Divisiemanager divisie heelkundige specialismen

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Momenteel is het UMC Utrecht op zoek naar een divisiemanager (DM) voor de divisie heelkundige specialismen (DHS). De DM draagt bij aan de versterking van de positionering van het UMC Utrecht als geheel vanuit de divisie verantwoordelijkheid. De DM is verantwoordelijk voor gezonde bedrijfsvoering: adequate aansturing van de divisie, binnen de gestelde budgettaire kaders, in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de medisch-wetenschappelijk divisiemanager (MWDM). De focus voor de DM ligt op het terrein van zorg en bedrijfsvoering.

De DM draagt samen met de MWDM, met een breder leiderschapsteam zorg voor een gezamenlijke visie, regelruimte en verbinding, zodat men elkaar helpt om zaken te realiseren en duidelijkheid te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. De samenwerking tussen divisieleiding en werkvloer wordt geïntensiveerd door de belangrijke schakel die het leiderschapsteam vormt bij het oplossen van uitdagingen op de werkvloer en de directe verbinding met de divisieleiding. Daarnaast draagt de divisie zorg voor integraal management & accountability om daarmee het gehele UMC Utrecht te versterken en neemt de divisieleiding deel aan actiegerichte overleggen met het hoger management.

Het beleggen van het voorzitterschap bij de MWDM of de DM wordt nader bepaald.
De leden van de divisieleiding staan niet in een hiërarchische, maar in een collegiale verhouding tot elkaar. De voorzitter van de divisie is eindverantwoordelijk, maakt deel uit van het strategisch overleg van het UMC Utrecht en is lid van het operationeel UMC overleg. De MWDM en de divisiemanager rapporteren beiden direct aan de raad van bestuur. De leidinggevende binnen de raad van bestuur van de DM heeft het aandachtsgebied operationele zaken.

De dHS kent belangrijke financiële uitdagingen en dit vraagt structurele aandacht in de samenwerking met de regio ten aanzien van onder andere de tertiaire en last resort zorg. Binnen de dHS kennen we diverse bloedgroepen waarbij het essentieel is dat de belangen worden gewogen en afgestemd in relatie tot de UMC Utrecht strategie. Begin 2021 heeft dHS daarom een vijftal belangrijke verandertrajecten ingezet met als doel de poliklinische, klinische en medium care functies toekomstbestendig in te richten, de stafbezetting te kunnen verantwoorden en de niet patiënt gebonden functies waar mogelijk efficiënter in te zetten. Deze trajecten vergen belangrijke verandermanagement vaardigheden van de aankomende divisiemanager.

Afdeling

De divisie heelkundige specialismen (dHS) is samengesteld uit de snijdende specialismen van het UMC Utrecht; algemene heelkunde, anatomie, keel-, neus- oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied, kinderchirurgie, orthopedie, mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde, oogheelkunde, plastische chirurgie, traumatologie, urologie en vaatchirurgie.
In de kern functioneert iedere academische ziekenhuisafdeling binnen het veld bestaande uit drie partijen: de patiënt, de medewerker en de ziekenhuisorganisatie. Patiëntenzorg is het primaire proces. Zonder patiëntenzorg geen onderwijs en onderzoek. In de ideale situatie verkeren deze drie krachten in een constructieve dynamiek. Onze strategie en ambitie geven richting aan de strategische keuzes en prioritering die de divisie maakt. Die staat ten dienste om van haar operationele processen op de poli, in de kliniek, op de functieafdelingen en op de OK’s zodanig in te regelen dat deze ten dienste staan van een optimale patiëntenzorg gezien vanuit het perspectief van de patiënt, de “patiënt journey” is leitmotiv.

Profiel

De divisiemanager voor dHS is een gedreven senior manager met ruime ervaring in een complexe grote zorgorganisatie. Je beschikt over aantoonbare strategische kwaliteiten op het gebied van cultuur en besluitvormingsprocessen. Ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie veranderingsprocessen waarbij je mensen vanuit ieders talent mee kunt laten bewegen zie je als een uitdaging.

Als manager heb je een sterke bedrijfskundige visie en je hebt een succesvol trackrecord op dit terrein. De divisie heeft grote financiële uitdagingen wat aandacht behoeft. Je draagt zorg voor balans tussen inhoud, proces en resultaat waarbij je beslissingen neemt als de situatie daar om vraagt en zorgt hierin voor duidelijkheid. Je bent je bewust van je omgeving en zet de kennis over de vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen effectief in voor de patiënt, de medewerker en de organisatie.

Als divisiemanager weet je de keuzes die gemaakt worden te expliciteren door transparant te communiceren over de afweging van de belangen die daarin meegewogen hebben. Vanuit stevigheid en doortastendheid weet je zowel de interne verbinding binnen de divisie te bewerkstelligen waarbij iedere afdeling haar positie kan nemen. Ook de verbinding tussen de divisies is essentieel. Naast de samenwerking met de divisie vitale functies (dVF), vraagt de flankerende zorg voor afstemming met de andere divisies in het verlengstuk van de focus van de divisies.
In deze positie ben je een schakel in het leiderschapsteam en ondersteun je de mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Je beschikt over de sensitiviteit om organisatiebelangen goed te kunnen inschatten, ook waar belemmeringen of tegenstellingen niet altijd aan de oppervlakte liggen. Samenwerking met aanpalende divisies en directies is essentieel, alsmede de externe partners zoals Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het Prinses Maxima Centrum (PMC).
Je hebt een heldere stijl van communiceren en weet onderstromen het hoofd te bieden. Je vervult een voorbeeldrol en je herkent je in de vastgestelde generieke UMC leiderschapscompetenties en de specifieke competenties voor de divisieleiding. Daarnaast handel je vanuit het gedachtegoed diversiteit en inclusie.

Indien je interesse hebt, neem dan contact op met Suur & Company. Zij verzorgen de werving en selectieprocedure. Je kunt direct solliciteren via www.suurcompany.nl, zij nemen dan contact met je op.
Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734

Wij geloven in de kracht van een divers team waarin ruimte is voor verschillende vaardigheden, expertises, sociale en culturele achtergronden. Wij zijn benieuwd naar jou.

Het salaris voor deze (36 - 36 uur) functie bedraagt maximaal € 9.881,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.

Meer informatie

Gebruik voor solliciteren de knop ‘solliciteer’. Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon: Marja Suur, Partner, telefoonnummer: contactinformatie , e-mail: marjasuur@suurcompany.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen