Drie (senior) beleidsmedewerkers

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Beleidsmedewerker
Branche
Apotheek
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Bijdragen aan complexe beleidsterreinen ter ondersteuning van de leden in het hart van de farmaceutische zorg.

Over de KNMP

KNMP-vereniging
De wereld van de farmacie is volop in beweging. Tegen de achtergrond van de toegenomen en complexere zorgvraag van patiënten richt de apotheker zich op zorgverlening.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis, in de (farmaceutische) industrie of bij verzekeraars of overheden (Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. Vanuit deze ambitie behartigt de KNMP de belangen van alle apothekers en apotheken.

KNMP-bureau

De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Een wendbare, financieel stevige en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers. Binnen het bureau werken 188 (155 fte) voornamelijk hoogopgeleide medewerkers, waaronder een aantal apothekers.

Het Cluster Beleid & Ontwikkeling van de KNMP ontwikkelt als beroepsorganisatie richtlijnen, innoveert het beroep en verzorgt de beroepsopleiding. Daarnaast behartigt dit Cluster de belangen van apothekers en apotheken richting de stakeholders en beleidsmakers in de eerste- en tweedelijnszorg. Voor een volledig overzicht van alle producten en diensten van de KNMP: knmp.nl/producten

Over de functies

Als beleidsmedewerker binnen de KNMP werk je samen met o.a. apothekers, andere zorgverleners en -organisaties, zorgverzekeraars en beleidsmakers en ontwikkel je beleid, waardoor apothekers hun vak goed kunnen uitoefenen.

Binnen de KNMP is ruimte voor drie nieuwe, collega-beleidsmedewerkers.

1. Senior Beleidsmedewerker (32-40 uur)
Je werkt op de afdeling Farmacie & Markt (totaal 12 collega’s), die onderdeel is van het cluster Beleid & Ontwikkeling. Farmacie & Markt is een dynamische afdeling binnen de KNMP die de sector ondersteunt op het gebied van juridische zaken, arbeidszaken, bekostiging en informatiebeleid. Je werkt intensief samen met collega’s op verschillende dossiers, zowel binnen als buiten het cluster. Denk hierbij aan het meer patiëntgebonden maken van de bekostiging, de implementatie van de Europese richtlijn de Falsified Medicine Directive (FMD), of het verminderen van de geneesmiddelentekorten. Je hebt intensief contact met bestuurders, beleidsmakers, belangenorganisaties, koepels en leden in het veld. Door jouw inhoudelijke regie kan de KNMP de belangen van de achterban behartigen.

Jouw primaire aandachtsgebied is de gezonde bedrijfsvoering van apotheken. Van jou wordt verwacht dat je adviezen en standpunten ontwikkelt.  Deze weet je zowel in woord als schrift helder over te brengen, zowel binnen als buiten de KNMP. Waar nodig onderbouw je jouw adviezen met cijfermatige analyses. Je voelt haarfijn aan wie je in jouw netwerk kunt benutten om het verschil te maken. Je bent een goede luisteraar die stevig in zijn of haar schoenen staat. Belangrijk in deze rol is dat je in staat bent zelfstandig ‘hoog over’ te acteren, gecombineerd met een stevige dosis pragmatisme.

Je levert een belangrijke bijdrage aan één of meerdere complexe beleidsterreinen, waarbij de effecten vaak meerjarig zijn en beperkt voorspelbaar. Je creëert draagvlak, draagt beleid uit en verdedigt dit intern en extern. Je fungeert daarnaast als secretaris van een commissie en/of bestuur.

Ervaring in een brancheorganisatie, een overheidsinstelling of een andere stakeholder van de KNMP is een vereiste.

2. Senior Beleidsmedewerker Informatiebeleid (32-40 uur)
Je werkt eveneens op de afdeling Farmacie & Markt, die onderdeel is van het cluster Beleid & Ontwikkeling. Voor jou zal de focus liggen op het informatiebeleid. Een goed informatiebeleid is een belangrijke randvoorwaarde voor het leveren van verantwoorde farmaceutische patiëntenzorg en het voeren van een efficiënte bedrijfsvoering in de apotheek. Met jouw kennis en ervaring op dit gebied en goede penvoering lever jij hier een belangrijke bijdrage aan. Van jou wordt verwacht dat je richting geeft aan het informatiebeleid door zowel in woord als schrift adviezen en standpunten te ontwikkelen en over te brengen - binnen en buiten de KNMP. Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen.

Je stelt beleidsstukken op en verstrekt adviezen met betrekking tot het informatiebeleid. Daarnaast ontwikkel je praktische handvatten voor de apotheker, zodat deze nieuwe ontwikkelingen kan implementeren. Je vertaalt wet- en regelgeving naar voor apothekers begrijpelijke taal en stelt use cases op. Je signaleert trends en innovaties die aansluiten bij de behoefte van de leden van de KNMP.

Kennis van, en ervaring met, informatiebeleid is een vereiste. 

3. Beleidsmedewerker (medior; 32-40 uur)
Je werkt op de afdeling Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie (totaal 14 collega’s). Deze afdeling is eveneens onderdeel van het cluster Beleid & Ontwikkeling en onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de professionele standaard farmaceutische zorg voor de openbare farmacie en de daaraan verbonden beleidsterreinen, zoals het implementatie-, kwaliteits-, onderzoeks- en innovatiebeleid.

Een belangrijk thema is het realiseren van de transitie van de Nederlandse apotheek norm (NAN) naar de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg (PSFZ). De NAN gaat met name over de inrichting van de organisatie van de apotheek. De PSFZ richt zich meer op de zorg aan de individuele patiënt. Als beleidsmedewerker draag je bij aan deze transitie door betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en actieve betrokkenheid bij verschillende beleidsdossiers. Je voert je werkzaamheden uit in een complex speelveld, waarin jij goed om kunt gaan met de verschillende belangen van de stakeholders. Intern werk je nauw samen met collega’s op dit onderwerp en met andere collega’s om synergie te bereiken tussen verschillende dossiers. Vanuit de vereniging ondersteun je de leden en betrek je hierin relevante stakeholders.

Idealiter beschik je over specialistische kennis van, en ervaring met kwaliteitsbeleid of het implementeren van zorg – bijvoorbeeld opgedaan in een ziekenhuis of vergelijkbare omgeving.

Wie wij zoeken voor de KNMP

Wij zoeken kandidaten (WO werk- en denkniveau) die ervaring hebben met (complexe) beleidsprogramma’s of -projecten. Collega’s met een goede pen, analytisch vermogen en een uitstekend ontwikkelde antenne binnen politiek-bestuurlijke omgevingen. Mensen die kunnen samenwerken en die het leuk vinden om veel binnenshuis en buitenshuis te schakelen. De juiste kandidaten beschikken over een brede, conceptuele blik gecombineerd met een pragmatische hands-onmentaliteit.

Je bent in staat te verbinden, te overtuigen en te sturen. Je bent een netwerker die op een natuurlijke wijze participeert in diverse interne en externe overleggen. Je bent creatief en stressbestendig.

Ervaring in, of met de (farmaceutische) zorg is een pré. Ervaring in een vereniging kan eveneens een voordeel zijn. Belangrijker is dat je over een grote mate van organisatiesensitiviteit beschikt: je begrijpt de dynamiek van de omgeving waarin de KNMP acteert en weet ‘hoe de hazen lopen’. Je schakelt daarnaast behendig en graag in een omgeving met hoogopgeleide professionals.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als (senior) beleidsmedewerker binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. De diverse teams staan in nauw contact met elkaar. Ervaren krachten en jonge talenten werken op de vele boeiende dossiers binnen de farmacie in een goede sfeer samen voor de vereniging van apothekers.

Het betreft functies voor 32 tot 40 uur per week. Het salaris is marktconform en in overeenstemming met de zwaarte van de functies en werkervaring. De KNMP kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskostenvergoeding (gedurende de corona gerelateerde maatregelen een thuiswerkvergoeding), fietsplan, vitaliteitsregeling, arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering, en een uitstekende pensioenregeling.

Alle KNMP-medewerkers werken vanuit het prachtige centraal gelegen monumentale pand aan de Alexanderstraat in Den Haag, dat goed bereikbaar is per ov en auto. Gedurende de corona gerelateerde maatregelen wordt er vanuit huis gewerkt.

Informatie & procedure

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze drie vacatures uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Data van kennismakingsgesprekken bij de KNMP worden nader bepaald. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via het reactieformulier bij één van de drie vacatures op onze site. Geef daarbij ook aan naar welke vacature je voorkeur uitgaat. Een casus kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen