Voorzitter en lid raad van toezicht (Financiën)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Leeuwendaal zoekt voor Syndion een voorzitter en een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Financiën.

De organisatie

Syndion is er sinds 1967 voor mensen – jong en oud – met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Er werken circa 995 medewerkers voor zo’n 1.480 cliënten. Syndion ondersteunt hen zo, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden, vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënten. De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van langdurige zorg aan mensen met een beperking. Ook is Syndion actief in het sociaal domein en op het gebied van jeugd en kinderen. De komende jaren haalt Syndion alles uit de kast om kansenongelijkheid voor mensen met een beperking tegen te gaan. Tegelijkertijd heeft Syndion net als andere zorgaanbieders te maken met een toename in de complexiteit van de zorg, de krapte op de arbeidsmarkt en druk op budgetten.

De raad van toezicht 

Syndion werkt volgens het raad van toezichtmodel en hanteert in haar beleid en bedrijfsvoering de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg 2022. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Syndion en staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht bekleedt daarbij vier rollen; de toezichthoudende rol, de rol van strategische partner (adviesrol), de werkgeversrol en de rol van ambassadeur (hoeder van de dialoog). Bij de uitvoering van zijn taken houdt de raad rekening met het belang van de zorgorganisatie, met de maatschappelijke opgave(n) en met de positie van de (toekomstige) cliënt en medewerker. De leden van de raad houden op basis van de in de toezichtvisie vastgelegde waarden “verbinding, vertrouwen en vakmanschap” toezicht op de realisatie van de strategische doelen. Daarnaast geeft de raad invulling aan de verbinding met de organisatie en gaat de raad als toezichthouders met elkaar en met de bestuurder in gesprek over de betekenis van de strategische doelen en de werking van de interne systemen. 

Profiel

Voor de beide posities gelden de volgende algemene vereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Affiniteit met de zorg en zo mogelijk met de VG-sector in het bijzonder.
 • Onderschrijven van de missie en visie van Syndion.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Syndion en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling, zelfreflectief.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Syndion stellen.
 • Voldoende tijd, beschikbaarheid en flexibiliteit.


Voor de beide posities zijn wij op zoek naar kandidaten die als toezichthouder vanuit een professionele, samenwerkingsgericht grondhouding willen bijdragen aan de toekomstige (door)ontwikkeling, positionering en koers van Syndion. Kandidaten behoeven niet uit de regio te komen maar wonen/werken op bereisbare afstand van de standplaats Gorinchem. Het is een pre indien kandidaten de diversiteit van het team versterken.

Profiel voorzitter raad van toezicht

Wij zijn voor deze positie op zoek naar een ervaren voorzitter van een raad van toezicht met bestuurlijke ervaring in de zorg (care). Beschikt over een visie op de ontwikkelingen in de langdurige zorg en is daarmee een strategische sparringpartner voor de bestuurder en toezichthouders in het team. Stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer, die beschikt over verbindend vermogen. De voorzitter heeft rust, overzicht en is vertrouwenwekkend en samenwerkingsgericht. Vervult de rol van voorzitter raad van toezicht met een hoge mate van organisatiesensitiviteit en rolvastheid. Bij Syndion past een voorzitter die de positie van de bestuurder versterkt en hecht aan de rol en positie van interne stakeholders, zoals de medezeggenschap. Goede balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Is consistent, integer en transparant in optreden.

Profiel lid raad van toezicht met aandachtsgebied Financiën

Kandidaten voor dit profiel zijn/hebben daarnaast:

 • Stevig financieel onderlegd met ervaring op financieel strategisch niveau in de (langdurige) zorg. Ook kandidaten die vanuit andere posities beschikken over de gewenste kennis van de financiering van de (langdurige) zorg, worden uitgenodigd te reageren.
 • Naast kennis van financiën ook goed bekend met vastgoed, vastgoedontwikkeling/-vraagstukken.
 • Goed in staat om het medewerkers- en cliëntperspectief voor ogen te (blijven) houden.
 • Heeft bij voorkeur relevante ervaring als toezichthouder en zo mogelijk als voorzitter/lid van de auditcommissie.Ook kandidaten met de vereiste werkervaring/kennis die de stap naar professioneel toezichthouden willen maken en daarin willen investeren, worden uitgenodigd te reageren.
 • Evenwichtige en kritische persoonlijkheid die zaken kan afwegen en benoemen, met oog voor de relatie.


Wat biedt Syndion?

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding op basis van de NVTZ-norm voor toepassing van de Wet Normering Topinkomens en de daarbij behorende ministeriële regeling.

Informatie

Wil u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functies, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden. 

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. 

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 11 augustus 2024.

(Recruiter)

We verbeteren de prestaties in organisaties die sterk afhankelijk zijn van de menselijke inbreng. Onze bijdrage bestaat uit... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen