Medisch directeur Electief Centrum

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend stads- en streekziekenhuis waar op drie locaties (Utrecht,Zeist en Doorn) excellente zorg wordt verleend. Persoonlijke aandacht voor patiënten staat bij het Diakonessenhuis hoog in het vaandel. Van mens tot mens. Dat is aan alles te merken. Het Diakonessenhuis is al 175 jaar vertrouwd en dichtbij. Het ziekenhuis gelooft in de manier waarop er zorg wordt verleend: toegewijd en mensgericht. De vier kernwaarden die de leidraad vormen voor het dagelijks handelen in het Diakonessenhuis zijn: betrokken, deskundig, open en vertrouwd.

Naast een breed scala aan behandelingen, richt het Diakonessenhuis zich op vijf strategische thema’s: acute zorg, zorg voor vrouw en kind, electieve zorg, oncologische zorg, chronische zorg en ouderenzorg. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich met een aantal innovatieve excellente zorgcentra: het Liesbreuk centrum, het Allergiecentrum en het Pijncentrum.

Het Diakonessenhuis is Qualicor-geaccrediteerd. Binnen het ziekenhuis heeft kwaliteit van zorg de hoogste prioriteit, om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door Qualicor.

Het Diakonessenhuis is een financieel gezond en stabiel ziekenhuis. Het staat voor de uitdaging om ook in de komende jaren positieve financiële resultaten te blijven boeken en een duurzaam gezond operationeel resultaat te blijven borgen, zodat er structureel voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor investeringen in zorginnovatie, research en de uitvoering van het nieuwbouwprogramma.

Strategie

Het Diakonessenhuis laat zich in haar strategie leiden door vier focuspunten:

 • Zorg/waarde voor de patiënt. Belangrijke pijlers hierbij zijn de beleving van patiënten, de kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Slim & innovatief investeren in de toekomst: van samenwerking met ketenpartners tot vernieuwende digitaliseringsprojecten, van het verbeteren van de logistiek tot (ver)bouwprojecten en ook door onderzoek en nieuwe manieren van (samen)werken.
 • Persoonlijk leiderschap & professionaliteit.
 • Samen met de (regionale) partners. In de nabije toekomst wordt de zorg steeds meer vanuit netwerken georganiseerd. Dit vraagt een intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn met als doel het leveren van toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Geïnspireerd op de succesvolle strategie Diakonessenhuis Dichtbij, wordt er gewerkt aan een nieuwe strategie ‘Dichtbij 2026’. Onderdeel hiervan is het onderbrengen van strategische thema electieve zorg en de reeds bestaande excellente zorgcentra, in een zelfstandige entiteit.

Hiertoe zal een zelfstandig organisatie-onderdeel worden ingericht in Zeist, met als missie “De beste planbare zorg voor de regio Utrecht en daarbuiten door hoge kwaliteit van zorg te combineren met een unieke patiëntervaring”. Het streven is om in deze organisatie, het Electief Centrum, ‘het beste van twee werelden’ te combineren: de back up en deskundigheid vanuit het ziekenhuis met ruimte voor efficiëntie, flexibiliteit en gerichte aandacht die met de focus op alleen planbare zorg ontstaat.

Het moet dé plek in Midden Nederland worden, waar je snel geholpen wordt met de brede en deskundige blik van het ziekenhuis. Waarbij de patiënt een eerlijk en goed advies krijgt en samen met hem/haar gekeken wordt wat voor hem/ haar de beste oplossing is. Omdat alle behandelingen die nodig zijn, maar geen spoed hebben zijn gebundeld, kan planmatig en efficiënt worden gewerkt.

Binnen één week een behandelplan, en ben binnen zes weken een behandeling. Op de manier waarop je dat gewend bent van het Diakonessenhuis: gastvrij en met aandacht. Dat is wat we onze patiënten beloven.

Organisatie en scope

Het ziekenhuis wordt bestuurd door de tweehoofdige Raad van Bestuur. De zorg is ondergebracht in vijf clusters die zijn ingericht op basis van zorgprocessen. Elk cluster wordt aangestuurd door een manager zorg & bedrijfsvoering en een medisch manager. Zeven stafdiensten faciliteren het zorgproces. Het clustermanagement en de managers van de stafdiensten vervullen een belangrijke rol als sparring partner voor de Raad van Bestuur bij de besturing van het ziekenhuis.

Het Electief Centrum wordt, binnen het Diakonessenhuis, als aparte, zelfstandige entiteit gepositioneerd en krijgt een eigen directie welke rechtstreeks aan het co-bestuur RvB/FMSD rapporteert. Deze directie bestaat uit een medisch directeur (tevens lid MSBD/FMSD) en een directeur bedrijfsvoering, in de personen van werknemers zonder de bevoegdheden van een bestuur. De RvB van het Diakonessenhuis Utrecht maakt, ook namens het Electief Centrum, afspraken met de zorgverzekeraar. Budgetten wordt door het co-bestuur toegekend aan Directie Electief Centrum. Na toekenning is de directie van het Electief Centrum budget verantwoordelijk. De directie is géén onderdeel van de jaarlijkse productie en capaciteitsbegroting van het Diakonessenhuis. Zij neemt ten behoeve van een goede aansluiting en samenwerking, wel deel aan MT-vergaderingen.

De directie van het Electief Centrum stuurt de medewerkers die werkzaam zijn in het Electief Centrum aan en de (medisch) specialisten die werkzaam zijn in het Electief Centrum (in lijn met de gemaakte afspraken met het MSBD en de RvB).

Medisch Directeur

Positie en typering

Je bent samen met de directeur bedrijfsvoering in duaal management verantwoordelijk voor het Electief Centrum.

Je draagt samen met de directeur de verantwoordelijkheid voor de visie, beleidsontwikkeling en concrete bedrijfsresultaten van het Electief Centrum. Je werkt vanuit een strategisch perspectief en steunt daarbij specifiek op medisch inhoudelijke deskundigheid samen met de medisch directeur maak je de doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau. Hierbij is van belang dat kwaliteit van zorg optimaal en gewaarborgd is.

In deze nieuwe organisatie die grotendeels bemenst wordt door medewerkers die nu reeds in het Diakonessenhuis werkzaam zijn, wordt een andere manier van werken, een andere houding en ander gedrag gevraagd van mensen. Een omgeving waarin richting wordt gegeven, gestuurd wordt op concrete, voor betrokkenen heldere resultaten, waar geldt: afspraak is afspraak, waar ‘performance management’ de basis is en waarin ruimte is voor evaluatie en feedback met de intentie om te verbeteren, resultaten te boeken en onze patiëntbeloften na te komen. Aan de directie van het Electie Centrum om deze cultuur te creëren.

Je bent een ambitieuze kandidaat met een ‘can do’ mentaliteit, een initiatiefrijke bouwer. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou. Je handelt altijd vanuit het beste voor het Electief Centrum. Je straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit. 

Je bent in staat zowel medisch specialisten, teammanagers als zorgprofessionals te motiveren en je bent zichtbaar op de werkvloer met inachtneming van eenieders rol. Je draagt mede de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering binnen het Electief Centrum. Je werkt constructief samen met de directeur en managers en stafmedewerkers binnen het centrum. Je rapporteert samen met de directeur rechtstreeks aan het co-bestuur.

Resultaatgebieden

 • Strategie
 • Medisch beleid
 • Medisch procesmanagement
 • Bedrijfsvoering
 • Kwaliteit en veiligheid

Taken en verantwoordelijkheden

 • Bijdragen aan het professionaliseren van het imago en reputatie van het Electief Centrum.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van het medische beleidsplan inclusief de vaststelling van de medische portfolio.
 • Ontwikkelen en uitvoeren medisch beleid.
 • Initiëren van vernieuwende activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten bijdragen aan het onderscheidende karakter van het Electief Centrum in de zorgmarkt.
 • Verantwoordelijk voor een optimale en kwalitatief hoogwaardige inzet van de medische professie.
 • Eindverantwoordelijk voor Kwaliteit en Veiligheid van de geleverde zorg.
 • Coachen van medisch specialisten, verpleegkundigen en overig zorgmedewerkers in hun medisch inhoudelijke rol.
 • Het creëren van een open en veilige cultuur waar medisch specialisten en medewerkers elkaar aanspreken en kritisch naar elkaar durven zijn, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing.
 • Sturen van de planning en control cyclus, beheren van budgetten en monitoren van de realisatie van productieafspraken.
 • Focus op kwaliteitsverbetering in combinatie met het realiseren van meer kostenefficiency.
 • Externe ontwikkelingen in de markt en de zorgsector vertalen in product- en procesinnovatie.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau op het gebied van gezondheidszorg.
 • Medisch specialist met gevoel voor strategie en bedrijfsvoering.
 • Werkzaam (geweest) in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.
 • Ruime kennis van, ervaring met en inzicht in de diverse aspecten van een medisch zorgbedrijf/ziekenhuis.
 • Beschikt over een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven op basis van geïnformeerd vertrouwen.
 • Voert de dialoog en kan beleid en werkvloer met elkaar verbinden.
 • Makkelijk schakelen tussen strategisch/directieniveau en de operatie/werkvloer.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne.
 • Scherp oog voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering.
 • Ondernemend, zakelijk en innovatief.
 • Bij voorkeur ervaring met duo-management.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Verbindende persoonlijkheid, enthousiast, ambitieus, krijgt mensen mee.
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer en netwerker.
 • Combineert visie met hands-on aanpak, resultaatgericht en besluitvaardig. Verandermanager.
 • Creatief en innovatief, durft out of the box te denken.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 2 dagen per week. De beloning is in lijn met de vacatievergoeding van medisch managers (in geval van vrijgevestigde specialist) of met inschaling conform het AMS (in geval van een specialist in loondienst).

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen