Tweede bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

De organisatie
Stichting Revalideren, Activeren, Participeren, ook wel bekend als RAP revalidatie. RAP is een cliëntvriendelijk, eigentijds en kleinschalig poliklinisch revalidatiecentrum. RAP is er voor mensen die als gevolg van een ziekte, aandoening, onbegrepen lichamelijke klacht of door een ongeval belemmerd worden in hun functioneren en daardoor niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

RAP is een revalidatiecentrum dat binnen de Zorg Verzekeringswet (ZVW) diensten levert die vallen onder Medisch Specialistische Revalidatie. RAP werkt met een team van zo’n 42 vaste medewerkers waarvan 4 revalidatieartsen, 3 op revalidatiezorg gespecialiseerde physician assistants, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, handtherapeuten, een logopedist, een humanistisch raadvrouw, het bedrijfsbureau en een bestuurder. De omzet bedraagt ongeveer €4,5 miljoen.

Verwijzingen komen van specialisten en huisartsen. De revalidatieartsen en physician assistants verzorgen in het kader van de Zorgverzekeringswet consulten voor cliënten op vier locaties in Limburg, namelijk in Heerlen (de hoofdlocatie), Brunssum, Kerkrade en Maasbracht. Op deze locaties vindt ook de revalidatie dagbehandeling plaats, met uitzondering van onze locatie in Kerkrade.

Missie en visie
RAP wil het verschil maken door steeds opnieuw te kiezen voor maatwerk, door écht ruimte te creëren voor een goede kennismaking en het unieke verhaal van de cliënt, om te doen wat werkt voor de cliënt.  Hierbij mag de cliënt rekenen op een betrokken behandelaar waarbij gelijkwaardigheid en openheid in de gesprekken voorop staan. Zo kan het team goed aansluiten bij de cliënt en de betekenis van zijn of haar klachten in ieders unieke situatie. Doelen zijn gericht op activeren en participeren. Daarmee is de focus gericht op een duurzaam herstel.
De dienstverlening is van inhoud tot bedrijfsvoering hier volledig op afgestemd.

De uitdaging
RAP acteert als kleine zorgorganisatie in een sector die financieel onder druk staat.
Het afgelopen jaar heeft de interim bestuurder in korte tijd samen met het managementteam (MT) een aantal kernprocessen op orde gebracht, waardoor RAP er bedrijfsmatig weer goed voor staat en zorgprofessionals enthousiast invulling geven aan de RAP wijze van werken.
De belangrijkste uitdagingen voor de komende periode zijn:

 • Inhoud en bedrijfsvoering in balans
  Voor de continuïteit van RAP is het van belang om goede zorg tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs te leveren. Gezien de schaalgrootte staat er spanning tussen deze twee uitgangspunten, met als uitdaging behendig te kunnen manoeuvreren tussen inhoudelijke wensen en bedrijfsmatige mogelijkheden waarbij de eigenheid van RAP gewaarborgd blijft.
   
 • Gelijkwaardig in relatie
  De cliënt en het cliëntenbelang spelen in de wijze van werken van RAP een cruciale rol, de professional staat daadwerkelijk naast de client en maakt revalidatie mogelijk, ook door waar nodig belemmeringen creatief op te lossen.
  Aan medezeggenschap van medewerkers en cliënten wordt op een eigentijdse en voor de schaalgrootte van RAP passende invulling gegeven. Het bewaken van de tevredenheid van cliënten en medewerkers is een voortdurend aandachtspunt.
   
 • Samenwerking, organisatieontwikkeling en innovatie
  De omvang van RAP is zowel haar kracht als haar kwetsbaarheid. Innovatie is een noodzaak voor RAP om zich te kunnen blijven onderscheiden en de zorg zo duurzaam mogelijk in te richten. Daarnaast is een duurzaam voortbestaan en behoud van het innovatief vermogen gebaat bij wat meer omvang.
  Een belangrijk element van de strategische koers i.o. is het onderzoeken van mogelijkheden voor schaalvoordeel. Met als opties uitbreiding van het werkgebied, samenwerking met derden, ontwikkelen nieuwe productmarktcombinaties.

De besturing
RAP kent een raad van bestuur. Deze is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid, legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft leiding aan het managementteam. Het managementteam bestaat uit vier leden. 
De raad van toezicht, op dit moment bestaand uit 3 leden en een stagiaire, houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen RAP. Met de Governancecode Zorg en de eigen toezichtvisie als uitgangspunt.
De medezeggenschap bestaat uit een cliëntenraad (CR). De omvang van de organisatie maakt het mogelijk medewerkers rechtstreeks te betrekken bij relevante ontwikkelingen.

De functie
In verband met belet van de zittende bestuurder wordt een tweede bestuurder gezocht.
Iemand met integraal bestuurlijke expertise, die zorg en bedrijfsvoering weet te verbinden en de ingezette koers met het MT verder weet te brengen.  Die zich voor meerdere jaren committeert aan de organisatie om vanuit verbinding in- en extern en met energie met elkaar de uitdagingen aan te gaan. Die plezier beleeft aan een kleine organisatie met korte lijnen en een groot hart voor de zaak.

Dit vraagt de volgende competenties en persoonskenmerken:

 • Betrokken bestuurder: met ervaring in de (revalidatie)zorg en bedrijfsmatige expertise. Kan de missie en visie van RAP vanuit een intrinsieke motivatie omarmen en uitdragen en is oprecht geïnteresseerd in de behoefte van de cliënten en het werk van de medewerkers;
 • Bedrijfsmatig sterk: Aantoonbare kennis en ervaring op gebied van bedrijfsvoering in brede zin: financiën, control, vastgoed, ICT en HR. Scherp op de financiële uitdagingen in relatie tot de inhoudelijke ambitie;
 • Strategisch sterk én hands-on: De bestuurder begrijpt de maatschappelijke opgave om de zorg betaalbaar te houden en is tegelijkertijd een stevige gesprekspartner voor de financiers. Kan makkelijk schakelen tussen strategische, tactische en operationele werkzaamheden en beleeft daar plezier aan;
 • Verbinder en inspirator: Inspirerend en verbindend leider, samenwerkingsgericht met oog voor de maatschappelijke opgave én kansen voor de organisatie;
 • Koersvast met drive: weet anderen mee te nemen in de strategische koers én is besluitvaardig en kan tempo maken;
 • Boegbeeld: de bestuurder is het trotse boegbeeld van de organisatie en draagt dit (zichtbaar) uit.
 • Eigentijds werkgever: weet trots en vitaliteit van medewerkers aan te spreken, heeft hart voor ontwikkeling en leren van elkaar, draagt zorg voor goede kaders voor en ondersteuning van eigenaarschap en veranderkracht van medewerkers;
 • Open en toegankelijk: kan luisteren tussen de regels door, weet de goede vragen te stellen en durft zich kwetsbaar op te stellen;
 • Aanwezig: Bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van RAP.

Als aanvullende persoonskenmerken wordt van de bestuurder verwacht dat deze humor heeft, rust kan brengen als het spannend wordt en beschikt over reflectie en relativeringsvermogen.

Wat biedt RAP?
RAP biedt een uitdagende bestuurlijke positie in een op de cliënt gerichte organisatie waar enthousiaste en professionele medewerkers en vrijwilligers het verschil willen maken. Elke dag weer en voor iedere cliënt. Als bestuurder kun je een zeer grote bijdrage leveren aan verwezenlijken van de ambities van RAP.

Het gaat om een parttime aanstelling van 24 uur. Daarbij wordt - bij de 24/7 bestuurlijke verantwoordelijkheid - passende flexibiliteit verwacht. De bestuurder ontvangt een bezoldiging die past binnen de WNT-klasse II en wordt benoemd voor een periode van 4 jaar.

Interesse?
RAP laat zich in deze procedure ondersteunen door Movimento. Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Astrid Booij-Liewers of Anemone Bögels (T. contactinformatie . Uw sollicitatie, bestaande uit een schriftelijke motivatie en actueel cv, ontvangen wij graag via de sollicitatiemogelijkheid hieronder. Graag daarbij ook aangeven of genoemde data van de procedure in de agenda passen.
Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 16 juni a.s.

Informatie procedure
Doelstelling is de procedure voor 1 augustus 2024 af te ronden. Het proces is als volgt ingericht:

 • Gesprekken met Movimento in week 25-27;
 • Selectiegesprekken met de selectiecommissie en adviescie: week 28
 • Informatiepakket voor benoembare kandidaten week 28;
 • Verdiepende gesprekken met RvT week 29;
 • Arbeidsvoorwaardengesprek en referentenonderzoek in week 30;
 • Benoeming door RvT in week 30.

Een competentie- en talentmeting maakt onderdeel uit van de procedure.

(Recruiter)

Movimento is de professionele gesprekspartner op uw route naar excellente zorg. Ons uitgangspunt is een heldere visie op leiderschap en een... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen