Manager bedrijfsvoering regio Haaglanden | GGZ Delfland via Corsten & Corsten

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Operations manager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

GGZ Delfland is een van de oudste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds jaar en dag (1394 om precies te zijn) draagt de organisatie zorg voor kinderen,  jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. GGZ Delfland helpt ze de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn het uitgangspunt om samen te kijken wat de beste behandeling is. De organisatie levert basiszorg tot specialistische zorg, zowel ambulant als in klinieken. En daarnaast individuele begeleiding. Anders dan de naam doet vermoeden, zit GGZ Delfland op 14 locaties verspreid in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. De organisatie is financieel gezond en de bedrijfsvoering en zorgkwaliteit zijn op orde. Dat geeft de medewerkers van GGZ Delfland alle ruimte om te doen waar ze goed in zijn: zorgen voor cliënten. Bij GGZ Delfland gelooft men namelijk dat je pas goed voor een ander kan zorgen, als er ook goed voor jou wordt gezorgd. Daarom zorgt GGZ Delfland ervoor, dat werknemers goed ondersteund worden om te allen tijde hun werk te kunnen doen. De organisatie is met circa 1.100 medewerkers middelgroot. Daardoor zijn de lijnen kort en is er ruimte voor eigenaarschap bij en ontwikkeling van medewerkers. GGZ Delfland investeert voortdurend in opleidingen, onderzoek en innovaties (onder andere door het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten) om een passend antwoord te vinden op de modernisering van zorg en veranderingen in de wereld om ons heen. En de persoonlijke groei van werknemers te waarborgen.

Het collectief leiderschap, zeker op management- en directieniveau, wordt gekenmerkt door samen optrekken om de zorg te verbeteren. Voor meer informatie zie: www.ggz-delfland.nl

Besturingsmodel

GGZ Delfland heeft als rechtsvorm een stichting. De doelstelling van de stichting is in de statuten beschreven. De stichting is opgezet volgens het zogenaamde Raad van Toezicht-model. De Raad van Bestuur van GGZ Delfland is eenhoofdig en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Raad van Bestuur en directie vormen samen het directieteam waar alle strategische en tactische vraagstukken aan de orde komen en vanuit gezamenlijk belang besluiten worden genomen, uiteindelijk door de bestuurder. De bestuurder is tevens voorzitter van het directieteam, bestaande uit twee directeuren bedrijfsvoering voor de regio’s Rijnmond en Haaglanden, een directeur bedrijfsvoering Jeugd/WMO, een directeur behandelzaken, een directeur financiën en een directeur bedrijfsondersteuning. Met dit breed samengestelde directieteam onder voorzitterschap van de bestuurder, geeft GGZ Delfland uiting aan de principes van collectief leiderschap.

Managementduo’s, inhoudelijk en bedrijfsvoering, geven leiding aan clusters van teams rond zorgvragen. GGZ Delfland heeft 14 zorgclusters. De managers van de clusters maken deel uit van het managementteam (MT) van de eigen regio. Deze vacature manager bedrijfsvoering regio Haaglanden geldt voor het cluster Poli De Barones.

Het cluster Poli De Barones

Het cluster Poli De Barones is een van de grootste poliklinieken van GGZ Delfland en bestaat uit drie teams, ieder team met zijn eigen speerpunt in de zorg en met in totaal circa 50 fte medewerkers verdeeld over de teams.

Het team Ambulant volwassenen richt zich op volwassenen (18 jaar en ouder). De meest voorkomende diagnoses zijn angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Er wordt behandeld door middel van cognitieve therapie, EMDR en schematherapie. Hiernaast vindt er medicamenteuze behandeling plaats.

Het team Ambulant ouderen is gericht op ouderen (65 jaar en ouder). Er is sprake van een doelgroep met angst en stemmingsstoornissen,  cognitieve stoornissen en lichamelijke problematiek. Patiënten worden behandeld door middel van medicatie, psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie.

Het Mobiel behandelteam (MBT) ten slotte, richt zich op cliënten die langere behandeling nodig hebben, crisisgevoelig zijn als gevolg van bijvoorbeeld een laag intelligentieniveau, of een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur kennen. Het MBT richt zich op het behandelen van patiënten met langdurig psychiatrische problematiek. Het MBT werkt veelal outreachend, dat wil zeggen dat er  samenwerking is met de wijkteams en er oog is voor de vaak aanwezige psychosociale problemen van patiënten.

In de teams werken onder meer psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten intensief samen voor de hoogste kwaliteit van zorg. Er is sprake van een prettig en veilig werkklimaat en het cluster kent een laag ziekteverzuim.

Manager bedrijfsvoering regio Haaglanden

In verband met een vacature is GGZ Delfland op zoek naar een manager bedrijfsvoering regio Haaglanden voor het cluster poli De Barones. De manager bedrijfsvoering vormt samen met de manager behandelzaken van het cluster een managementduo en ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur bedrijfsvoering regio Haaglanden. Het doel is topzorg te leveren aan de diverse groepen cliënten met vaak hoogcomplexe psychische problemen, die door het cluster behandeld en begeleid worden. De manager bedrijfsvoering maakt deel uit van het MT, regio Haaglanden.

U bent, in samenspraak met de manager behandelzaken, verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen het cluster en voor het realiseren van de doelstellingen binnen de vastgestelde kaders van zorg binnen GGZ Delfland. Dit betekent allereerst: het ontwikkelen, vaststellen en implementeren van tactisch zorgbeleid. Verder vertaalt u dit beleid naar operationeel zorgbeleid en u geeft richting en sturing aan het cluster, zodat gestelde doelen worden bereikt en de gewenste resultaten worden behaald. Het voldoen aan geldende interne en externe kwaliteitseisen en aan wet- en regelgeving is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Ook bent u aanjager van interne en externe samenwerking, u coacht, begeleidt en inspireert de medewerkers en u heeft een belangrijke rol in het (verder) optimaliseren van de bedrijfsprocessen binnen het cluster.

Profiel, functie-eisen en competenties van de aan te trekken manager bedrijfsvoering regio Haaglanden staan hieronder vermeld.

Profiel

De kandidaat:

•    heeft kennis van en gevoel bij de zorgsector;
•    is een stevige persoonlijkheid met een duidelijke visie op zorg;
•    is open en toegankelijk, soepel in de omgang;
•    heeft een vertrouwenwekkende stijl van leidinggeven;
•    heeft van nature een sterk verbindend vermogen;
•    is in staat medewerkers ruimte te geven voor professionele autonomie;
•    is een netwerker en aanjager van samenwerking;
•    hanteert een dienende en coachende leiderschapsstijl.

Functie-eisen

De kandidaat:

•    heeft een HBO- of academische opleiding afgerond;
•    heeft ruime managementervaring, onder meer een aantal jaren als manager in de zorg;
•    heeft bij voorkeur een aanvullende managementopleiding afgerond;
•    heeft kennis van bedrijfsprocessen in de zorg;
•    heeft kennis van budgettering in de zorg.

Competenties

De kandidaat:

•    heeft uitstekende communicatieve eigenschappen;
•    is collegiaal en betrokken;
•    beschikt over relativeringsvermogen en over een flinke dosis humor;
•    is integer en betrouwbaar;
•    is een inspirator die anderen het maximale uit hun talenten laat halen;
•    is besluitvaardig en daadkrachtig in de uitvoering van beleidsvoornemens;
•    heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen;
•    weet medewerkers aan te spreken op gewenst gedrag.
 

Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform CAO GGZ, FWG 65.

GGZ Delfland laat zich in deze procedure begeleiden door Corsten & Corsten. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij verzoeken u vriendelijk uitsluitend te reageren indien u zich in ruime mate herkent in bovenstaande profielschets. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 20 oktober. De eerste selectiegesprekken met Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 22 oktober. De eerste selectiegesprekken bij GGZ Delfland vinden plaats op maandag 28 oktober. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen