Lid raad van bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Leeuwendaal zoekt voor KwadrantGroep een lid raad van bestuur

De organisatie

KwadrantGroep is een vitale, inspirerende en toonaangevende zorgaanbieder en een sterke en initiatiefrijke netwerkpartner in de Friese ouderenzorg.

KwadrantGroep staat er goed voor, is financieel gezond en investeert voortdurend in vernieuwing. KwadrantGroep biedt ouderen een totaalpakket aan zorg, ondersteuning en behandeling in 4 klantdomeinen: Ondersteuning thuis, Zorg thuis, Tijdelijk bij ons en Wonen met zorg. De klantdomeinen zijn resultaatverantwoordelijke eenheden, die integraal verantwoorde­lijk zijn voor beleidsvoorbereiding en bedrijfsvoering. De medewerkers en vrijwilligers zijn het kloppend hart van de organisatie. Er wordt geïnvesteerd in hun groei en ontwikkeling, zo­dat zij met veel plezier de beste zorg aan de cliënt kunnen bieden.

De raad van bestuur

De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur dragen samen de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover verant­woor­ding af aan de raad van toezicht.

De portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur komt tot stand door onderling over­leg en na afstemming met de raad van toezicht. Uitgangspunt in de aansturing van de organisatie is een evenwichtige taak­ver­deling tussen primair proces en ondersteunende diensten.

De opgave

Kwadrant­Groep vervult een belangrijke voor­trekkersrol in de transformatie-opgave van de zorg in Friesland. Er is sprake van een gewaardeerde samenwerking met en een krachtige verbinding tussen de VVT-aanbie­ders, ziekenhuizen, eerstelijnszorg, zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeenten en woningcorporaties binnen de provincie. De bestuurlijke opgave is erop gericht deze regio­nale beweging verder te initiëren, aan te jagen en door te ontwikkelen met focus op innovatie een de verantwoordelijkheid om het ‘anders’ te doen. Het leren loslaten en andere zorgpartners toelaten is hiervoor essentieel.

Profiel

Samen met de voorzitter raad van bestuur vormt u een inspirerend team dat zowel ruimte geeft als kaderstellend is. Op inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar aanvult en versterkt. Samen bent u aanjager van ondernemerschap, samenwerking en kennisuit­wisseling.

KwadrantGroep werkt aan de afronding van de herijking van haar strategie en brengt nog meer accent aan in haar portfolio. U geeft op voortvarende wijze vervolg aan de ingezette koers en u draagt zorg voor de succesvolle implementatie en borging ervan binnen alle geledingen van de organisatie. 

Gezien de samenstelling van de raad van bestuur gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

Functie-eisen

  • Afgeronde opleiding op academisch niveau, aangevuld met een bestuurs- of manage­mentopleiding.
  • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau vanuit een bedrijfsvoering portefeuille in een complexe organisatie.
  • Kennis van strategische vraagstukken en transformatieopgaven. Doorziet de politieke en maatschappelijke context waarbinnen KwadrantGroep actief is.
  • U heeft daarbij affiniteit met en een visie op de actuele ontwikkelingen in de (langdurige) zorg voor ouderen en de transformatie waarvoor de zorg staat.
  • Een netwerker pur sang die in staat is om een voortrekkersrol te spelen in de samen­werking met andere partijen.
  • Ervaring met innovatievraagstukken op gebied van digitalisering en (zorg)technologie. In staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie. Toont hierin een resultaatgerichte houding.
  • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
  • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.
  • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en dito netwerkvaardig­heden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 17 maart 2024.

(Recruiter)

We verbeteren de prestaties in organisaties die sterk afhankelijk zijn van de menselijke inbreng. Onze bijdrage bestaat uit... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen