HR Manager

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
HR manager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

GGZ Friesland

GGZ Friesland biedt moderne, hoogwaardige ggz-expertise in de hele provincie voor alle leeftijdsgroepen, handelt naar nieuwe inzichten en is ontwikkelingsgericht. GGZ Friesland richt zich daarbij op die mensen die door hun psychiatrische aandoening op meerdere levensterreinen beperkingen ervaren, zonder schotten, dicht bij de patiënt en in samenwerking met diens naasten. Inhoudelijk staat de herstelvisie centraal. De professionals van GGZ Friesland bieden ruimte voor het eigen verhaal en de eigen kracht van de patiënt. Zij vertrouwen op de zelfkennis van patiënten en dragen vanuit hun deskundigheid bij aan het herstel van de patiënten.

GGZ Friesland heeft als missie: Wij zijn er voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. De kernwaarden die hierbij horen zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.

GGZ Friesland wil zich verbinden met anderen in een open, niet-defensieve samenwerking en staat bekend als open, aanspreekbaar en betrouwbaar. In de eerste plaats voor de patiënten en hun naasten maar evenzeer voor verwijzers, collega-aanbieders en financiers. Voor professionals wil GGZ Friesland aantrekkelijk zijn, bij GGZ Friesland is het goed werken!

Jaarlijks behandelt GGZ Friesland ca. 12.000 cliënten. Het aantal medewerkers is 1.470 fte. De totale omzet is bijna € 147 miljoen. GGZ Friesland kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht voor de komende jaren een continuering van positieve financiële resultaten te realiseren.

Beleid

Het fundament onder het organisatiebeleid voor de komende jaren wordt bepaald door drie thema’s die aantoonbaar breed gedeeld worden:

 • meer en betere samenwerking; versterking van de interne samenhang en verder bouwen aan de alliantiestrategie;
 • meer eigenaarschap en lokale regie; het zwaartepunt voor de inhoudelijke sturing verschuift naar de (in de regio werkende) professionals en de regionale samenwerking waarbij (teams van) medewerkers meer verantwoordelijkheden nemen en krijgen;
 • minder bureaucratie; de regeldruk aan de voorkant van het behandelproces, maar ook aan de achterkant in het administratieve proces, moet substantieel omlaag.

Organisatiestructuur

GGZ Friesland wordt geleid door een 2-hoofdige collegiale Raad van Bestuur. De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door het directieteam. Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken.

GGZ Friesland ontwikkelt zich naar een High Performance Organization (HPO) waarbij de kwaliteit van alle lagen van management én medewerkers centraal staat, net als continue verbetering en vernieuwing. “Zelf aan zet” is een credo dat breed wordt omarmd en dat leidend is bij alle domeinen als behandeling, samenwerking, ontwikkeling etc. Daarnaast zijn openheid, discipline en actiegerichtheid maatgevende begrippen.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.ggzfriesland.nl.

Door het vertrek van de vorige HR Manager naar een volgende rol buiten de organisatie is er een vacature ontstaan voor een HR Manager.

HR Manager

U bent een daadkrachtige, verbindende en gedreven HR Manager. U beschikt over een heldere visie op HR en u bent in staat om samen met de collega’s van het directieteam deze visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Sleutelbegrippen als excelleren, netwerken en professionele dienstverlening spreken u aan.

U geeft leiding aan de afdeling HR advies (4,45 fte), Arbo (1 fte) en het Leerhuis incl. bibliotheek (5 fte). Indirect wordt leiding gegeven aan ca. 10-11 fte. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke aspecten.

U valt hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. U bent lid van het directieteam. U bent in staat om overstijgend aan de eigen portefeuille actief mee te denken over de toekomstige strategische koers van de organisatie, waarbij u fungeert als gewaardeerd sparringpartner voor bestuur en directie.

Resultaatgebieden

 • Ontwikkelt het strategisch HR-beleid en draagt zorg voor de uitvoering en borging hiervan. Dit betreft personeels- en organisatieontwikkeling (strategische personeelsplanning), beleid gericht op duurzame inzetbaarheid, recruitment, opleiding & ontwikkeling en HRM-processen.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van GGZ Friesland naar HPO.
 • Adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en de divisiedirecties op het gebied van HRM, organisatieontwikkeling en medezeggenschap.
 • Fungeert als boegbeeld voor de eigen afdeling en geeft op coachende wijze vorm en inhoud aan empowerment door mensen te stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en optimale randvoorwaarden te creëren voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Neemt actief deel aan het regionale netwerk. Analyseert de regionale markt(ontwikkelingen), volgt (en bepaalt mede) de trends en ontwikkelt op basis van de hieruit verkregen informatie gerichte actieplannen.
 • Draagt zorg voor en onderhoudt externe relaties met collega-zorgaanbieders en andere relevante partijen. Participeert in het werkgeversnetwerk zorgorganisaties Friesland.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op academisch niveau (richting HR en/of bedrijfskunde), evt. aangevuld met een managementopleiding.
 • Meerjarige ervaring als leidinggevende binnen een vergelijkbare, complexe organisatie.
 • Bekend met integratietrajecten en structuurwijzigingen.
 • Ervaring in een bedrijfsmatige vormgeving van een HR discipline zonder daarmee de mensaspecten ondergeschikt te laten zijn.
 • Goed ingevoerd in HR-processen en relevante HR wetgeving alsmede actuele kennis van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
 • Ruime ervaring met grote organisatie verandertrajecten en verandermanagement alsmede met projectmatig werken.
 • In staat om in complexe onderhandelingssituaties een breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.
 • Effectief communicator, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten.

Persoonskenmerken en competenties

 • U bent van nature een leider en een goede verbinder en sterk gericht op samenwerking.
 • U kunt een complexe organisatie snel overzien en doorzien, en weet daarin de juiste focus voor de korte en langere termijn te leggen.
 • U bent daadkrachtig, tactvol, energiek en overtuigend en u beschikt over een gezonde dosis humor.
 • U beschikt over de juist mix van pragmatisme en nuchter handelen met conceptueel denkvermogen.
 • U staat boven de HR-systemen en u weet deze op een goede manier in te zetten, passend bij de vraag van de klant en de organisatie.
 • U kunt op een bevlogen en prettige manier van communiceren collega’s inspireren en motiveren.
 • Bij voorkeur bent u woonachtig in of bekend met het werkgebied van GGZ Friesland.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • (ontwikkel) assessment;
 • referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:

Frank ten Oever, Partner

Stephanie van Houtert, Personal Assistant

T: 0850 – 734 705

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen