Lid raad van toezicht(aandachtsgebied Financiën)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Leeuwendaal zoekt voor Elkerliek Ziekenhuis een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Financiën

De organisatie

Het Elkerliek ziekenhuis is een modern, algemeen ziekenhuis voor de regio Helmond en de Peel met meer dan 2300 medewerkers op drie locaties. Het is een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn, of je nu patiënt, medewerker of bezoeker bent. Juist omdat de mens dient als kompas, is de koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleert het Elkerliek een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen en maken ze bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken; de patiënt voelt zich hier letterlijk en figuurlijk beter. Het Elkerliek is stevig verankerd in de regio en heeft een goede financiële uitgangssituatie met een behaald positief resultaat van € 4,2 mln in 2022 en een rendement van 2%. 

De raad van toezicht 

Het toezicht binnen Elkerliek is te typeren als ‘informeel waar mogelijk’, aansluitend bij de cultuur en sfeer in de organisatie. In de relatie met de raad van bestuur is sprake van wederzijds respect, waardoor vertrouwen ontstaat om kritisch maar opbouwend met elkaar te kunnen discussiëren. 

De RvT vergadert circa zeven keer per jaar op de hoofdlocatie in Helmond. Het nieuwe lid zal deelnemen in de Auditcommissie die circa vier keer per jaar vergadert. De RvT voert tevens in samenspraak met de raad van bestuur overleg met onder andere de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het Bestuur Medische Staf en het Verpleegkundig Stafbestuur. De geschatte tijdsbesteding zal liggen rond de 16 - 24 uur per maand. 

Profiel

De RvT vindt het van belang dat de leden een open blik (op de wereld) hebben, sterk gericht zijn op samenwerking, zelfkritisch kunnen zijn, goed kunnen reflecteren op zichzelf en de raad als geheel, kunnen balanceren tussen gepaste afstand en nabijheid tot de organisatie, affiniteit hebben met de zorg, in staat zijn tot verbinden en netwerken en in wijsheid besluiten moeten kunnen en durven nemen. 

Het nieuw aan te trekken lid van de RvT heeft specifieke brede deskundigheid op het gebied van financiën en is de beoogd nieuwe voorzitter van de Auditcommissie van de RvT. Er ligt een stevige vastgoed-, en daarmee financiële opgave voor het Elkerliek ziekenhuis, hiervoor is een plan opgesteld voor de komende 20 jaar. Het ziekenhuis zal gefaseerd worden verbouwd en verduurzaamd. De nieuwe toezichthouder heeft in het kader van deze bouwplannen voor het Elkerliek een scherpe visie op zorgvastgoed en de uitdagingen die daarmee in de komende jaren op het Elkerliek afkomen. 

De nieuwe toezichthouder heeft oog voor organisatorische ontwikkelingen, ervaring met strategische positionering en kijkt op een vernieuwende wijze naar de ontwikkelingen in de zorgsector. Het verplaatsen en dus anders organiseren van zorg impliceert nieuwe opschaalbare zorgconcepten. 

De nieuwe toezichthouder denkt  - in het licht van de maatschappelijke uitdagingen en met oog voor het ziekenhuisbelang - graag mee over het anders organiseren van (zorg-) processen, en heeft een integrale blik op de zorg en de zorgverlening. Meer in het bijzonder: een blik op toegankelijke zorg op de juiste plek op het juiste moment, in aansluiting op de behoeften van patiënten. De toezichthouder is goed op de hoogte van actuele en toekomstige ontwikkelingen rondom sociale innovatie en regionale samenwerking, de impact op de wijze van besturen en organiseren, en digitalisering. 

Al met al voldoet het lid RvT aan de volgende profieleisen:

  • Is een ervaren financial, met een brede financiële opleiding, en achtergrond (deels) in de zorg; 
  • Denkt graag mee over huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het zorglandschap en de strategische positionering van een algemeen ziekenhuis in die context;
  • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en is onafhankelijk in denken/doen;
  • Heeft ervaring met de wijze waarop de hiervoor beschreven nodige financiële uitdagingen vorm kunnen krijgen in praktische uitvoering;
  • Is een teamspeler, weet vertrouwen te winnen en te geven, te verbinden, enthousiasmeren, stelt de goede vragen maar kan ook uitdagen en kritisch klankbord zijn;
  • Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Heeft van nature een groot verantwoordelijkheidsgevoel, onbetwiste integriteit, zelfkritisch vermogen en een onafhankelijke opstelling.

Wat biedt Elkerliek Ziekenhuis?

Een mooie toezichtpositie binnen een compact, plezierig en innovatief ziekenhuis. De benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De honorering is conform WNT, klasse V en advies NVTZ.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden. 

De procedure wordt begeleid door Irene Vervelde en Bianca van Winkel, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. 

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 14 april.

(Recruiter)

We verbeteren de prestaties in organisaties die sterk afhankelijk zijn van de menselijke inbreng. Onze bijdrage bestaat uit... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen