Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

STBN zoekt een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht

Stichting STBN zet zich in voor een gezonde organisatie van de geboortezorg in Nederland. Als ondernemende advies-, uitvoerings- en projectorganisatie helpen we ketenpartners met slim organiseren. 

STBN is een stichting zonder winstoogmerk; innovatie is de rode draad door de jaren heen. We volgen de ontwikkelingen in de geboortezorg van dichtbij, helpen plannen om te zetten in concrete projecten en bedrijven, stimuleren innovatie en adviseren samenwerkingsverbanden. Samen met partijen in het veld ontwikkelen we nieuwe zorgconcepten en zetten gezamenlijke initiatieven op.

Samenwerking – bedrijfsvoering - advisering

In de loop der jaren hebben we veel praktijken/maatschappen, echocentra en geboortecentra opgezet en - vaak tijdelijk – geëxploiteerd. Op dit moment heeft STBN 5 locaties in het land in beheer. STBN heeft veel expertise opgebouwd in het opzetten van samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en heeft een stevig landelijk netwerk. Het Adviesteam van STBN adviseert VSV’s en andere partijen die een gezamenlijk doel willen realiseren, vervult interim functies en extern voorzitterschappen, en begeleidt een aantal projecten die zich richten op integrale geboortezorg.

Vacature

Als onafhankelijke en ondernemende stichting hechten we waarde aan professioneel toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht volgens de normen geformuleerd in de Zorgbrede GovernanceCode 2017. De RvT komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. De RvT kent een audit- en een remuneratiecommissie. De honorering ligt vooralsnog ruim onder het advies van de NVTZ. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en 4 leden, waaronder twee leden die het werkveld en de uitdagingen van de geboortezorg van binnenuit kennen: momenteel een verloskundige en een gynaecoloog. De vacature komt voort uit het aftreden van de gynaecoloog.

Profiel Raad van Toezicht STBN

De Raad van Toezicht heeft

  • Affiniteit met de doelstelling en functie van STBN, met als kernthema innovatie en ondernemerschap in de geboortezorg.
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder van STBN met raad en als klankbord ter zijde te staan.
  • Strategisch inzicht en het vermogen om het beleid van STBN en het functioneren van de organisatie en haar directeur-bestuurder te toetsen.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als STBN stellen.
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
  • Een samenstelling met diversiteit, teamspelers én onafhankelijke inbreng.
  • Het nieuwe lid van de RvT heeft gevoel voor de juiste mix van innoveren met passie en ondernemen met gezond verstand.
  • Is werkzaam in en beschikt over (aanvullende) kennis ten aanzien van de klinische geboortezorg (overige leden: bestuurder gezondheidscentra, manager zorginkoop ziekenhuis, accountant/controller, verloskundige/bestuurder). Heeft zicht op de ontwikkelingen en de toekomst van de geboortezorg.

Profiel kandidaat

Interesse?

Reacties met motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2021 per e-mail, gericht aan de heer F. Annot, directeur-bestuurder STBN, via info@stbn.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.A.W. van Hessen, voorzitter RvT: pawvanhessen@gmail.com of 06 – contactinformatie . Of met de heer F. Annot: f.annot@stbn.nl of 06 – contactinformatie .

De eerste gesprekken vinden plaats  op woensdag 3 maart 2021, einde middag - begin avond.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen