Directeur-Bestuurder KOK kinderopvang (fulltime) Gemeente Katwijk ZH

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Organisatie

“Wij geloven dat ieder kind uniek is en recht heeft op een liefdevolle en stimulerende omgeving waarin het zich optimaal kan ontwikkelen.”

Dat is waar KOK kinderopvang voor staat. Stichting KOK kinderopvang is een maatschappelijke organisatie die sinds 1988 kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse, flexibele en tussenschoolse opvang biedt op 34 locaties aan kinderen van 0 tot 13 jaar in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Noordwijk. KOK kinderopvang is een ambitieuze, dienstverlenende organisatie met een hecht team van ruim 250 medewerkers, die werkzaam zijn op de opvanglocaties en op het hoofdkantoor. De organisatie is een voorloper als het gaat om het opvangen van zorgkinderen en het bieden van inclusieve kinderopvang. Zij biedt daarom op al haar kinderopvanglocaties voorschoolse educatie. De kernwaarden van KOK kinderopvang zijn open en betrokken, ontwikkelen en veranderen, samenwerken en creatief en energiek en gedreven. De omzet bedraagt + € 11 miljoen.

'Aandacht voor elkaar' staat centraal bij KOK kinderopvang. Het betekent dat zij oprecht betrokken en geïnteresseerd zijn in de kinderen, ouders en medewerkers. Dit geeft ruimte en mogelijkheden voor ontwikkeling, want alles wat je aandacht geeft, groeit. KOK kinderopvang heeft de ambitie om een inspiratie te zijn voor de omgeving door te investeren in de toekomst van kinderen. Centraal in de samenwerking met de gemeente en scholen staat voor de komende jaren de ‘doorontwikkeling’ van de doorgaande lijn. Doelstelling hierbij is dat kinderen zo goed mogelijk zijn voorbereid op een succesvolle deelname aan het onderwijs en de samenleving.

KOK kinderopvang staat voor een aantal uitdagingen, waaronder de tekorten op de arbeidsmarkt, verzuim, profilering van de organisatie en groeiende concurrentie. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is recent het strategisch meerjarenplan 2024-2027 vastgesteld en een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Hierin zijn 5 thema’s uitgewerkt: aandacht voor medewerkers, voor bedrijfsvoering en interne organisatie, cultuur, de zorg voor alle kinderen en het versterken van kwaliteit voor de opvang. KOK kinderopvang streeft ernaar om er voor álle kinderen te zijn. Dat doen ze door zich te focussen op professionaliteit, verbinding, strategische partnerschappen en gecontroleerde groei in de regio.  

KOK kinderopvang is vanuit haar maatschappelijke gedachtengoed lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). 

De Functie

De directeur-bestuurder krijgt de opdracht om KOK kinderopvang extern stevig te positioneren en gestaag door te bouwen aan het lange termijn perspectief om zo blijvend te kunnen investeren in het kind en de medewerkers. Je verbindt de buitenwereld met de binnenwereld en vice versa; vanuit die verbinding breng je KOK kinderopvang verder in een volgende fase op het gebied van strategie, samenwerking met andere partijen en organisatie inrichting en -ontwikkeling. De komende jaren krijgt de directeur-bestuurder deze opdrachten mee:

Extern Profileren van de organisatie: je zet KOK kinderopvang nog steviger op de kaart bij de gemeentes, de schoolbesturen, de zorg- en welzijnsorganisaties en andere samenwerkingspartners. Je draagt de missie en visie van de organisatie op zo’n manier uit dat iedereen in de omgeving weet wat KOK kinderopvang te bieden heeft. Je onderhoudt dat netwerk en bouwt het verder uit. Je bent de initiator en aanjager van diverse samenwerkingstafels en bijeenkomsten.  

Strategie en visie doorontwikkelen: je conformeert je aan het meerjarenplan en scherpt dit aan waar dat vereist is. Je onderzoekt blijvend wat er nodig is, anticipeert op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt die naar scenario’s, kansen en (groei)mogelijkheden voor KOK kinderopvang. Met die stip op de horizon geef je invulling aan de ambitie van de organisatie. 

Organisatie ontwikkeling: de recent ingezette structuurwijziging brengt een grote verandering met zich mee; je begeleidt de organisatie bij de doorontwikkeling van de organisatie en het smeden van de teams. Je zorgt dat een setting wordt gecreëerd waarbinnen de MT-leden en de locatiemanagers begeleiding en ondersteuning krijgen om zichzelf en de organisatie verder te ontwikkelen.

Je houdt de organisatie duurzaam financieel gezond; je behoudt het goede en kijkt kritischer waar zaken mogelijk nog beter kunnen. In een sector waar concurrentie steeds groter wordt, houd je aandacht voor de kracht en de cultuur van de organisatie.

Je zorgt ervoor dat KOK kinderopvang een aantrekkelijke werkgever is en blijft; je realiseert een visie op het vinden, binden en boeien van medewerkers en speelt daarbij nadrukkelijk in op het lokale krachtenveld op de arbeidsmarkt.

Je bent een interne verbinder door zichtbaar en toegankelijk te zijn, met oog voor alle medewerkers. Je streeft een hoge betrokkenheid na van alle teams en bereikt dit door middel van transparantie, openheid en bevlogenheid voor de kinderopvang en de organisatie.

Je stuurt direct de manager opvang, de manager bedrijfsvoering en de financial controller aan. In de aansturing heb je aandacht voor de medewerkers, ben je heel transparant, geef je het goede voorbeeld, kun je altijd soepel bewegen en spreek je de ander aan op verantwoordelijkheden.

Je bent de gesprekspartner voor de ondernemingsraad; je neemt de leden proactief en tijdig mee in de ontwikkelingen en toekomstplannen en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de medewerkers. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Dit is een mooie functie bij een organisatie met een hoge betrokkenheid, in een hechte gemeenschap en een financieel gezonde basis.

Het Profiel

Deze functie past goed bij kandidaten die plezier hebben in het gestaag doorbouwen aan het lange termijn perspectief op het stevige fundament dat KOK kinderopvang biedt. Iemand die gelooft in blijvende investering in het kind en de medewerkers. Die zowel kan beheren als kansen zien. Verbindend vermogen is essentieel voor deze rol.

Je hebt ruime management ervaring, bij voorkeur opgedaan in het maatschappelijk domein en/of de kinderopvang. Je hebt de potentie en ambitie om bestuurder te worden in een maatschappelijke organisatie. Je hebt academisch werk- en denkniveau. Je bent financieel zo onderlegd dat je de eindverantwoordelijkheid kunt dragen. Je hoeft geen kenner te zijn van de kinderopvang, we zoeken wel iemand met affiniteit met de branche. 

Situationeel leiderschap past bij jou. Je bent de sparring partner van het relatief jonge MT, verbindt mensen, zorgt dat de juiste mensen aan tafel zitten, hakt knopen door, spiegelt, geeft ruimte, monitort de voortgang, bent zichtbaar en toegankelijk. Je communiceert heel transparant, hebt aandacht voor de ander maar bent ook in staat om ze aan te spreken, hierin heb je een voorbeeldrol. In de relatie blijf je verbindend terwijl je wel scherp kijkt.

Extern ben je heel sterk, van nature ben je het boegbeeld en de ambassadeur. Je bent heel proactief en initiërend in het bevorderen van de samenwerkingen in het externe veld. Je vertegenwoordigt KOK kinderopvang op zo’n manier dat iedereen de toegevoegde waarde ziet.

Je bent in staat om je te conformeren aan de gekozen strategie en organisatie inrichting. Je anticipeert van nature, kunt een visie ontwikkelen en die vertalen in concrete doelen en acties. Je hebt een helikopterview, behoudt het overzicht en legt verbanden.

Je herkent je in deze competenties:

  • Samenwerken
  • Strategisch inzicht
  • Visionair
  • Sociaal ondernemerschap
  • Interne verbinder
  • Besluitvaardig
  • Daadkrachtig
  • Netwerken
  • Empathisch

De functie van directeur-bestuurder is een mooie positie voor iemand met de potentie en ambitie om eindverantwoordelijkheid te dragen, die goed kan schakelen tussen strategie en de uitvoering, tussen het primair proces en bedrijfsvoering, tussen extern en intern. Je sluit in het gesprek makkelijk aan bij zowel pedagogisch medewerkers, ouders als de wethouder. 

Aanbod en procedure

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de adviesregeling van de bdKO, functiecategorie I en afhankelijk van deskundigheid en ervaring. Je kunt tot en met 12 juli 2024 reageren op deze vacature. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd tussen 17 juli en 20 augustus. De gespreksrondes bij KOK vinden plaats in de week van 16 en 23 september. Een case-assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen en we vragen je om een integriteitsverklaring te ondertekenen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp contactinformatie . Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website. 

(Recruiter)

Bosman & Vos adviseert vooral organisaties in het sociaal domein (zorg, welzijn, overheid) en andere non profitorganisaties. Wij doen dat... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen