Teammanager Herlaarhof - eenheid kinder- en jeugdpsychiatrie

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Teammanager
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Teammanager Herlaarhof 

eenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Organisatie Reinier van Arkel

Reinier van Arkel, specialist in geestelijke gezondheidszorg in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij, is onderdeel van de Reinier van Arkelgroep. Ook Ypse en Maatschappelijke Opvang Den Bosch maken deel uit van de groep. Reinier van Arkel is hiermee een deel van het zorgnetwerk en levert toegevoegde waarde aan de gezondheid in de regio.

Specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt Reinier van Arkel in de zorgeenheden Herlaarhof, Reinier² en Reinier+. Herlaarhof richt zich op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Reinier² richt zich op sociale, acute en forensische psychiatrie. Reinier+ op de specialistische poliklinische en ziekenhuispsychiatrie. Ouderenpsychiatrie wordt geboden in samenwerking tussen Reinier+ en Reinier². De zorgeenheden kunnen bij de uitvoering van hun werkzaamheden bouwen op de ondersteuning van ondersteunende diensten. Reinier van Arkel kent een tweehoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens een RvT/RvB-model. De drie zorgeenheden worden duaal aangestuurd door een directie die bestaat uit een directielid algemene zaken en een directielid behandelzaken. Teammanagers worden door hen ondersteund in de ontwikkeling naar zelfsturende teams.

De koers van Reinier van Arkel voor de komende jaren luidt:

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Men biedt hoge kwaliteit van zorg, wat een combinatie is van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies, door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Reinier van Arkel biedt niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar voelt ook de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat Reinier van Arkel zich realiseert dat ze dat niet alleen kunnen, doen ze dit samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverbanden met andere belangrijke partners.

Herlaarhof biedt specialistische GGZ zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de ernstigste psychische aandoeningen, die stagneren in hun ontwikkeling.

Kinderen en jongeren die bij Herlaarhof komen, hebben een ernstige psychische aandoening met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Herlaarhof zet zich, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Herstelondersteunende zorg is de inhoudelijke basis.

Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. Herlaarhof sluit daarnaast aan bij de regioteams van Reinier van Arkel en werkt nauw samen met huisartsen, jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin o.a. door het bieden van consultatie en advies.

Binnen Herlaarhof zijn vijf teammanagers werkzaam. Door persoonlijke keuzes van mensen en een interne veranderopdracht is het teammanagement de afgelopen periode aan verandering onderhevig geweest. Voor deze vacature gaat het over de teammanager van de poliklinische functies op twee locaties (Oss en Vught). Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt voor psychiaters is Herlaarhof in recent in staat geweest een ervaren en enthousiaste kinder- & jeugdpsychiater aan te trekken met ruime managementervaring. Deze nieuwe directeur behandelzaken gaat een belangrijke impuls geven aan de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg en dienstverlening.

De teammanager: verbindend in én extern, koploper in samenwerking

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste teammanager die als collega het team binnen Herlaarhof gaat versterken. Hij of zij ondersteunt en begeleidt een aantal teams met circa 60 medewerkers. De stijl van leidinggeven is Rijnlands en zelforganiserend: de teammanager is sensitief, weet wat leeft binnen de organisatie en handelt daarnaar. Hij of zij is in verbinding met de omgeving en gelooft in dialoog en co-creatie. De teammanager stuurt op het realiseren van de gestelde doelen en werkzaamheden binnen de teams zodat de professionals optimaal hun werk kunnen doen. Hierbij heeft hij of zij een faciliterende en coachende managementstijl. De teammanager is geïnspireerd door en overtuigd van het concept van zelforganiserende teams. Hij of zij stuurt op eigen regie, stimuleert en ondersteunt een ondernemende en vooruitstrevende cultuur. Het is belangrijk dat de teammanager situationeel kan leidinggeven en zijn/haar stijl kan aanpassen op de fase van ontwikkeling daar waar ieder afzonderlijk team zich in bevindt. Dit maakt de baan afwisselend; sommige teams vragen meer nabijheid en richting te geven en hen te helpen knopen door te hakken, daar waar andere teams vooral op zoek zijn naar een leidinggevende op afstand die met hen de kaders bewaakt. Als teammanager is het van belang dat je daarin kan schakelen en differentiëren; alles met als doel om de teams een stap verder te helpen in hun zelfstandigheid en ontwikkeling. Reflecteren, samenwerken, confronteren en elkaar rechtstreeks aanspreken vormen de ingrediënten voor het

ontwikkelen en voortdurend verbeteren van werkprocessen en resultaten. De teammanager heeft een centrale rol in het participeren in externe netwerken. Een belangrijke samenwerkingspartner, vooral in Oss, is GGZ Oost Brabant. Werkgroepen onderzoeken de meest werkbare samenwerkingsmodellen. Er zijn ook parallellen met de klinische functies. Naar verwachting zal de intensiteit van die samenwerking in de komende periode toenemen. De teammanager neemt in dit proces de rol van voortrekker.

De functie van teammanager is binnen Herlaarhof stevig in ontwikkeling. Vaak is veel nu nog operationeel, maar het zwaartepunt ligt duidelijk tactisch. Ook de strategische kant wordt meer en meer van belang. Deze discussie speelt op meer plaatsen in de organisatie.

Profiel

Wij zijn op zoek naar ervaren ontwikkelings- en resultaatgerichte kandidaat die beschikt over:

 • minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met een gedegen managementopleiding en actuele kennis van management theorieën,- methoden en -technieken;
 • ruime ervaring in het aansturen van hoog opgeleide professionals;
 • een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in zelforganisatie en veranderingsprocessen;
 • gevoel voor en ervaring in bedrijfskundige processen;
 • ervaring in projectmatig werken;
 • innovatieve slagkracht en lef;
 • het vermogen een brug te slaan naar interne- (ondersteunende diensten) en externe stakeholders;
 • initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en ambitieus;
 • nuchter en veerkrachtig;
 • helder positie kunnen kiezen in een krachtveld van professionals;
 • teamspeler; open, transparant en duidelijk;
 • communicatief vaardig, besluitvaardig en resultaatgericht.

Competenties

 • Initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en ambitieus.
 • Nuchter en veerkrachtig.
 • Helder positie kunnen kiezen in een krachtveld van professionals. 
 • Teamspeler; open, transparant en duidelijk.
 • Communicatief vaardig, besluitvaardig en resultaatgericht.

Het volledige functieprofiel kunt u lezen via www.crowngillmore.nl

Voor meer informatie en solliciteren

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Dagmar Bijl, telefoon contactinformatie . Uw sollicitatie kunt u, samen met een actueel cv en motivatie, via de website van Crown Gillmore versturen (www.crowngillmore.nl). Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 6 oktober 2019.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen