Directeur Intramuraal en Directeur Thuiszorg, Ontmoeten en GRZ

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Directeur Intramuraal en
Directeur Thuiszorg, Ontmoeten en GRZ

Organisatie

Florence biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Haaglanden, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties. Soms voor tijdelijk, soms voor altijd. Ruim twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Wat Florence sterk maakt, zijn de betrokken en deskundige medewerkers. Bij Florence is er echt aandacht voor elkaar en wordt ruimte geboden aan ieders talent. Het is de missie van Florence met haar 3.400 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers om iemand te helpen zo lang en zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden dat hem of haar lief is. De zorgprofessionals van Florence denken met de cliënten mee om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen blijven. Alshet nodig is, ondersteunt Florence met de juiste zorg thuis. Ook beschikt Florence over tijdelijke verblijfszorg en gespecialiseerde thuiszorg voor ouderen na b.v. een ziekenhuisopname of bij tijdelijke achteruitgang in de gezondheid. En als het thuis echt niet meer gaat, heeft Florence een ruim aanbod van woonzorglocaties waar cliënten 24 uur per dag zorg ontvangen.

De focus van het strategisch beleid ligt o.a. op:

 • de verdere ontwikkeling (in omvang en deskundigheid) van de domeinen die gericht zijn op het voorkomen en verminderen en beperken van zorgafhankelijkheid;
 • het optimaler benutten van de fysieke en personele capaciteit in de intramurale setting. Deze strategie is gericht op persoonsgerichte zorg, het vergroten van deskundigheid, en verder verbeteren van doelmatigheid en effectiviteit;
 • ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten;
 • optimale ondersteuning van het primaire proces, door in te zetten op arbeidsbesparende technologie, standaardisatie en uniformering van processen en optimaal gebruik van data-analyse.

Directeur Intramuraal en directeur Thuiszorg, Ontmoeten en GRZ

Over vijf jaar is het aantal ouderen door vergrijzing fors gestegen. Er zal een flinke toename van de vraag naar chronische zorg en acute zorg plaatsvinden. De vraag naar zorg en ondersteuning thuis wordt nog complexer en beperkte zich niet alleen tot ouderen. Tegelijkertijd komt de betaalbaarheid van de totale zorg verder in het gedrang. Florence wil, als ambitieuze en goed georganiseerde organisatie, ook in de toekomst de beste zorg leveren. In een toekomst die zich waarschijnlijk kenmerkt door schaarste wil Florence meer dan alleen het hoofd bieden aan de toename van steeds complexere zorgvragen (fundamenteel anders gaan werken).

De organisatie wil alles op alles zetten om mensen een waardevol en waardig te laten leven in alle levensfasen. De strategische koers van Florence ‘het leven leiden dat je lief is’ geeft richting aan die ontwikkeling van de zorg en de organisatie in de komende jaren. Zoals benoemd in de strategische koers stelt Florence, met de snel opvolgende veranderingen binnen en buiten de organisatie, regelmatig de vraag of we nog op koers zijn en of de koers nog past bij de maatschappelijke opgave waar Florence een antwoord op wil bieden. De strategische pijlers voor 2023 zijn:

 1. kwaliteit & zorgorganisatie. Integrale zorg, welzijn, behandeling en (thuis)wonen afgestemd op de cliënt in goede verbinding met familie/mantelzorgers en vrijwilligers. Top specialistische ouderenzorg;
 2. werk doen dat je lief is. Florence zorgt goed voor de collega’s. Kwalitatief en kwantitatieve bemensing op sterkte;
 3. innovatie & zorgvernieuwing. Ontwikkeling toekomstgerichte zorgconcepten. Stimuleren netwerkzorg met gebruik van slimme technologie;
 4. slimme organisatie. Slimme, servicegerichte ondersteunende organisatie. Streven naar duurzame organisatie.

Bovenstaande (transitie) uitdaging is voor de directeur Intramuraal, samen met de collega-directeur Thuiszorg, Ontmoeten en GRZ, de belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Samenwerking met de collega-directeur is hierbij cruciaal. Samen optrekken, visies delen zoals de transitie naar het nieuwe zorglandschap, de scherpte van het debat opzoeken maar ook elkaars afhankelijkheid creëren is essentieel.

Overige belangrijke opdrachten voor de directeur Intramuraal en de directeur Thuiszorg, Ontmoeten en GRZ:

 • het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering (basis op orde) en het optimaliseren van processen en het behalen van resultaten (COO-rol);
 • het uitdragen en borgen van de visie op zorg van Florence: ‘leven leiden dat je lief is’;
 • het realiseren van een effectieve samenwerking met interne en externe partners, specifiek de verbinding met cure organisaties en de eerste lijn in de regio (ziekenhuis verplaatste zorg);
 • visie ontwikkelen op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de consequenties die dat heeft op de zorgverlening aan cliënten;
 • verder ontwikkelen van de gewenste competenties van het locatiemanagement van Florence die nodig zijn in de transitie die de komende jaren geeffectueerd dient te worden;
 • medeverantwoordelijk voor het primair proces van Florence als geheel ;
 • het creëren van een cultuur die zich kenmerkt door warme zakelijkheid, de beste willen zijn, stimulerend en gericht op samenwerken en leren van elkaar.

Kerncompetenties

 • Creatief en innovatief
 • Visionair
 • Leiderschap
 • Verbindend en daadkrachtig 
 • Samenwerken, teambuilder 
 • Inspirerend en ondernemend
 • Bruggenbouwer, robuust en natuurlijk gezag 
 • Overtuigend en besluitvaardig 
 • Passie, lef en out-of-the-box kunnen denken 
 • Netwerker 

Functie eisen

 • Ervaring in een verantwoordelijke functie op directieniveau in een intramurale zorgorganisatie dan wel een extramurale of curatieve zorgorganisatie waarbij ervaring met GRZ tot de aanbeveling strekt. Kennen het krachtenveld van de intramurale zorg.
 • Uitstekend gevoel en bij voorkeur ervaring met bedrijfsvoering vraagstukken.
 • Ervaring dan wel sensitief zijn met organisaties die zich in transformatie begeven.
 • Een generalistische zorg- en bedrijfskundige achtergrond op academisch niveau.
 • Aantoonbare ervaring met het in gang zetten en leiden van veranderingsprocessen. 
 • Vermogen te anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving, zien kansen, schat risico’s in en zijn in staat de toekomstbestendige visie voor Florence te implementeren.
 • Combineren aantoonbaar een strategische en bestuurlijke oriëntatie met een scherp gevoel voor de organisatie van de processen in de ouderen zorg.
 • Open en ontvankelijke houding tegenover medezeggenschap van patiënten, cliënten, medewerkers en verwijzers.

Procedure
Florence laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen en Jurgen Woerdman van bureau Van Bergen Search www.vanbergensearch.nl  Uitgebreide profielen van beide functies zijn beschikbaar en op te vragen via mail of via contactinformatie .  Graag ontvangen wij uw motivatie en cv uiterlijk voor 23 februari 2023 via secretariaat@vanbergensearch.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen