Zorgbestuurder (Psychiater of Klinisch Psycholoog

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Voor OCRN en Forte GGZ, twee onderscheidende zorgaanbieders in het Noorden en Oosten van Nederland voor psychologische en psychiatrische hulp en ondersteuning aan kinderen en volwassenen, zoeken wij een gedreven

ZORGBESTUURDER (Psychiater of Klinisch Psycholoog)

die het verhaal over de hedendaagse psychiatrie kan vertellen en die ons, samen met de algemeen bestuurder, kan helpen met het opstellen en implementeren van een eigentijdse zorgvisie.

Een prachtige positie voor een enthousiaste professional, met organisatorische en bestuurlijke gaven, die graag werkt in een dynamische onderneming met korte lijnen, besluitkracht, fijne collega’s en alle ruimte voor ontwikkeling.

Organisatie

OCRN heeft een langjarige reputatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie en ondersteunt kinderen van 0 tot 18, hun familie en de scholen bij uitdagende vraagstukken. OCRN is bij velen bekend vanwege de succesvolle aanpak van dyslexie bij kinderen. Forte GGZ is de volwassenen tak.

OCRN/Forte GGZ heeft bewezen veerkrachtig, ondernemend en wendbaar te zijn. Zorgprofessionals zijn zeer te spreken over de korte lijnen, de fijne werksfeer en de ruimte die geboden wordt voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

De kern van de organisatie wordt gevormd door zorgverleners: basispsychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen en 11 psychiaters, allen met een schat aan expertise, ervaring en ideeën over de inrichting en de toekomst van de zorg. Om expertise blijvend te borgen faciliteert OCRN/Forte GGZ onderzoek en speelt de organisatie een prominente rol bij het opleiden van de behandelaren. 

OCRN/Forte GGZ is actief in vijf regio’s: Groningen, Hoogezand, Assen, Zwolle en Leeuwarden en kent thans een éénhoofdig bestuur (Arno Vink) en een Raad van Commissarissen met drie leden. Zowel OCRN als Forte GGZ hebben een specialistenstaf, een cliëntenraad en een ondernemingsraad. Financiering van de organisatie vindt plaats vanuit de zorgverzekeraars en de regionale inkooporganisaties namens de gemeenten.

Binnen alle geledingen van de organisatie wordt de noodzaak gevoeld om OCRN/Forte GGZ te versterken met een tweede bestuurder die de zorg in portefeuille heeft.

Opgaven

OCRN/Forte GGZ onderscheidt zich onder meer door toegankelijkheid, een hoge graad van expertise en intense aandacht voor het verhaal van de cliënt en de omgeving, waarbij het systeem niet leidend maar ondersteunend is. Het is aan de nieuwe zorgbestuurder om vanuit deze kracht, in gezamenlijkheid met de collega-bestuurder, zorgprofessionals, medezeggenschap en maatschappelijke partners, een zorgvisie te ontwikkelen die leidend wordt voor de verdere ontwikkeling van OCRN/Forte GGZ. Een visie die een antwoord vormt op maatschappelijke tendensen, politieke stellingnamen, financiële kaders en de ontwikkelingen bij cliënten, jong en oud, die een beroep doen op hulp en ondersteuning. 

Die visie wordt het DNA van de onderneming en wordt strategisch uitgewerkt naar positionering, (nieuw) zorgaanbod, bestaande en nieuwe financiering, besturing, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. 

Binnen de zorgvisie is expliciet aandacht nodig voor de (nu 12) zorglijnen als het gaat om thema’s als uitbreiding, herziening, behandelduur, uniformiteit en effectiviteit. Dat geldt evenzeer voor finetuning van het beleid op onderzoek en opleiden (aankomende herziening beroepenstructuur), op kwaliteit en veiligheid van zorg, reductie van wachtlijsten en het genereren van data over de uitkomsten van de behandelingen. Van de nieuwe zorgbestuurder worden ook beleidsmatige initiatieven verwacht op onderwerpen als digitalisering, E-health en AI. Bij visie- en planvorming worden de potenties van zowel OCRN als Forte GGZ maximaal benut en wordt onderlinge samenwerking gestimuleerd.

De nieuwe zorgbestuurder is eerste aanspreekpunt voor de beide specialistenstaven en sparringpartner bij complexe casuïstiek en tevens gesprekspartner voor vragen en initiatieven die de zorgvisie raken.

Daarnaast wacht de zorgbestuurder extern een belangrijke opgave. Positionering van OCRN/Forte GGZ bij de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) in het werkingsgebied, zoals de GGD-en, de inkooporganen, de zorgverzekeraars, collega-zorgaanbieders, ketenpartners en provincies. De zorgagenda van OCRN/Forte GGZ is ambitieus, maar vele professionele handen maken licht en dankbaar werk.

Kwalificaties

Onze nieuwe zorgbestuurder is een psychiater of klinisch psycholoog met organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Een aansprekende en wervende persoonlijkheid die in staat is om een bijdrage te leveren aan de verdere emancipatie en profilering van de geestelijke gezondheidszorg en die de sector overtuigend representeert in het maatschappelijk debat, regionaal en landelijk. Een netwerker die bruggen slaat naar de voor OCRN/Forte GGZ vitale partners en samenwerking en innovatie initieert en stimuleert. Een bestuurder die de werelden van kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenen psychiatrie begrijpt en weet te verbinden; die in staat is om leiding te geven aan een zorgvisietraject en op een overtuigende wijze op alle niveaus in de organisatie mensen weet te boeien en te binden om het beste van hun vakmanschap te geven; die bij alles zoekt naar een optimum in de relatie zorg en bedrijfsvoering en die medeverantwoordelijk wil zijn voor een gezonde exploitatie. Een relatie- en rolbewuste en besluitvaardige collega-bestuurder die een fundamentele discussie niet uit de weg gaat. Die werkt vanuit inhoud, vertrouwen en inspiratie, met overzicht en overwicht, transparant en zichtbaar. Een overstijgende denker met handelingssnelheid en een breed gedragsrepertoire, die uitmuntend kan structureren en communiceren, met een verantwoorde mix in de verdeling van de aandacht tussen hoofdlijnen en details.

Procedure

Heeredwinger Advies ondersteunt OCRN/Forte GGZ bij de werving en voorselectie van een zorgbestuurder. U kunt met uw vragen of uw reactie terecht bij Jacques Heldoorn (j.heldoorn@heeredwinger.nl/0625024328). De sluitingsdatum voor deze positie is maandag 24 juni. De gesprekken met de selectiecommissie zijn voorzien in de week van 8 juli. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 


Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen