Raadslid

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

De gevolgen van de coronacrisis zijn een belangrijk vraagstuk voor veel burgers, zorgmedewerkers en bestuurders. De coronacrisis tast niet alleen onze fysieke gezondheid aan, maar ook onze mentale gezondheid, onze manier van samenleven en ons welzijn. Los van corona zijn er ook andere belangrijke uitdagingen. De kansenongelijkheid in onze samenleving neemt toe en ook de vergrijzing, druk op de arbeidsmarkt en toekomstige financiering van zorg zijn belangrijke uitdagingen voor de komende jaren, die over de grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen reiken. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) zoekt drie nieuwe raadsleden met kennis van en affiniteit met wetenschap, innovatie en ondernemerschap en/of ethiek om onze Raad te versterken en bij te dragen aan een duurzame inrichting van de volksgezondheid & samenleving in Nederland.

 De & is ons symbool. Het symbool van onlosmakelijke verbondenheid tussen de beide aspecten van ons werkterrein Volksgezondheid & Samenleving. Het & symbool vormt de kern van onze missie en staat voor het besef dat ontwikkelingen in onze samenleving betekenis hebben voor onze individuele en collectieve gezondheid.

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit negen leden inclusief onze voorzitter Jet Bussemaker. Een team van adviseurs en ondersteuners vormt met de Raad de RVS.

Wij zoeken, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drie kandidaat-leden die aan het volgende profiel voldoen:

  • Onafhankelijke oordeelsvorming;
  • Affiniteit met bestuurlijke processen;
  • Een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Creatief en innovatief;
  • Van buiten naar binnen denken;
  • Kan verbinding maken tussen wetenschap, overheid en praktijk;
  • Beschikkend over een ruim netwerk dat relevant is voor het werkterrein van de RVS en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Gelet op de huidige samenstelling en de taak van de Raad zijn wij in het bijzonder op zoek naar één kandidaat met ervaring en kennis in de wetenschap, één kandidaat die op het terrein van innovatie en ondernemerschap in de zorg een bijdrage kan leveren en één kandidaat met een achtergrond in de (medische) ethiek, die scherp is op morele dilemma’s. Dit raadslid zorgt tevens voor de verbinding met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Het CEG is een samenwerkingsverband tussen de RVS en de Gezondheidsraad. Het CEG signaleert over actuele en beleidsrelevante ethische vraagstukken over gezondheidszorg en biomedisch onderzoek.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, waarvan de werkzaamheden liggen op het beleidsterrein van de volksgezondheid en zorg, zijn uitgesloten van benoeming. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van belangen- en beroepsorganisaties.

De RVS brengt werelden samen. Wij zijn een strategisch adviesorgaan van de overheid & inspirerende raadgever voor Nederland. In verbinding staan met de samenleving is nodig en die rol kunnen we alleen waarmaken als we weten wat er in de maatschappij speelt én contact hebben met verschillende groepen en organisaties. Daarom zoeken we kandidaten die deze verbinding mee kunnen en willen maken. De RVS heeft diversiteit & inclusie hoog in het vaandel staan. We kijken daarbij onder meer naar geslacht en culturele achtergrond en zienswijze. Geïnteresseerden van jongere generaties nodigen wij nadrukkelijk uit om te solliciteren.  

Het raadslidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van gemiddeld vier dagen per maand. Hier staat een vaste honorering tegenover. De honorering geschiedt op basis van zwaarte van de functie met een maximum van salarisschaal 18 Rijksoverheid.

Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij Stannie Driessen, directeur RVS, telefoon 06 22810107. Daarnaast organiseren wij op donderdag 22 april aanstaande van 19.00 tot 20.00 uur een Webinar over de functie.

U kunt zich aanmelden voor (anonieme) deelname via management@raadrvs.nl o.v.v. ‘Webinar vacature RVS‘. Aanmelden kan tot donderdag 22 april vóór 15.00 uur.

Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 3 mei 2021 onder vermelding op de enveloppe van ‘vacature RVS’, Secretariaat RVS, postbus 19404, 2500 CK Den Haag. Of via de mail, management@raadrvs.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen