Bestuurssecretaris

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Holtrop Ravesloot zoekt voor Zorginstituut Nederland:

een bestuurssecretaris

De functie bestuurssecretaris is een veelzijdige en uitdagende functie. Enerzijds fungeert de secretaris als de rechterhand van het bestuur, anderzijds geeft hij/zij leiding aan het team Bestuursondersteuning. Daarnaast coördineert de bestuurssecretaris de werkzaamheden van diverse, aan de raad van bestuur rapporterende, strategische adviseurs.

Het team Bestuursondersteuning is belast met het voeren van het bestuurssecretariaat van de overleggremia van Zorginstituut Nederland, het inhoudelijk en strategisch adviseren van de leden van de raad van bestuur en het verlenen van secretariële ondersteuning aan de raad van bestuur en het team concerncontrol. Het team Bestuursondersteuning bestaat uit de bestuurssecretaris, een adviseur, drie secretariële medewerkers en een chauffeur. In ontwikkeling is de coördinatie van en het functioneel leidinggeven op het gebied van personeelstaken aan enige strategisch adviseurs en andere specialisten die rechtstreeks rapporteren aan de raad van bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Adviseert en ondersteunt de leden van de raad van bestuur bij de uitoefening van de bestuurlijke taken in samenhang met de te voeren strategie.
 • Begeleidt en bewaakt de bestuurlijke besluitvormingsprocessen ten aanzien van de inhoud en de kwaliteit.
 • Is op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen binnen het Zorginstituut door informatie te verzamelen bij afdelingshoofden en strategisch adviseurs.
 • Signaleert politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen bij externe organisaties (VWS, publieke partners, stakeholders) in samenhang met beslisonderwerpen en de positie van Zorginstituut Nederland.
 • Verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement van relevante partijen van het Zorginstituut Nederland.
 • Analyseert relevante informatie en de bestuurlijke aspecten van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en het aangeven van de gevolgen daarvan voor de beleidsvelden van het Zorginstituut Nederland.
 • Geeft leiding aan het team bestuursondersteuning.

Kennis en ervaring

 • Academische opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen.
 • Brede kennis van en inzicht in de politieke en maatschappelijke opvattingen van overheden en organisaties m.b.t. voor Zorginstituut Nederland belangrijke onderwerpen.
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden, in de maatschappelijke omgeving en het politiek-bestuurlijk krachtenveld.
 • Inzicht in het functioneren van het bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Vaardigheid in het inschatten van de politieke en bestuurlijke verhoudingen en de politiek-bestuurlijke en technische haalbaarheid van adviezen.
 • Vaardigheid in het analyseren van informatie, het beoordelen van de relevantie en het aangeven van de gevolgen daarvan voor het werkterrein Zorginstituut Nederland.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van de procedurele en inhoudelijke aspecten van besluitvormingsprocessen.
 • Affiniteit met de zorg of een zorginhoudelijke achtergrond is een pre.

 Eigenschappen

 • Strategisch denker met oog voor de dynamiek van de organisatie en die acteert vanuit verbinding en overzicht.
 • Resultaatgericht; met oog voor de vertaling van strategie naar executie.
 • Teamspeler die over de disciplines heen kijkt en mensen motiveert zich te verbinden aan het realiseren van projecten en beleid.
 • (politiek-bestuurlijk) sensitief met gevoel voor processen en de onderstroom, reflectief op eigen handelen met oog voor de menselijke maat.
 • Goede combinatie van denken en doen.
 • Communicatief, mondeling en schriftelijk zeer vaardig, zowel binnen de organisatie als extern.
 • Geniet zowel van het sparren over strategie als van scherp zijn op details, processen en structuren.
 • Denkt in oplossingen en mogelijkheden, proactief en initiatiefrijk met gevoel voor humor en lef.
 • Toont daadkracht, stuurt actief op een juiste voortgang van zaken.

Organisatie

Zorginstituut Nederland kent een driehoofdige raad van bestuur die rechtstreeks verantwoording aflegt aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De stafdiensten concerncontrol en bestuursondersteuning rapporteren rechtstreeks aan de raad van bestuur. Binnen de afdeling bedrijfsdiensten zijn de stafafdelingen (zoals P&O, communicatie, financiën, juridische zaken en het servicecentrum) georganiseerd. Inhoudelijk kent het Zorginstituut de afdelingen ontwikkeling, wetenschap & internationale zaken, fondsen, informatiemanagement en de afdeling zorg. Er werken ongeveer 450 mensen.

 Het Zorginstituut zit, net als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de publieke schil (overheid) rond de privaat georganiseerde zorg (zorgaanbieders). Samengevat is het Zorginstituut van 'het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg'. 

 Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl

Arbeidsvoorwaarden

De functie van bestuurssecretaris m/v is een structurele functie voor 0,9 fte (36 uur per week met ATV). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdHet salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.096,-  bruto per maand (schaal 14 CAO Rijkbij een fulltime dienstverband. Verder biedt het Zorginstituut flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 ATV-dagen, een ABP-pensioenvoorziening en een Individueel Keuze Budget van 16,37% waar de vakantie-uitkering en een vaste eindejaarsuitkering onderdeel van uit maken. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Zorginstituut Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Livia de Keijzer of Gerald Knol (telefoon contactinformatie . Het uitgebreide functieprofiel is op te vragen. Belangstellenden wordt verzocht het cv en een motivatie te sturen voor 1 oktober 2021 naar reacties@holtropravesloot.nl 

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen