Adjunct-directeur (fulltime) Pharos - Utrecht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Fulltime

De organisatie

Pharos is een kennis organisatie en het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Het uitgangspunt van Pharos is gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland.

Pharos heeft een stevige basis aan wetenschappelijke en praktische kennis die zij voortdurend verrijkt, uitbreidt en breed toegankelijk maakt voor alle partijen die kunnen bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Pharos koppelt de ervaringen van de mensen om wie het gaat en de praktijk van professionals met het beleid van verantwoordelijke organisaties. Pharos heeft de ambitie om bij te dragen aan structurele en systemische verbeteringen als de´ autoriteit in het terugdringen van die gezondheidsverschillen. 

Het grootste deel van de organisatie wordt gevormd door kennisontwikkeling, praktische kennisimplementatie en marketing & communicatie.
Daarnaast zijn er ondersteunende organisatieonderdelen: coördinatie trainingen, financiën en ICT, facilitair en secretariaat, Human Resources. 
De positie van Pharos als expertisecentrum is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. De organisatie heeft een enorme ontwikkeling en groei doorgemaakt en is in staat gebleken snel te kunnen inspelen op landelijke ontwikkelingen. 
Anno 2024 is Pharos een stabiele, financieel gezonde organisatie met een omzet van ca. € 11 miljoen.
Er werken ongeveer 100 medewerkers. Door veel partijen wordt Pharos als een logische samenwerkingspartner gezien. Pharos valt onder de kennisinfrastructuur van VWS. Een deel van de omzet komt uit instellingssubsidie, de overige omzet moet zij zelf genereren.
De opdracht voor de komende jaren is om de goede positie en meerwaarde die Pharos heeft vast te houden en te komen tot nieuwe innovatieve businessmodellen binnen de kennisinfrastructuur. Voor meer informatie zie www.pharos.nl.

Bij Pharos werken mensen die betrokkenheid tonen, initiatief nemen en samenwerken aan een mooi resultaat. Mensen die hun kennis en expertise willen inzetten om Nederland inclusiever en gezonder te maken. Mensen die een verhaal met passie vertellen, zich erin kunnen vastbijten en soepel schakelen tussen bestuurders, zorgprofessionals en mensen die leven in kwetsbare situaties. Zij zijn ervan overtuigd dat een diverse samenstelling van collega’s met verschillende achtergronden en ideeën hen scherp houdt en hun werk impactvoller maakt.

Pharos is de afgelopen jaren gegroeid in aantal medewerkers, producten en complexiteit. Om meer synergie in de organisatie te organiseren start Pharos op 1 juni met een herstructurering van de organisatie.

In de nieuwe structuur bestaat het MT uit de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur, 2 domeinmanagers, het hoofd marketing en communicatie en de bestuurssecretaris. De functie van adjunct-directeur wordt momenteel op interim basis ingevuld en we zoeken nu kandidaten voor de vaste functie.

De functie

Als adjunct-directeur ben je de rechterhand, ondersteuning (en vervanging) van de directeur-bestuurder. Je bent verantwoordelijk voor de interne operatie van Pharos. De adjunct-directeur ondersteunt de bestuurder met name op het terrein van bedrijfsvoering, strategie, beleid en de ontwikkeling van business development. 

De adjunct-directeur stuurt meerdere afdelingen aan: HR, financiën en ICT,  facilitair en secretariaat, coördinatie trainingen en veranderaanpakken. De adjunct-directeur stuurt direct 3 managers (HR, finance, facilitair) en aan 2 medewerkers (coördinatie trainingen) en indirect 15 medewerkers aan. 

De belangrijkste resultaatgebieden zijn: 

 1. Het ondernemerschap en de innovatiekracht van de organisatie versterken; de organisatie wil in de toekomst ook op een andere manier haar gelden en inkomsten verwerven waarvoor nieuwe product-marktcombinaties ontwikkeld moeten worden. 
 2. Operational Excellence: Professionaliseren en optimaliseren van organisatorische processen binnen de Pharos- organisatie. Het uniformeren en digitaliseren van ondersteunende processen aan de corebusiness van Pharos, ontsluiten van ICT systemen en het verbeteren van de P&C cyclus. 
 3. Coachen en ondersteunen van domeinmanagers en de medewerkers op hun strategisch handelen zowel in bedrijfsvoering als op het terrein van acquisitie. 
 4. Versterken van de samenwerking en synergie tussen de verschillende programma’s/diensten en producten die worden geleverd. 
 5. Omzetdoelstelling: in samenwerking met de directeur-bestuurder en domeinmanagers verantwoordelijk voor het verwerven van subsidies van kortlopende projecten en meerjarige programma’s.
 6. Business Development: op basis van de strategie komen tot nieuwe dienstverlening en bestaande dienstverlening vermarkten bij (nieuwe) opdrachtgevers. 
 7. Mede realiseren van het strategisch beleid.

Als lid van het managementteam ben je mede verantwoordelijk voor:

 • De vertaling van de strategie en het voeren van operationeel beleid. Het doorontwikkelen van de organisatie, cultuur, houding en gedrag.
 • Het behalen van de doelstellingen van Pharos.
 • Adviseren van de directeur-bestuurder over directie brede tactische en strategische vraagstukken, grote inhoudelijke thema’s en beleidsontwikkeling.

Het profiel

Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een bedrijfskundige opleiding. Je hebt minimaal 10 jaar management ervaring in een complexe organisatie. Je hebt bedrijfsmatige en financiële kwaliteiten en visie en ervaring op ontwikkelen van marktkansen. Je hebt ervaring met werken in een professionele omgeving met hoge mate van complexiteit. Je hebt affiniteit met inclusieve gezondheidszorg en brede gezondheid (welzijn en preventie) en je kunt helder verwoorden waarom juist Pharos voor jou de organisatie is om bij en voor te werken. 

We zoeken een stevige en inspirerende persoonlijkheid. Je bent tenslotte het interne boegbeeld. We zoeken iemand die rust uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand die met enthousiasme de vele ideeën kan begeleiden en kaderen maar ook de kritische vragen durft te stellen. Je hebt strategisch inzicht en je bent goed in staat om dat procesmatig te vertalen naar concrete plannen. Je hebt een brede blik, houdt het overzicht, overziet de consequenties en creëert de verbinding tussen de diverse onderdelen binnen de organisatie. 

Je pakt door, bent gestructureerd en procesmatig sterk. Je hebt ervaring met business development en kunt hier op inspirerende wijze sturing aan geven. In deze functie is constructieve samenwerking essentieel: samenwerking met de directeur-bestuurder, de domeinmanagers en de verschillende stafafdelingen. 

Voor deze rol is het relevant dat je zeker beschikt over de volgende competenties: 

Zakelijk leider, strategisch inzicht, leidinggeven en aanjagen, veranderkundig, resultaat-, samenwerkings- en ontwikkelingsgericht, faciliteren en bijsturen, kansen zien en oppakken en flexibiliteit. 

Kortom: Vind je het leuk om een interne organisatie tot bloei te brengen? Ben je een inspirerende manager en sterk in het optimaliseren van werkprocessen en professioneel werken? Ben je een manager die snapt wat business development is? Dan zoeken we jou!

Aanbod en sollicitatieprocedure

Wat biedt Pharos?

 • Een boeiende en flexibele werkomgeving gericht op een inclusieve gezondheidszorg.
 • Ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Pharos volgt de cao Geestelijke Gezondheidszorg. De functie is ingeschaald in schaal 80. Deze loopt van € 7.659,= t/m € 10.598,= op basis van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.
 • Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Smartwerken: binnen Pharos werken ze gemiddeld 50% vanuit huis. Je ontvangt een reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding.
 • Een netto telefoonkostenvergoeding van € 25,= per maand bij een dienstverband van 24 uur of meer.
 • De functie is in principe voor 36 uur, voor een jaar met  uitzicht op een vast contract.

Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 28 juni 2024. 

Er is enige haast geboden bij het invullen van deze vacature. De intakegesprekken bij ons bureau zullen doorlopend bij ons gevoerd worden. De gespreksrondes bij Pharos vinden plaats daaropvolgend. Een 
(case-)assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie en een uitgebreid functieprofiel kun je terecht bij Nicoline Franken van Bosman & Vos via contactinformatie of nfranken@bosmanvos.nl.

(Recruiter)

Bosman & Vos adviseert vooral organisaties in het sociaal domein (zorg, welzijn, overheid) en andere non profitorganisaties. Wij doen dat... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen