Lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Holtrop Ravesloot zoekt voor RIBW Arnhem & Veluwe Vallei naar een nieuw lid voor de raad van toezicht.

Toezichthouder met een ondernemende geest (marketing en strategische positionering):

 • gevoel voor strategische positionering, verandermanagement en communicatie;
 • ervaring opgedaan op het snijvlak van publiek en privaat is van toegevoegde waarde; waarbij ook gevoel is voor de samenwerking met publieke partijen (zoals gemeenten);
 • is creatief, out-of-the-box en brengt aandacht voor innovatie mee;
 • ondernemend met oog voor (inhoudelijke) kansen en ontwikkelingen voor de organisatie;
 • is bekend met de dynamiek en cultuur van het werkgebied van RIBW AVV, met een focus op Arnhem en omgeving.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Samenstelling team raad van toezicht

In aanvulling op bovengenoemde profielkenmerken heeft de raad van toezicht bij haar samenstelling oog voor een goede mix van leden inzake gedragen bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis. In algemene zin zijn leden integraal verantwoordelijk (generalist), hebben maatschappelijke feeling en een stevig moreel kompas.

Daarnaast gaat de raad uit van diversiteit van de samenstelling (verhoudingen man/vrouw, leeftijd). Voor deze twee profielen zijn wij, gezien de samenstelling van de raad van toezicht, bij voorkeur op zoek naar vrouwelijke kandidaten. Daarbij wordt gekozen voor de fit in het team en met de profielen naast toezichthoudende ervaring.

De basisprofielschets voor een lid raad van toezicht bevat de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • onafhankelijk, in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema's bespreekbaar te maken;
 • durven te prikkelen en elkaar, met respect, uit te dagen;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken;
 • verbindend en sensitief op mens en proces;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • relevant netwerk en lokale verankering;
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit), circa acht reguliere vergaderingen per jaar en in voorkomende gevallen extra vergaderingen/bijeenkomsten;
 • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van RIBW AVV.

Algemene taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de RIBW AVV. De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van RIBW AVV in de regio en binnen het landelijk netwerk en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding.

De raad van toezicht bewaakt:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie (kompas voor de toekomst contactinformatie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle­systemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

 Organisatie

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid begeleiding op hun weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht. Zij werken aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.

Samen werken aan meer levensgeluk: dat is het 'kompas voor de toekomst 2021-2025'.  hierbij is de missie: 'We begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht'.

RIBW AVV begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen bij wonen, leven, leren en werken. Zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, bij voorkeur thuis. Met  een GGZ-bril, kennis en expertise onderscheidt RIBW AVV zich als specialist in het bieden van herstelgerichte begeleiding. Zoveel mogelijk met bewezen effectieve methodieken. De begeleiding is gericht op hoop en perspectief. RIBW AVV ondersteunt cliënten in het (leren) leven met hun psychische kwetsbaarheid en om weer grip te krijgen op het leven. Zodat zij het op hun eigen manier vorm kunnen geven. Met (zelf)vertrouwen en hernieuwde levenslust.

De begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht; cliënten hebben zelf de regie in handen, met waar nodig professionele ondersteuning.

 De visie, naar de toekomst, van RIBW AVV is dat ieder mens ertoe doet, zich thuis voelt in de eigen omgeving en vanuit eigen talenten en mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving. De vier kernwaarden zijn zelf, samen, nabij en initiatiefrijk.

 Voor meer informatie over de organisatie: www.ribwavv.nl.

Contact

RIBW AVV laat zich in deze procedure begeleiden door Gerald Knol van Holtrop Ravesloot (telefoon contactinformatie . Het uitgebreide functieprofiel is op te vragen. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie inclusief actueel cv uiterlijk 1 oktober 2021 te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen