Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Vacature Voorzitter RvT ZIO en HMH

Over stichting ZIO

ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en omgeving (Heuvelland). ZIO staat voor optimale kwaliteit van zorg en bereikt dit mede door de eerstelijns zorgaanbieder (bijv. de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist) in zijn of haar praktijk adequaat te ondersteunen ZIO heeft de ambitie om steeds voorop te lopen in het verbeteren van de zorg die Huisartsen leveren. ZIO doet dat door o.a. huisartsen in staat te stellen ketenzorg te leveren, te participeren in een kwaliteitssysteem, samen met het MUMC+ de Stadspoli te exploiteren en een verwijsportaal beschikbaar te maken in de regio: TIPP. Bij ZIO werken zo’n 93 medewerkers (35 POH GGZ, 7 POH somatiek, 14 Tipp medewerkers, 36 ZIO). ZIO werkt voor 53 huisartspraktijken met in totaal 85 huisartsen. Stichting ZIO is een stabiele en financieel gezonde organisatie.

Over Stichting huisartsenpost Maastricht en Heuvelland

De Stichting HMH (Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland) is onderdeel van de huisartsenzorg in de regio en faciliteert huisartsen/huisartspraktijken zodanig dat er kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en veilige spoedeisende huisartsenzorg geleverd wordt door de huisartsenpost. Stichting HMH wil vanuit de intrinsieke motivatie van de (zorg)professional invulling geven aan haar beleid. Ze werkt continu aan optimalisering van de zorgverlening aan patiënten met een efficiënte benutting van middelen in nauwe samenwerking met ketenpartners. Zij zorgt er mede voor dat de zorg aan de patiënt op het juiste moment op de juiste plek en door de juiste zorgverlener op een veilige wijze plaatsvindt. Bij Stichting HMH werken ruim 50 medewerkers, ruim 160 huisartsen zijn aangesloten. De Stichting HMH is een stabiele en financieel gezonde organisatie.

Voor meer informatie zie de volgende websites: https://www.zio.nl/ en https://hapmaastricht.nl/nl/organisatie

Stichting ZIO wordt bestuurd door een tweekoppige directie en Stichting HMH wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Het rooster van aftreden van de raad van toezicht voorziet in het aftreden van de voorzitter.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ZIO en Huisartsenpost bestaat uit 3 leden en is belast met toezicht houden op en adviseren over de taakuitvoering van ZIO en Huisartsenpost. ZIO en SHMH hebben een hoog gekwalificeerde raad van toezicht. Dat is voor de complexiteit in wereld van zorg en welzijn een groot voordeel, omdat daarmee de directie enige ruimte en rugdekking krijgt om weloverwogen risico’s te nemen, en daarmee te innoveren. Dat geeft invulling aan de vooraanstaande positie die ZIO en SHMH innemen in het zorglandschap van Maastricht en Heuvelland, maar ook landelijk. Daarmee zijn ZIO en SHMH in staat om de juiste mensen aan te trekken, wat weer leidt tot veel vertrouwen bij de huisartsen en andere stakeholders, en de mogelijkheid om voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen. 

Het lid van de RvT beschikt over de volgende algemene competenties van toezichthouders:

 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring (statutaire verantwoordelijkheid) op hoog niveau om daadwerkelijk boven de materie van ZIO en SHMH uit te stijgen.
 • Goed analyserend vermogen. Het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur met relatief beperkte, doch relevante informatie.
 • Mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op hun stoel te gaan zitten. In staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen.
 • Kunnen omgaan met verantwoordelijkheid op afstand, zodanig dat de toezichthoudende functie voldoende inhoud heeft en er voldoende zicht is op procedures en processen.
 • Betrokkenheid met de zorg in het algemeen en specifiek de eerstelijns zorg.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en kennis van en uitvoering geven aan de vereisten van de Governancecode Zorg 2017.
 • Voldoende tijd ter beschikking hebben om vergaderstukken te bestuderen en vergaderingen bij te wonen.
 • Participeren in commissievergaderingen en het volgen van relevante scholingen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de volgende aanvullende kwalificaties

De voorzitter dient:

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de directie;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de directie en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering van de raad van toezicht iemand uit haar midden aan die de vergadering leidt

Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Vergoeding en procedure

De vergoeding voor deze functie is conform de WNT. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 23-07-2021

Heb je vragen over deze vacature of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Judith Hazelzet, bestuurssecretaris of Remy Rousseau, HR-manager, contactinformatie of stuur je cv en motivatie vóór 23-07-2021 naar info@zio.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld !

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen