Twee leden Raad van Toezicht, portefeuille Financiën & ICT en portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling | Amaliazorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Amaliazorg is een zorgorganisatie met locaties in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk en is gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner specifiek is afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Amaliazorg is ontstaan uit de fusie van enkele kloosterverzorgingshuizen en biedt nog altijd zorg aan enkele vrouwelijke religieuzen.

Amaliazorg biedt verpleeghuiszorg (voornamelijk psychogeriatrie) en ondersteuning in vijf locaties. Bewoners zijn zeer tevreden en medewerkers voelen zich nauw verbonden met de organisatie. De zorg is van hoogstaande kwaliteit waarbij de aandacht continu gericht is op het behouden van deze excellente zorg en op het verbeteren en verbreden hiervan daar waar nodig of behoefte is. Vanuit de rol die Amaliazorg vervult binnen de keten in de regio zoekt zij de verbinding en samenwerking met ketenpartners. 

De kernwaarden van Amaliazorg (samengevat PAARS) zijn als volgt: 

Professioneel: Amaliazorg heeft de juiste kennis en vaardigheden om bewoners elke dag een waardevolle dag te kunnen geven. Medewerkers en vrijwilligers kijken kritisch naar het eigen functioneren, staan open voor feedback en blijven leren en verbeteren. In communicatie is men open, helder en zorgvuldig. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren; deze gedachten worden omgezet naar concrete acties. 
AAndacht: Amaliazorg is een warme organisatie en heeft oog voor het welbevinden van de bewoner, maar ook oog voor elkaar (collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers) en voor het eigen handelen en de invloed die dat heeft op de omgeving. 
Respect: medewerkers en vrijwilligers hebben respect voor de levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften van bewoners. Zij worden in hun waarde gelaten en er is respect voor ieders eigenheid en talenten. Dit geldt ook voor collega’s. Bij collega’s wordt het effect van gedrag en handelingen eerlijk en respectvol benoemd, worden verwachtingen naar elkaar uitgesproken en complimenten gegeven. 
Samenwerken: er wordt samengewerkt om bewoners een waardevolle dag te bezorgen. Dit gebeurt samen met de bewoners, families, met collega’s en vrijwilligers binnen het team, binnen de locatie, maar ook binnen Amaliazorg als geheel. Ook wordt samengewerkt met externe partners en met de samenleving als geheel. Want samen zijn we sterker. Zo kunnen we van elkaar leren, goede ideeën delen en samen verder komen.

Voor uitvoerige informatie over Amaliazorg zie: www.amaliazorg.nl.
 

Organisatiemodel

Amaliazorg hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen. De directeur-bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het managementteam.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Amaliazorg bestaat uit vijf leden. Op dit moment zijn er twee vacatures in de Raad van Toezicht. 

De leden vullen elkaar aan in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur van Amaliazorg. Tevens vervult de Raad van Toezicht de ambassadeursrol naar de maatschappij en de belangrijkste stakeholders buiten de organisatie en onderhoudt zij met hen contacten in voorkomende gevallen. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om betrokken toezicht te houden. Zo zijn er naast de reguliere vergaderingen ontmoetingen met het managementteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. 

De leden van de Raad van Toezicht dienen zich te verenigen met de navolgende uitgangspunten:

 • Amaliazorg streeft – als zelfstandige organisatie – naar samenwerking met derden, waarbij het behoud van de eigen identiteit en de continuïteit van de organisatie centraal staat
 • Amaliazorg streeft naar een positie als zorgaanbieder met een compleet pakket en dienstverlener op lokaal niveau
 • Amaliazorg respecteert de waarden die door de religieuzen vertegenwoordigd worden en houdt die levend in de organisatie.

In de Raad van Toezicht zijn momenteel twee vacatures. De Raad van Toezicht is op zoek naar een lid met de portefeuille Financiën & ICT en een lid met de portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling. De portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling is een voordrachtszetel in de Raad van Toezicht. Benoeming geschiedt op bindende voordracht van de CCR.

Profiel, functie-eisen en competenties van het gezochte lid Raad van Toezicht met de portefeuille Financiën & ICT  vindt u onderstaand. Verderop vindt u die voor het lid Raad van Toezicht met de portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling.
 

Profiel

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met ouderenzorg en met de doelstelling en zorgfunctie van Amaliazorg
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling 
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen
 • is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt er naar
 • is in staat collega’s in de raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie.
   

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ruime ervaring in een relevante functie op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling, in of buiten de zorgsector
 • heeft kennis van organisatieontwikkelingen  en –modellen, kennis van verandermanagement en kennis van HRM-vraagstukken op tactisch en strategisch niveau
 • heeft ervaring met en conceptueel inzicht in HRM-vraagstukken op het gebied van personele ontwikkeling, arbeidsverzuim, doorstroom en strategisch personeelsmanagement
 • is bekend met de arbeidsmarkt in de zorg en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan
 • staat midden in de samenleving, beschikt over een brede maatschappelijke binding
 • is bekend met specifieke vraagstukken die in deze regio spelen
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder.
   

Competenties

De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand 
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
 • heeft overtuigingskracht
 • is maatschappelijk betrokken.

 Amaliazorg nodigt nadrukkelijk jonge kandidaten uit hun belangstelling te tonen. Toezichthoudende ervaring is voor deze functie geen vereiste.
 

Profiel

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met de zorgsector en met de doelstelling en zorgfunctie van Amaliazorg
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling 
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen, of is in staat deze snel te ontwikkelen
 • is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt er naar
 • is in staat collega’s in de raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie.
   

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft kennis van financiën en van ICT in brede zin
 • heeft ervaring met de financieel-economische portefeuille van een (zorg)organisatie, bijvoorbeeld als adviseur
 • heeft tevens kennis van (investeringsbeslissingen op het gebied van) ICT
 • heeft kennis van het stelsel van zorgfinanciering op hoofdlijnen 
 • is bij voorkeur bekend met specifieke vraagstukken die in deze regio spelen
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau 
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder.
   

Competenties

De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand 
 • wekt vertrouwen
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
 • heeft overtuigingskracht
 • is maatschappelijk betrokken.
   

Profiel, functie-eisen en competenties van het gezochte lid Raad van Toezicht met de portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling vindt u onderstaand.
 

Profiel

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met ouderenzorg en met de doelstelling en zorgfunctie van Amaliazorg
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling 
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen
 • is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt er naar
 • is in staat collega’s in de raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie.
   

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ruime ervaring in een relevante functie op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling, in of buiten de zorgsector
 • heeft kennis van organisatieontwikkelingen  en –modellen, kennis van verandermanagement en kennis van HRM-vraagstukken op tactisch en strategisch niveau
 • heeft ervaring met en conceptueel inzicht in HRM-vraagstukken op het gebied van personele ontwikkeling, arbeidsverzuim, doorstroom en strategisch personeelsmanagement
 • is bekend met de arbeidsmarkt in de zorg en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan
 • staat midden in de samenleving, beschikt over een brede maatschappelijke binding
 • is bekend met specifieke vraagstukken die in deze regio spelen
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder.
   

Competenties

De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand 
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
 • heeft overtuigingskracht
 • is maatschappelijk betrokken.
   

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden ligt op het niveau van de richtlijnen van de NVTZ .
 

Procedure

De Raad van Toezicht van Amaliazorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op dinsdag 9 februari.

De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op vrijdag 12 februari en maandag 15 februari. De selectiegesprekken bij Amaliazorgvinden plaats op donderdagochtend 25 februari (portefeuille Financiën & ICT) en vrijdagmiddag 26 februari (portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling). Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.


Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen