Afdelingshoofd Gehandicaptenzorg & Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Zorgmanager
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Afdelingshoofd Gehandicaptenzorg & Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Functieomschrijving

De opgave
Het weerbarstige en aantrekkelijke van deze positie zit hem met name in het overzien en managen van het toezicht op de heel verschillende aandachtsvelden. De opgave van de organisatie én in de functie voor de komende 3 tot 5 jaar betreft verdere doorontwikkeling van het toezicht op zowel de gehandicaptenzorg als toezicht op de zorg aan asielzoekers en mensen die verblijven in een justitiële inrichting waarbij specifiek aandacht is voor kwaliteitsontwikkelingen vanuit de betreffende sectoren. 

Als manager ben je verantwoordelijk voor het sectorbrede toezichtsbeleid op deze terreinen en ben je de verbindende schakel tussen het in- en externe veld. Je hebt daarbij niet alleen gevoel voor de directe omgeving van de zorg maar ook voor het werkveld van justitie en veiligheid. Je vertaalt kansen, eisen en wensen vanuit de burger, de omgeving en overheid naar voorstellen voor toezichtbeleid, doelstellingen en kaders, maakt afspraken en stemt nauw af over de haalbaarheid. Vanuit de brugfunctie die je vervult moet je op verschillende borden tegelijk kunnen schaken en goed overzicht blijven houden. 

Vanwege raakvlakken met andere beleidsterreinen werk je ten aanzien van het toezicht nauw samen met de hoofden van andere (toezicht)afdelingen en betrek je het politiek-bestuurlijke krachtenveld effectief. Aandacht voor sectoroverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld veranderend zorglandschap en datagedreven toezicht behoort daarbij ook nadrukkelijk tot het takenpakket. 

Als afdelingshoofd bij de IGJ ben je integraal verantwoordelijk voor de prestaties van je afdeling (ca. 45 fte). Binnen de afdeling geven teamcoördinatoren de inhoudelijke leiding, maar als hiërarchisch verantwoordelijke ben jij scherp op de continue ontwikkeling van de medewerkers in termen van competenties en inzetbaarheid, passend bij de ontwikkeling van de afdeling en die van het domein. 

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?
Je geeft op inspirerende wijze richting en schept kaders. Je stimuleert de afdeling om talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de ingezette koers. Je bent een netwerker en een stevige gespreks- en samenwerkingspartner op jouw terrein en hebt oog voor de effecten van beslissingen en activiteiten op (onderdelen van) de organisatie en in het direct omliggende veld. Je overziet de integraliteit van de opgave en legt gemakkelijk verbinding met de omgeving binnen en buiten de overheid. 

Je beschikt over:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Leidinggevende ervaring als afdelingshoofd of teamcoördinator van professionals in een complexe (politiek-bestuurlijke) omgeving;
  • Ervaring met het opereren in verschillende contexten en netwerken en die met elkaar kunnen verbinden;
  • Bij voorkeur ervaring met en kennis van het Nederlandse zorgveld en zorgstelsel. Kennis van en ervaring met toezichts- en handhavingsprocessen is een pré.

Wij zoeken een collega die:

  • Snel hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden en prioriteiten herkent (risicomanagement)
  • Overzicht kan bieden en rust kan bewaken
  • Over realisatiekracht en besluitvaardigheid beschikt (in staat is inhoudelijk een koers uit te zetten m.b.t. het toezicht op de verschillende aandachtsvelden)
  • De teams binnen de afdeling weet te verbinden

Publiek Leiderschap
ABD managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap www.algemenebestuursdienst.nl/documenten/publicatie/2016/06/30/visie-op-publiek-leiderschap. Dit zijn: 

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”. 

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”. 

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”. 

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 15
Maandsalaris: Min €5.235 – Max. €7.384 (bruto) 
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

Bijzonderheden

Criteria Algemene Bestuursdienst 
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). 

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.


Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt. 

Een functiegericht assessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. 

De eerste ronde selectiegesprekken staat gereserveerd op vrijdag 11 januari 2019.

Digitaal solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen