Lid van de Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Lid van de Raad van Toezicht

Over Zonnehuisgroep Amstelland 

Zonnehuisgroep Amstelland biedt zorg aan ouderen in Amsterdam-Zuid, Amstelveen, Ouder-Amstel en de Ronde Venen vanuit zes locaties in Amstelveen en vier locaties in Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel, Mijdrecht en Vinkeveen. Naast intramurale zorg wordt ook wijkverpleging geboden in de verschillende regio’s. Zo’n 1.300 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor onze cliënten. Binnen het langdurig verblijf zijn 544 plaatsen voor bewoners met dementie of een somatische indicatie. Kortdurend verblijf heeft 94 plaatsen beschikbaar. Bij de wijkverpleging zijn gemiddeld ongeveer 1.000 cliënten in zorg. Persoonsgerichte zorg en het werken vanuit de driehoek cliënt-familie-medewerker zijn de ankerpunten van de zorgvisie van Zonnehuisgroep Amstelland.

Meer informatie over ZHGA en de verschillende zorgvormen en locaties vindt u op www.zhga.nl 

De structuur van Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland is een stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt onder meer de  begroting, de jaarrekening, meerjarenplannen en bestuursbesluiten met een strategisch karakter. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en vervult hij de werkgeversrol voor de bestuurder. De Governancecode Zorg 2017, geactualiseerd in 2022, vormt naast de wet- en regelgeving de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Binnen Zonnehuisgroep Amstelland functioneren verder een Centrale Cliëntenraad, een Verpleegkundige Adviesraad en een Ondernemingsraad. 

Vacature in de Raad van Toezicht

Er is een vacature ontstaan binnen de Raad van Toezicht en daarom is Zonnehuisgroep Amstelland op zoek naar een nieuw lid.  Het nieuwe lid dient te beschikken over:

  • ervaring in het rolvast en als teamspeler houden van toezicht op een complexe organisatie in een beweeglijke maatschappelijke omgeving;
  • een persoonlijkheid die zich kenmerkt door authenticiteit, zelfreflectief vermogen, gevoel voor humor en relativeringszin;
  • binding met de regio waarin Zonnehuisgroep Amstelland actief is.

Het te benoemen lid van de Raad van Toezicht zal deel uitmaken van de auditcommissie financiën en voldoet aan de navolgende kwalificaties:

een kandidaat met in ieder geval ruime expertise op strategisch niveau van vastgoed en financiën. Expertise en ervaring met innovatie en technologie is een pre . Een kandidaat met  ondernemingszin. 

Voor Zonnehuisgroep Amstelland is het vanzelfsprekend dat alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende algemene competenties:

  • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting en de regio waar Zonnehuisgroep Amstelland actief is.
  • Kunnen schakelen tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan. 
  • Het vermogen om het beleid, respectievelijk de prestaties van de stichting enerzijds en het functioneren van de bestuurder anderzijds, op hoofdlijnen te toetsen.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en ook ten opzichte van elkaar een onafhankelijke opstelling. 

Praktische aspecten

De Raad van Toezicht vergadert circa zesmaal per jaar. De vergaderingen vinden in de middag plaats. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor de commissies, werkbezoeken en andere ontmoetingen met het werkveld. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd conform het NVTZ-advies voor een zorgorganisatie in klasse IV. 

Een lid van de Raad van Toezicht wordt overeenkomstig de Governancecode Zorg voor 4 jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Henk Kouwenhoven h.kouwenhoven@sherpa.org

Wilt u solliciteren? U kunt uw motivatiebrief en uw cv tot uiterlijk 3 juni 2022 sturen via de solliciteren button op de website www.zhga.nl/vacatures

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 15 juni 2022 na 17 uur. Een tweede ronde is gepland op 13 juli 2022, eveneens aan het einde van de middag. Deze tweede ronde omvat ook een adviesgesprek met de voorzitters van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van Zonnehuisgroep Amstelland. De gesprekken zullen plaatsvinden in het Zonnehuis, Groenelaan 7 in Amstelveen.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen