Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voorzitter Raad van Toezicht

Wegens het aftreden van haar voorzitter per 1 januari 2020 zoekt de Raad van Toezicht van het Nivel een nieuwe voorzitter. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd.

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de Raad van Toezicht is de Raad op zoek naar een ervaren en betrokken voorzitter met ervaring in een bestuurlijke context en die goed bekend is met het veld van wetenschappelijk onderzoek en het gezondheidszorgonderzoek in het bijzonder. Een internationale oriëntatie is een pré.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

 • goed geïnformeerd is over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg;
 • een uitgebreid netwerk heeft in het beleid en de financiering van (gezondheids)onderzoek;
 • bekend is met de ontwikkelingen van open science;
 • zorgt voor een goede samenwerking in de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en de directeur (bestuurder).

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna nog één keer opnieuw benoembaar voor een periode van vier jaar.

Raad van Toezicht

Het Nivel is een stichting en onafhankelijk onderzoekinstituut. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie door de directie. De Raad van Toezicht van het Nivel bestaat uit vijf leden en vergadert 5 keer per jaar.

Het Nivel

Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het Nivel heeft als publieke kennisorganisatie een nationale functie met als missie het doen van hoogwaardig onderzoek met maatschappelijke impact naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg. Waar relevant kijken we ook naar het sociale domein of over de grenzen van Nederland naar andere landen. Het Nivel draagt hiermee bij aan nieuwe kennis voor het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten, hun participatie in de samenleving en een duurzaam gezondheidszorgsysteem.

Het Nivel kent de volgende kernwaarden:

 • maatschappelijke relevantie;
 • wetenschappelijk betrouwbaar;
 • samenwerking met partners;
 • onafhankelijk maar betrokken.

Nivel-onderzoek

De expertise van het Nivel is gezondheidszorgonderzoek dat zich richt op de organisatie en uitkomsten van zorg in relatie tot vraag en aanbod van gezondheidszorg. Het Nivel doet geen fundamenteel of experimenteel onderzoek naar specifieke behandelmethodes.
In ons onderzoek nemen wij de invloed van sociale en gedragsfactoren, financieringssystemen, beleid, wetgeving en technologie mee. Het onderzoek is toegepast en vindt plaats op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. In ons internationaal vergelijkend onderzoek leren wij van goede voorbeelden uit andere landen.

Het profiel van het Nivel is uniek en kent drie elkaar aanvullende onderzoeksdomeinen:

 • het perspectief van patiënten, cliënten en burgers;
 • het perspectief van zorgprofessionals en organisaties;
 • het perspectief van het gezondheidszorgsysteem;
 • bij elk onderzoeksdomein horen specifieke onderzoeksgebieden. In deze onderzoeksgebieden wordt onderzoek gedaan naar complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en worden antwoorden geformuleerd op vragen uit de samenleving. Binnen het Nivel komen alle perspectieven onder één dak samen.

De bij elk onderzoeksdomein behorende specifieke onderzoeksgebieden onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving. Binnen het Nivel komen alle perspectieven onder één dak samen.

Nivel onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen, patiënten- en consumentenorganisaties en wetenschappelijke verdieping.

Het Nivel streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle publicaties van het Nivel zijn openbaar. Meer informatie over ons onderzoek kunt u vinden op www.nivel.nl.

In 2018 had het Nivel een omzet van €13 mln. Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het Nivel werken 150 mensen, van wie circa honderd onderzoekers.

Informatie

Voor meer informatie over het Nivel of de te volgen procedure kunt u contact opnemen met mevrouw prof. dr. Cordula Wagner (directeur), via c.wagner@nivel.nl, of de heer Erik Dannenberg (lid Raad van Toezicht), via info@erikdannenberg.nl.

Reageren

Uw reactie kunt u tot 21 juni 2019 richten aan de sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht via directie@nivel.nl of de "Solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen