Voorzitter Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

KEMPENHAEGHE

De publieke sector  staat nu en de komende jaren voor ingrijpende veranderingen. Vergrijzing, daarmee samenhangende sterk stijgende kosten en technologische veranderingen hebben grote invloed op de wijze waarop gezondheidszorg en onderwijs zich in de komende decennia zullen ontwikkelen. Aangezien technologische ontwikkelingen in combinatie met voortschrijdende medische inzichten een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het voorkomen of minimaliseren van de invloed van ziekte op de kwaliteit van leven van patiënten, zijn met name de topklinische zorginstellingen, waar technologische en medische ontwikkelingen samenkomen, het epicentrum voor vernieuwingen in de gezondheidszorg en daaraan gelieerde onderwijsinstellingen.

Kempenhaeghe is het expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie in de zuidelijke helft van Nederland. Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen met een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast biedt Kempenhaeghe langdurige zorg voor mensen met epilepsie en speciaal (voortgezet) onderwijs (de Berkenschutse) vanuit diverse locaties. Kempenhaeghe werkt samen met academische centra en kennisinstituten, waaronder MUMC+, Radboud UMC, CIRO, TU Eindhoven, UZ Gent, UMC Utrecht, Leiden UMC en Erasmus MC. Dit maakt Kempenhaeghe een unieke instelling voor onder meer de ontwikkeling en inzet van de nieuwste inzichten op medisch-technisch gebied in de zorg en het onderwijs voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Er werken circa 1.500 medewerkers bij Kempenhaeghe, met alle kennis en alle aandacht voor de patiënten, bewoners en leerlingen (cliënten).
 

Vijf gespecialiseerde centra

Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; de professionals kijken vooral naar mogelijkheden in plaats van beperkingen en wenden hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken tot de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.

De vijf gespecialiseerde centra:

 • Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE)
 • Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG)
 • Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (CNL)
 • Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW)
 • Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse
   

Strategiedocument ‘Groei door verbinding’

De strategienota 2020-2024 heeft als titel en motto:  ‘Groei door verbinding’ en bouwt voort op wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd en zet tevens nadrukkelijk een stap verder.

Als hoofddoelstellingen zijn geformuleerd:

 • Kempenhaeghe organiseert naadloze processen voor patiënten en cliënten.
 • Kempenhaeghe werkt vanuit een onderscheidende propositie aan netwerkontwikkeling en samenwerking met externe partners.
 • Kempenhaeghe werkt aan de ‘zorg voor morgen’ voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen, samen met zorg-, onderwijs- en kennispartners.

Voor alle van de drie geformuleerde strategische Kempenhaeghe-brede doelstellingen zijn samenwerking en netwerkvorming belangrijke voorwaarden. Kempenhaeghe zal zich de komende jaren meer proactief opstellen, zich meer richten op samenwerking en allianties, inclusief portfoliomanagement.
 

Organisatiestructuur

Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe functioneren de vijf expertisecentra van Kempenhaeghe onafhankelijk, maar wel in nauwe samenwerking met elkaar.

De centra worden gefaciliteerd door ondersteunende diensten, waaronder de afdeling TriO (Onderzoek, Ontwikkeling & Opleiding). Deze afdeling neemt een belangrijke plaats in en is actief over de volle breedte van de expertisegebieden. De overige ondersteunende afdelingen faciliteren alle onder Kempenhaeghe opererende centra. Doordat Kempenhaeghe op deze wijze is georganiseerd, staat het primaire zorg- en onderwijsproces, en daarmee de cliënt centraal. En daar profiteren cliënten verwijzers, partners én eigen medewerkers van.

Om maximale betrokkenheid te garanderen van alle stakeholders, kent Kempenhaeghe diverse raden waarin interne en externe stakeholders zijn vertegenwoordigd. Dat zijn de cliëntenraad, wetenschappelijke adviesraad, vereniging medisch specialisten in dienstverband, multidisciplinaire raad, verpleegkundige adviesraad, ondernemingsraad en medezeggenschapsraad.

Meer informatie is te vinden op de website: www.kempenhaeghe.nl
 

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Met haar aanbod neemt Kempenhaeghe een bijzondere positie in zorg en onderwijs  in, en dit vereist ook een bestuursvoorzitter met bijzondere talenten: Naast de bewezen kwalificaties als directeur/bestuurder wordt van de voorzitter een heldere lange termijn visie gevraagd op de toekomstige medisch-technische ontwikkelingen van de zorg op het gebied van met name epilepsie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dit geldt ook voor ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs. De uitdagingen voor Kempenhaeghe voor de komende jaren zijn onder meer het vinden van een goede balans tussen academisering en optimale zorgverlening, de verdieping en verbreding van de verbinding tussen de centra en met partners in de vele netwerken. Tevens is het streven om de mogelijkheden van digitalisering en  technologische ontwikkelingen verder te exploreren en te implementeren in de zorg en in het onderwijs en  een structureel financieel gezonde basis te behouden..

Kempenhaeghe is op zoek naar een inspirerende persoonlijkheid die staat voor vernieuwing en gelooft in de kracht van samenwerking. In Kempenhaeghe wordt persoonlijk leiderschap gestimuleerd; de leiderschapsstijl van de bestuursvoorzitter kan omschreven worden als helder, slagvaardig, transparant, dienend en verbindend. De voorzitter Raad van Bestuur heeft een antenne voor (maatschappelijke) ontwikkelingen en is een sterke netwerker die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden voor het overleg met de brede groep externe partners en de diverse professionals en leidinggevenden en medezeggenschapsorganen binnen de eigen organisatie.

De voorzitter en het lid vormen een samenwerkingsgericht en complementair team. Als team vullen zij elkaar aan, houden zij elkaar scherp en geven zij elkaar feedback. Beide bestuurders staan in direct contact en houden feeling met de werkvloer. Zij stellen zich op als het toonbeeld van empathisch en dienend leiderschap en zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken. Vanuit een open en luisterende houding moedigen zij mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen. Zij hebben oog en oor voor de positie van de cliënten en van de medewerkers en zien de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner.
 

Resultaatgebieden

 • Ontwikkelt samen met de organisatie een toekomstvisie voor de verschillende onderdelen van de bijzondere en gespecialiseerde organisatie Kempenhaeghe (cure, care en onderwijs). Ontwikkelt, mede op basis van bestaande denklijnen, een innovatief wetenschappelijk kenniscentrum. Legt hiervoor diverse duurzame relaties. Zet de koers uit, maakt keuzes en houdt deze vast. Is hierin realistisch en kan prioriteiten stellen, zoekt naar synergie en samenwerking voor de verschillende onderdelen. Versterkt het onderscheidend vermogen van Kempenhaeghe en draagt dit uit.
 • Brengt het groeipotentieel in specifieke onderdelen verder tot ontwikkeling, gaat hiervoor nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties aan die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en onderwijs kunnen verhogen.
 • Waarborgt de continuïteit van Kempenhaeghe door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en onderwijs processen en draagt ervoor zorg dat Kempenhaeghe proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren, managers en professionals en stimuleert hen om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende of professional verder aan te scherpen.
 • Stuurt strategisch op optimale bezetting van de organisatie, afdelingen en teams.
 • Positioneert Kempenhaeghe als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Organiseert vlot lopende communicatie en multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Draagt zorg voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
   

Functie-eisen

 • Ervaring op strategisch niveau in een complexe organisatie. Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Een medische achtergrond met bewezen inhoudelijk leiderschap en ervaring met wetenschap en opleiding/onderwijs op een voor Kempenhaeghe relevant terrein, bij voorkeur blijkend uit een promotie of hoogleraarschap.
 • Ervaring met beleidskwesties betreffende onderwijs, in staat om het brede onderwijsveld te overzien en hier een strategische rol in te spelen.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Ervaring met werken met professionals.
 • In staat om vanuit gedrevenheid voor de doelen en ambities van Kempenhaeghe met hoofd en hart sturing te geven aan organisatie- en cultuurveranderingsprocessen.
 • Visie op cure, care en onderwijs.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • Beschikt over een netwerk in de zorg of is in staat dat snel op te bouwen.
   

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Charismatische toekomstgerichte strateeg en inhoudelijk boegbeeld, koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluitvorming.
 • Innovatief, ondernemend, out-of-the box denker.
 • Verbinder en relatiebouwer, zichtbaar zowel in- als extern. Gericht op de patiënt, cliënt en leerling.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen. Denkt breed voor de hele organisatie Kempenhaeghe.
 • Denkt in oplossingen, is geduldig en vasthoudend.
 • Toont persoonlijke en oprechte betrokkenheid en warmte naar bewoners, leerlingen en patiënten.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Empathisch en integer.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Open en transparant, communicatief sterk, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.
   

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT, klasse V).
 

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure
 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen