lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

De organisatie
Heliomare is een veelzijdige, dynamische en ondernemende zorg- én onderwijsonderneming met een uniek portfolio. Uitgaande van de vragen en mogelijkheden van de cliënt, ondersteunt Heliomare mensen met een (dreigende) handicap door het apart of in samenhang verlenen van diensten op het gebied van revalidatie, onderwijs, arbeidsintegratie en sport. Heliomare is door dit totaalpakket uniek in Nederland en staat bekend vanwege haar kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Het aanbieden van het dienstenportfolio is gericht op de re-integratie van de cliënten naar de samenleving met als kernachtige missie: ‘Niemand aan de zijlijn’. Het werkgebied voor de meeste activiteiten van Heliomare is Noord-Holland en in bepaalde gevallen tevens een deel van Zuid-Holland, alsmede de provincies Flevoland en Utrecht. Een aantal cliënten komt echter vanwege de specialistische (kinder)revalidatiezorg die Heliomare biedt ook uit andere delen van Nederland. 

Heliomare is op zoek naar een daadkrachtige, ervaren zorgbestuurder met een financieel/bedrijfskundig profiel die qua leiderschap sterk verbindend is en op basis van partnership opereert.

De functie lid Raad van Bestuur
De aan te trekken bestuurder is in de eerste plaats een bouwer die, vertrekkend vanuit de kerndoelen van Heliomare, samen met de collega-bestuurder de strategie weet te verbinden aan de operatie en de realisatie daarvan faciliteert, zonder lastige beslissingen daarbij uit de weg te gaan. Vanzelfsprekend vormt u een op samenwerking gericht en complementair duo met de andere bestuurder, waarbij zowel teamwork als countervailing power van belang zijn. Het elkaar scherp houden, inhoudelijk versterken en feedback geven binnen de Raad van Bestuur is u toevertrouwd.

Voornaamste verantwoordelijkheidsgebieden

 • coördineert samen met de andere bestuurder de aansturing van de primaire processen, waarbij de balans tussen enerzijds de inhoud, innovatie en kwaliteit van de zorg of onderwijs en anderzijds de bedrijfsvoering is gewaarborgd; sleutelbegrip daarbij is communicatie;
 • houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen;
 • ontwikkelt samen met de andere bestuurder het strategisch beleid inclusief het daaraan gerelateerde financiële, personeels- en middelenbeleid met als doel het creëren van optimale zorg en dienstverlening aan cliënten van Heliomare tegen de achtergrond van een sterk veranderend speelveld;
 • versterkt de organisatie-inrichting, gericht op het versterken van eigenaarschap en zelforganisatie en tegelijkertijd gericht op het versterken van de onderlinge samenhang en synergie; stimuleert de interne ketenbenadering tussen (revalidatie)zorg, onderwijs en arbeid;
 • draagt zorg voor verdere professionalisering van de interne organisatie, met aandacht voor financiën en de bedrijfsvoeringsprocessen, waarbij kwaliteit en transparantie uitgangspunt zijn; benut ICT-mogelijkheden, werkt aan integraliteit en resultaatafspraken;
 • draagt mede zorg voor een financieel gezonde maatschappelijke onderneming; houdt rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie; weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;
 • vertegenwoordigt samen met de andere bestuurder de organisatie in contacten en overlegvormen met externen; onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie versterken; zorgt voor een duidelijke en herkenbare profilering en positionering van Heliomare, zowel binnen als buiten het werkgebied;
 • realiseert en onderhoudt in samenwerking met de andere bestuurder strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere zorg-/onderwijsinstellingen, ketenpartners, verzekeraars en gemeenten tegen de achtergrond van het wijzigend zorg- en onderwijslandschap.

 NB: Binnen de Raad van Bestuur dient bepaald te worden wie van beide bestuurders optreedt als bestuurder in de zin van de WoR, WMCZ, CAO en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Functie-eisen

 • academisch denk- en werkniveau; financiële en bedrijfskundige achtergrond;
 • ruime ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie
 • (als CFO/COO) in een complexe, bij voorkeur medisch-specialistische zorgonderneming met portefeuille financiën/bedrijfsvoering;
 • procesdenker die integraal, vanuit cliëntsturing (samen)werkt en denkt in de keten van (revalidatie)zorg, onderwijs en arbeid binnen Heliomare;
 • brede integrale verantwoordelijkheid in organisaties in verandering en een bewezen staat van dienst bij de implementatie van veranderingen;
 • strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling;
 • adviesvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en diplomatie om procesmatig en resultaatgericht de ontwikkeling en implementatie van beleid te realiseren in een complexe (medisch-specialistische) zorg- en onderwijsomgeving;
 • vaardigheid in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om hen in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
 • ervaring met het realiseren en onderhouden van een constructieve, professionele en volwassen overlegrelatie met medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van cliënten en medewerkers/professionals;
 • organisatiesensitiviteit, communicatieve en sociale vaardigheden om te kunnen schakelen naar diverse niveaus en verwachtingen adequaat te kunnen managen.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving.

De functie is ingeschaald volgens WNT-2 in klasse V (zorg) met een maximum van € 194.000,-. Een VOG, referentie en/of screeningsonderzoek en eventueel een assessment onderzoek zijn onderdeel van de procedure.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van José Coenen, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.heliomare.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen