Manager Zorg en Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/manager-zorg-en-bedrijfsvoering/

Manager Zorg en Bedrijfsvoering

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis is een modern en dynamisch ziekenhuis waar ruim 4200 mensen 24/7 werken, op 3 hoofdlocaties en 4 buitenpoli’s. Alles wat we doen start met de wil om samen de best mogelijke zorg te leveren.

Als lid van STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) leveren wij meer dan basiszorg. Zo onderscheiden wij ons met een aantal specialisaties, zoals mammacarcinoom en geriatrische traumatologie. Om het niveau van onze zorg zo hoog mogelijk te houden staat de patiëntgerichte zorg centraal. Om dit te kunnen realiseren wordt er in het Spaarne Gasthuis intensief gewerkt aan opleiding en ontwikkeling voor alle medewerkers, alsmede aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Met een viertal gespecialiseerde centra (ouderen geneeskunde, vrouw & kind, oncologie en obesitas) onderscheiden wij ons extra in de regio.

Het Spaarne Gasthuis is sterk gericht op de toekomst. De zorg is continu in beweging en wij bewegen actief mee. We willen de juiste zorg bieden op de juiste plek; dichter bij huis, of zelfs gewoon thuis. Om dat goed te organiseren werken wij samen met onze zorgpartners aan een ‘zorgnetwerk’. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de zorg bínnen het ziekenhuis, maar spelen ook daarbuiten een rol. Preventie hebben we hoog op de agenda staan. Vanuit deze ambitie werken we, ook door nieuwbouw, de komende jaren actief aan het ‘ziekenhuis van de toekomst’. Met name de locatie Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid zal opnieuw ontwikkeld worden.

Kernwaarden

In het Spaarne Gasthuis zien we iedereen als gast en zijn we gastvrij voor patiënten en hun naasten, verwijzers, verzekeraars en anderen. Patiënten voelen zich veilig en geborgen. Verwijzers kunnen gemakkelijk communiceren met de specialisten. Verzekeraars weten dat klanten uitstekende - transparante - zorg ontvangen.

Partners met passie. Binnen het Spaarne Gasthuis werken gepassioneerde professionals. Zij staan voor kwaliteit en bieden zorg waar mogelijk dichtbij de patiënt, maar verderaf geconcentreerd op één plek als dat beter is. De menselijke maat is hierbij altijd hét uitgangspunt. We geloven in de kracht van samen werken. Voor Spaarne Gasthuis betekent dat: kennis delen, elkaar helpen en stimuleren om het elke dag weer beter te doen. Samen meer dan topzorg.

Voor meer informatie over de organisatie en het jaarbeeld wordt verwezen naar www.spaarnegasthuis.nl

Profiel Manager Zorg en Bedrijfsvoering

De managers Zorg en Bedrijfsvoering werken in een structuur van zorggroepen die zijn opgebouwd vanuit een logische clustering en samenhang van klinische, poliklinische en medisch ondersteunende specialismen.

Je draagt als manager Zorg en Bedrijfsvoering bij aan optimale samenwerking en synergie en je geeft, samen met medisch managers, leiding aan de vakgroepen binnen de zorggroep. Als manager Zorg en Bedrijfsvoering realiseer je vanuit het eigen vakgebied de doelen van de gehele organisatie. Je draagt samen met de medisch manager van de vakgroepen verantwoordelijkheid voor de visie en beleidsontwikkeling voor de vakgroepen binnen jouw zorggroep. Je werkt daarbij op basis van resultaatafspraken met de raad van bestuur vanuit een strategisch perspectief. Samen met de medisch manager en de afdelingshoofden maak je de doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau.

Je geeft direct leiding aan afdelingshoofden en indirect aan diverse zorgprofessionals binnen de zorggroep. Je realiseert vanuit de eigen zorggroep de vastgestelde doelen, waarbij je de medewerkers niet uit het oog verliest. Als “jonge” organisatie in combinatie met andere interne en externe ontwikkelingen richt het Spaarne Gasthuis zich op de verbinding met de medewerkers, met als doel om de meest aantrekkelijke werkgever in de regio te zijn.

Je beschikt over veranderkundige visie en ervaring. Je stuurt professionals met name aan op gedrag en laat verantwoordelijkheid voor de inhoud bij de individuele professional en de vakgroepen. Je bent goed benaderbaar en legt makkelijk contact. Je coacht en inspireert de professionals, herkent (individueel) talent en stimuleert de professionals zich verder te ontwikkelen.

Als lid van het 2e echelon management draag je mede de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering binnen de totale organisatie. Je werkt constructief samen met je collega-managers Zorg en Bedrijfsvoering, medisch managers en managers van de ondersteunende diensten. Je rapporteert samen met de medisch managers binnen de zorggroep rechtstreeks aan de raad van bestuur.

Opdracht / resultaatgebieden

 • Vertaalt strategisch SG-beleid naar organisatiebreed beleid binnen eigen vakgebieden.
 • Draagt zorg voor ontwikkeling van de organisatie en het beleid op basis van in- en externe signalen.
 • Maakt een jaarplan met de daar aan gekoppelde begroting en maakt met de RvB resultaatafspraken.
 • Draagt zorg voor synergie door afstemming van plannen op (plannen van) andere organisatieonderdelen.
 • Organiseert het planning-en-control-proces binnen de zorggroep, ondersteund door centrale stafadviseurs.
 • Zorgt voor uitvoering van afspraken, bespreekt periodiek de voortgang met betrokkenen en stuurt zo nodig tijdig bij.
 • Zorgt voor een effectieve communicatie- en overlegstructuur binnen de zorggroep.
 • Is verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen de zorggroep, zoals HR, organisatie, financiën, ICT, huisvesting/vastgoed en communicatie. Maakt daartoe met collega-managers afspraken over onderlinge samenwerking en/of dienstverlening.
 • Draagt verantwoording voor een gezonde bedrijfsvoering, stuurt resultaatgericht met oog voor kostenbeheersing en het tot stand brengen van kostenbewustzijn.
 • Communiceert de visie en missie van het SG en enthousiasmeert/inspireert medewerkers.
 • Bindt medewerkers op inspirerende wijze aan de gezamenlijk te behalen concrete resultaten.
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de zorg- en werkprocessen.
 • Participeert in ziekenhuisbrede commissies/stuurgroepen en projecten met strategische impact (in de regel als opdrachtgever en/of projectleider).
 • Heeft een actieve bijdrage in het succesvol implementeren van de organisatiebrede strategie en innovaties.
 • Ontwikkelt en initieert nieuwe samenwerkingsvormen en voert namens de organisatie besprekingen met externe instanties over samenwerking.
 • Is inzetbaar in de crisisorganisatie als voorzitter van het operationeel overleg en is lid van het coördinerend beleidsoverleg.

Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding en/of academisch werk- en denkniveau, aangevuld met bedrijfskundige kennis en ervaring in een ziekenhuis op hoger managementniveau.
 • Uitstekende managementkwaliteiten en ruime ervaring met het efficiënt en marktgericht inrichten van een organisatie/eenheid. Bij voorkeur ervaring met capaciteitsmanagement, verandermanagement, projectmanagement, ICT-toepassingen en logistieke processen.
 • Ervaring met werken in dualiteit, kennis van distributed leadership, snel kunnen schakelen in een dynamische en complexe omgeving.
 • Sterk ontwikkelde leidinggevende capaciteiten, stimuleert mensen in het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen handelen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, gedreven, besluitvaardig, overziet het geheel en houdt overzicht.
 • Ondernemend, creatief, gericht op ontwikkeling en innovatie.
 • Samenwerkingsgericht, teamplayer, verbinder.
 • Sterk op de relatie en biedt mensen de ruimte.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor intermenselijke verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring vindt inschaling plaats vanaf FWG 75 tot maximaal het niveau van functiegroep 80 (CAO Ziekenhuizen).


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen