Twee leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Twee leden Raad van Toezicht
Breda

De organisatie
Stichting Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van welzijn, thuiszorg en verpleeghuiszorg in 13 gemeenten in West-Brabant. Hierbij staan de eigen kracht en de eigen mogelijkheden van de klant centraal. De kwaliteit van het werk ontstaat in het contact van mens tot mens, want ieder mens is uniek. Daarom vindt Stichting Surplus het belangrijk om de ander écht te zien. Dat is het uitgangspunt in alles wat ze doen.

De Raad van Toezicht van Stichting Surplus is op zoek naar twee leden Raad van Toezicht.

Vacatures
Volgens het rooster van aftreden treden op korte termijn twee toezichthouders af in het eerste en tweede kwartaal van 2022. De vacatures hebben gevolgen voor de invulling van de commissies, na de aanstelling van de nieuwe leden wordt opnieuw naar de samenstelling van de commissies gekeken.

Hierna volgt een algemeen profiel voor een toezichthouder bij Surplus en vervolgens beschrijven wij de aanvullende eisen en profielen voor de twee vacante posities.

Taken en verantwoordelijkheden
De Raad van Toezicht is gehouden om volgens de governanceregels in ieder geval toezicht te houden op:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
 • De strategie en kansen verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De financiële verslaglegging;
 • De kwaliteit en veiligheid van dienstverlening;
 • De verhouding met belanghebbenden;
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.

Naast de formele rollen als toezichthouder; (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder), dienen de leden van de Raad van Toezicht ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren. Bij dit alles zijn de grondpatronen distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is.

Algemene eisen

 • Beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau;
 • Op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details);
 • Affiniteit met (langdurige) zorg en welzijn in het algemeen en met de maatschappelijke doelstelling van Surplus in het bijzonder;
 • Vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom zorg & welzijn;
 • In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
 • Het belang van de cliënt vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen;
 • Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • Ruime kennis van het functioneren van een professionele organisatie;
 • Tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen;
 • Affiniteit met het werkgebied van Surplus c.q. West-Brabant geldt als een pre;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken.

Toezichthouder met het profiel bestuurlijk/HR
Surplus zoekt een stevige bestuurder, met ervaring in een complexe (zorg)organisatie. Vanwege het strategisch belang van HR voor Surplus, waarbij onderwerpen als de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, modern werkgeverschap en behoud en ontwikkeling van personeel, een steeds grotere rol spelen, hecht de raad er bovendien zeer aan om dit thema blijvend te agenderen.

Kenmerken van de toezichthouder voor dit specifieke profiel zijn:

Een bestuurder

 • Met een brede visie op de ontwikkelingen in de ouderenzorg
 • Met een moderne visie op werkgeverschap;
 • Met ervaring met HR-thema’s op strategisch niveau;
 • Visie op data-analyse en data gedreven werken.

Toezichthouder met het profiel inhoud en kwaliteit van zorg
Professionele kennis van en ervaring in (ouderen)zorg en welzijn is van groot belang voor de Raad van Toezicht. Binnen Surplus is het denken over vernieuwende concepten en ontwikkeling van de ouderenzorg-thuiszorg, transmurale zorg en welzijn van groot belang. Daarnaast zijn medisch-ethische vraagstukken, visie op dementiezorg en palliatieve zorg, belangrijke thema’s binnen Surplus. Van belang voor dit specifieke profiel zijn:

 • Visie op de langdurige zorg, kennis van de inhoud van zorg;
 • Ervaring in de zorg medisch-professionele achtergrond);
 • Visie op complexe medisch-ethische thema’s (zoals bijv. palliatieve zorg);
 • Visie op innovaties in de (ouderen)zorg.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.surplus.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: Raad van Toezicht, wo, academisch, zorg, ervaren, welzijn, toezichthouder, strategisch, Surplus, Breda

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen