Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Barmhartig, ondernemend en van betekenis zijn. Dat zijn de kernwaarden van WZU Veluwe. Liefdevol en betrokken geven onze 1300 medewerkers hier dagelijks invulling aan bij de zorg voor en ondersteuning van cliënten, thuis of in een van onze woonzorglocaties. Binnen de Raad van Toezicht van WZU Veluwe ontstaat een vacature. Werkt u graag mee aan onze kernwaarden? Dan is deze vacature wellicht iets voor u.

Lid Raad van Toezicht

Aandachtsgebieden vastgoed & financiën

Wat gaat u doen?

U werkt samen met vier leden van de Raad van Toezicht. Ten aanzien van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht een toezichthoudende rol, een klankbord- en een werkgeversfunctie. U houdt toezicht op de totale organisatie en bewaakt de doelstellingen, evenals de strategie en risico’s die verbonden zijn aan diverse activiteiten. 
In de uitoefening van taken ziet u als Lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden als cliënten en werknemers en de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waar gaat u werken?

Stichting protestants-christelijke Woonzorg Unie Veluwe is een krachtige en ambitieuze organisatie op de Noord-Veluwe. Binnen vijf woonzorglocaties in Elburg, Nunspeet, Wapenveld, ’t Harde, Epe en door diverse thuiszorgteams bieden wij zorg, ondersteuning en dagactiviteiten aan ouderen. We kijken naar mensen zoals God hen ziet: kostbaar in al hun kwetsbaarheid. Vanuit die visie richten wij ons op een betekenisvol leven voor cliënten. In ons identiteitsdocument leest u meer over onze protestants-christelijke identiteit.

Wat brengt u mee?

Als Lid van de Raad van Toezicht is het van groot belang dat u goede verbindingen kunt leggen met de diverse geledingen binnen en buiten WZU Veluwe. U biedt een constructief kritische houding ten gunste van de ontwikkeling van WZU Veluwe en de ondersteuning van de Raad van Bestuur. Verder brengt u mee:

 • ruime kennis en ervaring op strategisch niveau op het gebied van huisvesting in de zorg. U bent  in staat om investeringsbeslissingen inzake vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en u kunt toezien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed;
 • ervaring en kennis rond thema’s als afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, financiële doorwerking van het strategisch beleid, financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving;
 • een scherpe financiële blik. U geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit;
 • affiniteit met de ouderenzorg;
 • ervaring en affiniteit met vraagstukken op het gebied van informatisering van de infrastructuur;
 • een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk;
 • ervaring als toezichthouder is een pre;
 • talent om mede invulling te geven aan onze protestants-christelijke waarden en deze herkent vanuit haar eigen levenswandel. 

Omwille van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw. De ideale kandidaat heeft binding met de regio Noord-Veluwe waarin WZU Veluwe actief is.

Wat bieden wij u?

U krijgt een benoeming voor een periode van vier jaar. Met wederzijds goedvinden kan deze termijn eenmaal verlengd worden. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een secretariaat op het bedrijfsbureau van WZU Veluwe in Epe. De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Informeren & solliciteren

Het functieprofiel is op te vragen via secretariaat@wzuveluwe.nl. Heeft u naar aanleiding van deze vacaturetekst en/of het functieprofiel vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Hans van Vark (tel.: contactinformatie .

De selectiecommissie bestaat uit:

 • Hans van Vark, voorzitter van de Raad van Toezicht;
 • Arie Bijl, voorzitter van de remuneratiecommissie;
 • Gerard Born, lid van de Auditcommissie Financiën;
 • Wim Martens, bestuurder.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in twee rondes.  Het eerste gesprek is met de voorzitter van de RvT en het lid van de AC Financiën. De tweede ronde is met de voorzitter van de remuneratiecommissie en de bestuurder. De voorgedragen kandidaat zal ook een gesprek hebben met een vertegenwoordiging van de OR en met de voorzitter van de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen