ervaring in het sociaal domein op het vlak van de Jeugdwet of de WMO;
• heeft kennis van bedrijfsvoering en kan uitvoering geven aan benodigde bedrijfsmatige processen;
• heeft bij voorkeur ervaring met inkoop, contractbeheer of aanbestedingsvraagstukken;
• heeft bij voorkeur kennis van het (specialistische) jeugdhulpaanbod in Zeeland en Nederland, en van bijbehorende wet- en regelgeving.

Competenties

De kandidaat:

• houdt oog op resultaat;
• neemt een stevige positie in naar de jeugdhulpaanbieders, maar is tegelijkertijd gericht op ontwikkeling en samenwerking;
• koppelt de strategische ontwikkeling van het jeugdhulplandschap aan de professionele ontwikkeling van de inkooporganisatie;
• geeft de organisatie vorm vanuit de strategische keuzes die bestuurlijk gemaakt zijn en houdt de koers voor de organisatie vast;
• geeft op inspirerende en empathische wijze leiding aan de organisatie;
• stimuleert ontwikkeling van medewerkers.

Arbeidsvoorwaardenpakket

• De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing. Het salaris bedraagt maximaal € 6.574,-, o.b.v. 36 uur/week. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% en overige uitstekende arbeidsvoorwaarden.
• De arbeidsovereenkomst zal in principe worden aangegaan voor een bepaalde tijd van twee of drie  jaar, indien mogelijk met ingang van 1 januari 2020.
• Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Referenties

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
 

Assessment

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op dinsdag 29 oktober. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november. De selectiegesprekken bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland vinden plaats op maandagmiddag 11 november en woensdagochtend 20 november. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekning te houden met deze data. Hiervan wordt niet afgeweken.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen