Manager Junior en Thuis

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Onbekend
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Manager Junior en Thuis

Een bevlogen manager met ruime ervaring in het sociaal domein. Een sterke netwerker met een coachende en faciliterende leiderschapsstijl die mee wil bouwen aan de positie van PSW binnen het sociaal domein en verbinding weet te leggen zowel in de organisatie en als met externe stakeholders.

De organisatie
Bij PSW gaat het om mensen! Als individu, als onderdeel van een gezin en/of netwerk en in het functioneren in een leefgemeenschap of een wijk. PSW kijkt naar mensen vanuit gezondheid en mogelijkheden. PSW werkt vanuit het besef dat ieder mens eigen wensen heeft en probeert daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. PSW ziet dat vragen van mensen vaak geen eendimensionaal antwoord kennen, maar een integrale aanpak vragen. Daarom werkt PSW samen met partners binnen en buiten de zorg en welzijn. PSW staat voor de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Alle zorg en dienstverlening die PSW levert vindt plaats midden in de samenleving.

Ieder jaar weer geven cliënten, ouders, samenwerkingspartners én medewerkers aan bijzonder tevreden te zijn met de diensten van PSW. Dit is gebaseerd op de continue focus op de mensen die ondersteund worden bij het invulling geven aan het leven, de oprechte betrokkenheid en de integriteit van het handelen. De organisatie is vooruitstrevend, maar staat altijd met beide benen op de grond en is aanspreekbaar op het resultaat. PSW is in 65 jaar uitgegroeid tot een organisatie voor circa 2.300 cliënten, met 460 vrijwilligers en 1150 medewerkers.
De zorg- en dienstverlening is onderverdeeld in vijf zorgsectoren: Wonen, Dagbesteding, Werk, Junior en Thuis. Deze zorgsectoren worden ondersteund door de centraal gepositioneerde afdelingen Zorgondersteuning, P&O, Financiën, ICT en Vastgoed.

Missie en uitgangspunten PSW
PSW ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsvraag, zodat zij op eigen wijze richting en inhoud kunnen geven aan hun leven. Vanuit de overtuiging dat ieder mens erbij hoort en een eigen plek in de samenleving heeft.

De uitgangspunten van PSW daarbij zijn:

 • De vraag van de mens en zijn of haar gezin is altijd het vertrekpunt; de begeleiding van PSW is maatwerk in de lokale samenleving.
 • De medewerkers van PSW zijn inlevend, kundig en betrokken; zij tonen eigenaarschap.
 • PSW werkt samen met ouders of vertegenwoordigers en het netwerk en met collega’s en partners die de visie van PSW delen en met PSW blijven zoeken naar de beste begeleiding.
 • Stimuleren van kansen en mogelijkheden is een belangrijk motto voor PSW; op elk niveau, in elke levensfase .
 • PSW werkt mee aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van mensen, gezinnen en gemeenschappen.
 • PSW is betrouwbaar; afspraken worden nagekomen.

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid sluit naadloos aan bij deze missie en visie.

Strategische koers
PSW staat voor een indrukwekkende uitdaging en heeft een ambitieuze strategie ontwikkeld bestaande uit vier pijlers:

 • Externe omgeving; met oog op de toekomstbestendigheid van de zorg worden de eisen aan zorgaanbieders steeds scherper. Dit betekent dat de focus meer komt te liggen op ‘quadruple aim’:
  • betere kwaliteit van leven,
  • betere kwaliteit van ondersteuning,
  • tevreden medewerkers,
  • lage maatschappelijke kosten.
 • Technologische ontwikkeling; technologie biedt veel kansen en mogelijkheden voor cliënten, medewerkers en de organisatie. Toepassing van (digitale) technologie kan de zelfredzaamheid en bewegingsruimte van mensen vergroten. Door inzetten van technologie kan het werk efficiënter worden gedaan, zodat meer tijd overblijft voor inhoudelijke zaken.
 • Krappe arbeidsmarkt; PSW heeft een bovengemiddelde medewerkerstevredenheid. Ondanks een uitstekende reputatie als werkgever wordt ook PSW met de tekorten op de arbeidsmarkt geconfronteerd. Aantrekken én behouden van gekwalificeerde medewerkers is een uitdaging, maar ook het efficiënter organiseren van de zorg, zodat zorgprofessionals optimaal hun kerntaken kunnen uitvoeren.
 • Structuur en leiderschap; De keuze voor teamleiders als spil in de organisatie is binnen PSW een sterk punt. De beweging naar meer eigenaarschap is ingezet, maar vraagt voortdurende aandacht. Leiderschaps­ontwikkeling staat op de agenda.

De functie
Binnen de sector Junior en Thuis vindt er een verschuiving naar meer gebiedsgericht werken plaats. Voor deze positie is PSW op zoek naar een bevlogen manager die wil meebouwen aan de doorontwikkeling van de teamleiders zodat er een nieuwe balans ontstaat in interne en externe focus. Een leidinggevende die medewerkers weet mee te nemen in de organisatieontwikkeling, weet te inspireren en als aanjager het eigenaarschap binnen teams stimuleert.

De nieuwe manager heeft de overtuiging, visie en daadkracht dat het anders kan en moet in het sociaal domein. De manager heeft een belangrijke rol in het bouwen en onderhouden van een extern netwerk (vertegenwoordigers van gemeenten en samenwerkingsverbanden). Dit vraagt om een vernieuwende en innovatieve kijk op het sociaal domein. De manager is goed op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen, ziet kansen en mogelijkheden voor PSW en haar cliënten. Tegelijkertijd weet hij of zij een goede verbinding te maken met de andere sectoren binnen PSW om elkaar te versterken. De manager onderhoudt goede contacten met de managers van de ondersteunende diensten en stuurt (mee) op een regelarme en goed gestroomlijnde ondersteuning van teams en teamleiders.

De manager Junior en Thuis stuurt rechtstreeks meerdere teamleiders aan, heeft invloed op de koers, de positie en het strategisch beleid van de organisatie, is lid van het managementteam en legt rechtstreeks verantwoording af aan de bestuurder. De manager werkt nauw samen met de collega (zorg)managers aan het realiseren van een optimale werksfeer en optimale begeleiding van cliënten.

Voor deze positie zoekt PSW een manager Junior en Thuis die toegankelijk is en een warme belangstelling heeft voor zijn of haar medewerkers, cliënten en hun naasten. Een verbinder en een sterke netwerker die ervaring heeft binnen de complexe wereld van het sociaal domein, een vernieuwende kijk heeft op de toekomst van de zorg en waar medewerkers en cliënten zo op kunnen afstappen. De ideale kandidaat brengt een energieke, opgewekte en initiatiefrijke persoonlijkheid met zich mee. Voor hem of haar is het glas altijd halfvol. Hij of zij denkt in oplossingen en kansen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau met bijvoorbeeld een opleiding richting Gezondheidswetenschappen, Bedrijfskunde of Healthcare Management.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen een aan het sociaal domein gerelateerde organisatie.
 • Een sterke netwerker die kennis heeft van het sociaal domein en de sociale kaart van Limburg.
 • Onderkent en onderschrijft de noodzaak tot transformatie van de zorg richting ‘quadruple aim’.
 • Heeft een pragmatische en coachende stijl van leidinggeven; stimuleert eigenaarschap in het team.
 • Samenwerkingsgericht, weet zowel intern als extern bruggen te bouwen.
 • Omgevingsbewust en op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Weet deze kennis effectief te benutten voor de organisatie.
 • Ondernemerschap, signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen.
 • Bij voorkeur ervaring met leidinggeven aan organisatieveranderingen in een complexe omgeving.
 • Een verbindende, bevlogen persoonlijkheid met belangstelling voor medewerkers, cliënten en hun naasten.

Arbeidsvoorwaarden
Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie is ingedeeld in FWG 70, cao-gehandicaptenzorg, met een maximum fulltime bruto maandsalaris van € 6.821,00 exclusief vakantie- en eindejaarsuitkering van respectievelijk 8% en 8,33%. PSW biedt verder een ruim pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met een uitstekende pensioenverzekering.

Procedure
De werving en selectie wordt verricht door Rieken & Oomen, in de persoon van mevrouw Karin Straus en mevrouw Jihane Ben Massoud. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgens er diverse gespreksrondes waarbij ook de vertegenwoordigers van de medezeggenschap zijn betrokken.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Voor aanvaarding van de functie dient tevens een actueel vog overlegd te worden.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jihane Ben Massoud, telefonisch te bereiken via telefoonnummer contactinformatie op maandag 9 augustus van 10.00 - 11.00 uur en op dinsdag 17 augustus van 16.00 - 17.00 uur.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 22 augustus 2021 via het sollicitatieformulier. Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen