Manager Innovatie en Ontwikkeling

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Manager Innovatie en Ontwikkeling

Een nieuwe functie in een zich sterk ontwikkelende organisatie met lef en durf om dingen anders en beter te doen, voor een manager die durft te pionieren, ‘out of the box‘ van buiten naar binnen denkt en andersom, die in- en externe ontwikkelingen signaleert, verantwoordelijk is voor het (door) ontwikkelen van inhoudelijke strategische  thema’s en in samenwerking kan omzetten naar nieuwe innovatieve vormen van dienstverlening in de begeleiding en behandeling van psychisch kwetsbare mensen.

Voor deze nieuw in te richten en te positioneren functie zoeken wij kandidaten met een aantoonbaar academisch denk- en werkniveau. Bij voorkeur met een bedrijfskundige of inhoudelijke achtergrond, maar die vooral in staat zijn deze kennis te combineren vanuit marketing naar productontwikkeling- en innovatie en marktbenadering in een complex veld van stakeholders. Kerncompetenties daarbinnen zijn o.a. samenwerken, ondersteunen, adviseren en leidinggeven.

Schets MET ggz en functie

MET ggz begeleidt en behandelt mensen met psychische klachten in heel Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als hun naasten kunnen bij hen terecht voor ondersteuning. Zij bieden een naadloze keten van begeleiding en behandeling; een compleet zorgaanbod. Samen met de cliënt, ketenpartners en stakeholders werken betrokken medewerkers aan de kortste weg naar herstel. Bij MET ggz leren ze van hun ervaringen. Durven ze kritisch te zijn. Dingen anders te doen. Én beter. MET aandacht, MET vertrouwen, MET elkaar!

De uitdaging

De GGZ is volop in ontwikkeling. Dit vraagt systematische aandacht voor onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de markt. Weten wat behoeften zijn bij zowel cliënten als klanten en deze omzetten in een adequate aanpak, intern en extern. MET ggz streeft naar waarde gedreven zorg. Daarvoor is het noodzakelijk continue data en kennis gedreven het portfolio te analyseren, gebruik te maken van de inhoudelijke expertise van de professionals, en dit samen met hen, de Directeuren Zorg, en Programmaleiders verder vorm te geven. Deze functie staat aan de lat om product- en beleidsontwikkeling versneld te laten groeien en te verbinden met externe kansen. 

Deze nieuwe functie is van strategisch belang voor de ingezette koers van MET ggz, deze is sterk gericht op vernieuwing, verbetering en innovatie in een zich op vele fronten ontwikkelende organisatie. Het doel is helder: de best passende herstel ondersteunende zorg te bieden voor psychisch kwetsbare mensen. De weg ernaartoe is in (door)ontwikkeling. Daarvoor durft MET ggz ‘out of the box’ te denken. Het streven is een koploperspositie in de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve vormen van dienstverlening in deze specifieke sector en de positionering van MET ggz bij belangrijke externe stakeholders (partnerorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, justitie, eerste lijn).

Daarin gaat de Manager Innovatie en Ontwikkeling een belangrijk initiërende rol vervullen. Op basis van (te verwerven) kennis van de specifieke maatschappelijke- en sectorontwikkelingen in de volle breedte van de ggz, de doelgroep en belangrijke stakeholders initieert en (bege)leidt deze manager meerdere complexe, organisatie brede projecten. Deze zijn gericht op inhoudelijke en/of sociale innovaties met als einddoel het zorg aanbod van MET ggz verder te ontwikkelen en uit te breiden en daarmee dus ook de externe positie te versterken. Daarvoor verkent de manager zowel de markt als de bedrijfsgegevens en op basis daarvan geeft deze adequaat advies aan directeuren, programmaleiders, teamleiders en RvB betreffende (zorg)strategie die in lijn staan met de ontwikkelingen en kansen op de markt. 

Hij/zij heeft daarin dus een belangrijke liaison functie tussen externe en interne stakeholders waar het betreft het actief in- en extern ophalen en signaleren van ontwikkelingen en deze vertalen naar nieuwe en innovatieve vormen van dienstverlening. Tegelijkertijd draagt de zichtbare, en op inhoud steekhoudende aanwezigheid en deelname aan de ‘relevante tafels’ van de manager Innovatie en Ontwikkeling bij aan de markt- en inhoudelijke positionering van MET ggz.

Deze strategische positie vraagt om een betrokken, intelligente, creatieve, communicatieve en marktgerichte manager die kan en wil schakelen tussen analyse, daadkrachtig initiëren, adviseren, samenwerken én ondersteunen in een gezamenlijk te realiseren innovatieproces met aanpassing en implementatie van systemen en processen. De Manager Innovatie en Ontwikkeling rapporteert aan de Bestuurder, heeft een centrale positie in de samenwerking met de directeuren in het primair proces en geeft leiding aan drie programmaleiders, waarvan een specifiek verantwoordelijk is vanuit de inhoud en de overige twee sterker vanuit een projectverantwoordelijkheid.

 Wat neem je o.a. mee?

  • Je beschikt over een academische afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfskunde of Psychologie en je hebt deze aangevuld met een opleiding op het gebied van marketing.
  • Je hebt ruime ervaring op het gebied van sales en marketing.
  • Je hebt diepgaande kennis betreffende bedrijfskundige en financieel economische instrumentarium.
  • Je hebt kennis van de zorgfinanciering binnen de GGZ.

Informatie en solliciteren

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Marieke Oosting van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via de website van Crown Gillmore BV www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vóór 23.08.2021.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen