Manager Patientenzorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

“Wij maken het mogelijk dat iedereen die een euthanasieverzoek heeft en ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, een zorgvuldig onderzoek van dat verzoek krijgt”.

Expertisecentrum Euthanasie

In Nederland is euthanasie bij de wet geregeld. Het is de missie van Expertisecentrum Euthanasie om iedereen die een euthanasieverzoek heeft en ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, een zorgvuldig onderzoek van dat verzoek te bieden. Expertisecentrum Euthanasie is daarbij van mening dat euthanasie in beginsel thuishoort in de behandelrelatie tussen arts en patiënt en biedt artsen advies, praktische ondersteuning en scholing, zodat zij een euthanasieverzoek van hun patiënt zelf kunnen oppakken.

Expertisecentrum Euthanasie biedt dus primair ondersteuning aan de medische beroepsgroep met kennis en ervaring door middel van (na)scholing en praktische hands-on begeleiding. Expertisecentrum Euthanasie biedt daarnaast euthanasiezorg als een vangnet voor patiënten die niet bij hun eigen arts terecht kunnen.

Verder is Expertisecentrum Euthanasie een betrouwbare partner voor betrokken stakeholders en kan, vanuit haar autoriteit als kennisbron, invloed uitoefenen in de maatschappelijke context. Door het signaleren en informeren op basis van specialistische kennis en ervaring ten aanzien van euthanasiezorg en door aan te sluiten bij de behoefte van stakeholders, brengt Expertisecentrum Euthanasie op deze wijze een geloofwaardige boodschap.

Het specialisme euthanasiezorg is de bestaansreden van Expertisecentrum Euthanasie en maakt het als zorgorganisatie onderscheidend en relevant binnen de beroepsgroep van artsen en andere zorgprofessionals. Expertisecentrum Euthanasie fungeert daarmee als een zorgorganisatie van en voor zorgprofessionals.

Organisatie en beleid

Het beleid van Expertisecentrum Euthanasie kenmerkt zich door de kernwaarden: zorgvuldig, zorgzaam, betrouwbaar, professioneel, toetsbaar en verbindend. Expertisecentrum Euthanasie draagt deze waarden uit naar patiënten, zorgprofessionals en de eigen medewerkers.

De organisatie is ingericht op basis van drie pijlers, te weten zorgverlening, ondersteuning van de medische beroepsgroep en het creëren van context. Dit heeft geleid tot drie afdelingen, waarbinnen het werk van Expertisecentrum Euthanasie is onder te verdelen:

  • Patiëntenzorg 
  • Consultatie & Opleiding 
  • Communicatie & Samenwerking

In de organisatie geeft Sonja Kersten als (eenhoofdige) raad van bestuur leiding aan de dagelijkse gang van zaken en zij laat zich bij haar besluitvorming adviseren door het kernteam, bestaande uit de managers van de drie afdelingen, de manager financien, planning & control, een P&O adviseur en de bestuurssecretaris.

De raad van toezicht oefent het toezicht uit op de raad van bestuur uit en bewaakt het behalen van de doelstellingen van de organisatie. De raad van bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de adviesraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. De verwantenraad is in oprichting en zal bestaan uit familieleden van patiënten die Expertisecentrum Euthanasie adviseren vanuit het patiënten perspectief, met als doel de belangen van patiënten te behartigen.

De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zijn particulieren, die het werk van de organisatie - al dan niet financieel - steunen. Zij vormen samen een netwerk van circa 13.000 mensen en zijn voor Expertisecentrum Euthanasie van onschatbare waarde. Zij ondersteunen de financiële onafhankelijkheid waardoor onder andere innoverende en projectmatige activiteiten kunnen worden uitgevoerd die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn de consulenten euthanasie, de scholingsactiviteiten, wetenschappelijk onderzoek en de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers.

De organisatie maakt door de toename van het aantal hulpvragen een aanzienlijke groei en organisatieontwikkeling door. Op dit moment worden in het beleidsplan 2022-2024 de beleidsvoornemens op basis van de strategische doelen voor deze drie afdelingen voltooid. De plannen vormen tevens het uitgangspunt voor het vastleggen van de begroting. De begroting wordt per kalenderjaar opgesteld.

Bij Expertisecentrum Euthanasie zijn circa 160 medewerkers werkzaam.

Meer informatie is te vinden op www.expertisecentrumeuthanasie.nl

Manager Patiëntenzorg

Om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen blijven waarborgen is Expertisecentrum Euthanasie op zoek naar een manager patiëntenzorg. Als manager patiëntenzorg val je direct onder de bestuurder en ben je lid van het kernteam. Je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van de kwalitatief hoge zorgverlening die door de collega’s van de afdeling patiëntenzorg aan hulpvragers wordt geboden.

De functie

Je geeft direct leiding aan de teamleiders medische administratie, casemanagement en medisch management. Daarnaast geef je leiding aan drie regiomanagers die ieder op hun beurt de ambulante artsen en verpleegkundigen in het land aansturen. Als adviseur van de bestuurder en lid van het kernteam, speel je een belangrijke rol bij het bepalen van het beleid van Expertisecentrum Euthanasie op het gebied van patiëntenzorg en in het licht van het maatschappelijk draagvlak voor euthanasie.

Je bent een ervaren stevige manager en beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Met natuurlijk overwicht geef je coachend leiding aan hoogopgeleide (zorg)professionals en ben je in staat om afhankelijk van de situatie, de juiste toon te kiezen. Je bent enthousiasmeert, verbindt en draagt de waarden van Expertisecentrum Euthanasie uit. 

De teams werken vanuit een grote mate van zelfstandigheid. Je versterkt de verantwoordelijkheid en kracht van de teams en bent betrokken bij hun ontwikkeling. Je bevordert en stimuleert de soepele onderlinge samenwerking en afstemming van werkzaamheden tussen de verschillende afdelingen en disciplines. Je bent een sparringpartner voor de medewerkers en ziet toe op hun functioneren, scholing en ontwikkeling.

Uiteraard is een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen van belang in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden rondom euthanasie. Je beschikt over analytisch vermogen, hebt visie op beleid en strategie en een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Verder heb je een academische achtergrond en heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een zorginstelling en aan zorgprofessionals. Een achtergrond als arts is een pré.

Je bent professioneel, discreet, integer, proactief en daadkrachtig en hebt affiniteit met het gedachtegoed en de doelstelling van het Expertisecentrum.

Arbeidsvoorwaarden

Expertisecentrum Euthanasie biedt een veelzijdige functie bij een professionele organisatie met een prettige werksfeer. Het salaris ligt tussen € 7.104, - tot € 8.677, - bruto per maand afhankelijk van je achtergrond en werkervaring op basis van 36 uur, exclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie manager patiëntenzorg werkt deels vanuit huis, deels op kantoor in Den Haag en is soms op pad met en naar collega’s in het land. Uiteraard wordt gezorgd voor ruime faciliteiten om deze hybride werkvorm te ondersteunen.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

  • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 4, 5 en 6 januari
  • Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever
  • De selectiegesprekken vinden plaats op 17 en 18 januari
  • De adviesgesprekken vinden plaats op 19 januari
  • Een assessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op 20 of 21 januari
  • De procedure zal vóór eind januari 2022 worden afgerond

Sollicitaties graag uiterlijk 28 december aanstaande via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie  guusje@vandervlietvanderschoot.nl  www.vandervlietvanderschoot.nl

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen