Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

NU’91 is op zoek naar een lid voor de raad van toezicht. Met bijna 40.000 leden zijn wij een beroepsorganisatie die niet alleen de belangen behartigt van individuele verpleegkundige en verzorgenden, maar ook die van twaalf specifieke beroepsorganisaties. Het team van NU’91 bestaat uit ongeveer dertig werknemers. Aan het hoofd hiervan staat onze voorzitter Stella Salden. Zij is tevens de voorzitter van de ledenraad. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van de vereniging.

Op korte termijn is de raad op zoek  naar een nieuwe kandidaat - tevens lid auditcommissie - die voldoet aan het volgende profiel:

 • Beroepsinhoudelijke achtergrond in de verpleging of verzorging.
 • Kennis en toegang tot de politieke netwerken op landelijk niveau.
 • Kennis en ervaring met ICT.
 • Kennis en ervaring met begrotingen en jaarrekeningen.

Daarnaast voldoen leden van de raad van toezicht aan onderstaand profiel:

 • Affiniteit met de doelstelling van NU’91, waarbij gekozen is voor een structuur van een bestuurder met een raad van toezicht en ledenraad.
 • Algemene toezichthoudende ervaring en kwaliteiten.
 • Een juist evenwicht hanteren in betrokkenheid en afstand.
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van NU’91 en het functioneren van het bestuur op afstand te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een vereniging als NU’91 stellen.
 • Het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaar in de tijd.

De raad van toezicht komt maximaal zes keer per jaar bij elkaar voor vergaderingen met de bestuurder. De zittingsperiode van de leden bedraagt vier jaar. Daarna is het mogelijk opnieuw benoemd te worden. Leden van de raad van toezicht ontvangen een vastgestelde bezoldiging voor hun werkzaamheden (incl. reiskosten). Indien u niet voldoet aan het gestelde profiel, wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen.

U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 1 april 2021 verzenden naar m.maat@nu91.nl.
Gelieve alvast rekening te houden met de volgende data:
1e Ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op vinden plaats op 14 en 15 april 2021.
2e Ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 16 (19 t/m 23 april 2021).

Voor vragen en/of reacties kunt u terecht bij:
De voorzitter van de raad van toezicht Anky Veldman. Zij is te bereiken via het directiesecretariaat van NU’91, contactinformatie of m.maat@nu91.nl.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen