Directeur zorgvastgoed

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Novesta is voor Stichting Zorggroep Florence op zoek naar een directeur zorgvastgoed die in staat is om een goed functionerende huisvestingsorganisatie op te bouwen en de vastgoedportefeuille op middellange en lange termijn adequaat af te stemmen op de huisvestingsbehoefte van bewoners en zorgverleners. 


De organisatie
Florence is een ambitieuze zorgorganisatie die werkt onder het motto “het leven leiden dat je lief is”. Florence staat landelijk in de top 10 van grootste aanbieders van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Met circa 3.400 medewerkers en ruim 1.700 vrijwilligers biedt Florence vele vormen van zorg, zowel bij mensen thuis, als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Centraal in onze aanpak staat dat wij onze cliënten ondersteunen om zoveel en zolang mogelijk zélf vast te kunnen houden aan het leven dat hen lief is. 


Context
Florence heeft een omvangrijke vastgoedopgave. Het merendeel van haar intramurale locaties zijn eigendom. Een aantal wordt gehuurd van woningcorporaties of van een belegger. Daarnaast beschikt Florence over zelfstandige appartementen waarvan het merendeel met zorg worden verhuurd.


De komende jaren dient de vastgoedportefeuille verder aangescherpt  te worden ten aanzien van de toekomstige opgave van de ouderenzorg en de verduurzaming. Een portefeuillestrategie die aansluit bij dé grootste uitdaging van de zorgorganisatie: het organiseren van voldoende zorgpersoneel voor de toenemende vraag. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt gaan zo snel dat het de kunst is om als directeur zorgvastgoed binnen de financiële kaders de optimale balans te vinden tussen het tempo van deze veranderingen en het continue adequaat organiseren van goede huisvesting voor de bewoners. Daarnaast dient er een inhaalslag gedaan te worden ten aanzien van achterstallig onderhoud en planmatig beheer.


In de regio Haaglanden is de komende periode nog een behoefte aan zo’n 800 plaatsen voor intensieve intramurale ouderenzorg. Daarnaast kent de vraag naar woonvormen tussen thuis en geclusterd wonen een sterke stijging. Florence wil samen met woningcorporaties en beleggers bezien op welke wijze diverse gebieds- en locatieontwikkelingen kunnen worden opgepakt. Dit vergt een lange termijn visie zonder de korte termijn uit het oog te verliezen, want elke euro die gereserveerd wordt voor vastgoed kan niet nù besteed worden aan zorg, waar de behoefte zo groot is. 


Om deze projecten en strategische keuzes in goede banen te leiden en de ‘on-going’ service vraagstukken van het locatie management te beantwoorden is een directie Huisvesting nodig waar expertise aanwezig is op het gebied van verhuur, beheer en onderhoud, aan- en verkoop, renovaties en nieuwbouw van zorgvastgoed. 
Het belang van een directie Huisvesting wordt breed gedragen binnen de organisatie. Er is behoefte aan een directeur zorgvastgoed die zowel strategisch als operationeel toegevoegde waarde levert en verder invulling geeft aan de portefeuillestrategie en het daaruit voortvloeiende strategisch vastgoedplan, waarbij de bedoeling van Florence leidend is: het leven leiden wat je lief is.


Functieomschrijving
Op strategisch niveau ben je de sparringpartner van de raad van bestuur en je collega directieleden. In die rol geef je jouw visie en strategie voor ouderenhuisvestiging, zodat vanuit de verschillende perspectieven weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. Tevens geef je richting aan de tactische en operationele processen waarbij je van nature denkt en handelt vanuit mensen (bewoners, familie, medewerkers). Affiniteit met de regio Haaglanden en de diversiteit binnen diens omstreken zijn mede daarom een pré.  


Extern vervul je een belangrijke rol richting de bouwconsortia. Door scherp aan de wind te zeilen ten aanzien van tijd, geld en risico’s, in alle fases van de aanbestede projecten, krijgt Florence meer grip op de voortgang en ervaren de contractpartners een betrouwbare en kundige opdrachtgever. Om de plannen te realiseren zullen mogelijk delen van het bezit verkocht moeten worden en nieuwe locaties aangekocht of gehuurd. Dit vraagt visie en ondernemerschap en bovenal gedegen afstemming met de directeuren zorg en financiën.


Om het voorgaande te bereiken, zul je de huisvestingsorganisatie breed inrichten en verder professionaliseren. Op dit moment bestaat de afdeling uit 15 medewerkers. Je formuleert ambities en daagt medewerkers uit om deze samen met anderen binnen én buiten de organisatie te bereiken. Je bent je daarbij bewust van de dominante operationele dynamiek, wat vraagt om een pragmatische en creatieve werkwijze. Ambities moeten realistisch zijn en financieel haalbaar blijven. Je stuurt op realisatie van een gedragen (meerjaren-)begroting. Daarbij zal de integrale sturing op locatieniveau nog verder vorm en inhoud moeten krijgen (asset- en propertymanagement). Je luistert, maakt de verbinding met wat een ander zegt, gaat een stevige discussie niet uit de weg en stelt op het juiste moment grenzen (ook richting de raad van bestuur).


Profiel
De functie is bij uitstek geschikt voor een soepele communicator met senioriteit, daadkracht, hoog empathisch vermogen en natuurlijk autoriteit. Ervaring met zorgvastgoed en doelgroepgericht ontwikkelen binnen een zorgomgeving is zeer welkom. Zo vind je snel aansluiting bij de organisatie en maak je een vliegende start met de realisatie van korte termijn doelen.
Daarnaast is een bredere achtergrond in (her-)ontwikkeling en vastgoedfinanciering onontbeerlijk. Florence heeft de ambitie om haar vastgoed innovatief en toekomstgericht te ontwikkelen. Dit vraagt lef, creativiteit, visie en ook een gezonde dosis realiteitszin.


De ideale kandidaat beschikt over:

 

  • Een opleiding op WO-niveau zo mogelijk aangevuld met MRE;
  • Ruime ervaring als leidinggevende van een huisvestings- of vastgoedorganisatie;
  • Voldoende abstractie niveau om een bijdrage te leveren aan de lange termijn strategie van de organisatie;
  • Voldoende daadkracht en pragmatisme om visie en ambitie te vertalen in (beleid-) programma’s, projecten en processen;
  • Ervaring in het structureren en sturen van vastgoedprojecten;
  • Begrip van vastgoedfinanciering binnen een zorgorganisatie;
  • Aantoonbare affiniteit met de ouderenzorg;
  • Goede/warme contacten bij de relevante actoren in de regio Haaglanden.

 

Geïnteresseerd?
Florence heeft de werving & selectie van de directeur zorgvastgoed uitbesteed aan Novesta. Voor informatie en sollicitatie kun je contact opnemen met Arjan Hoeve via 06-20579495 of ah@novesta.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen