Lid Raad van Toezicht, portefeuille K&V - Zonnehuisgroep Vlaardingen

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Lid Raad van Toezicht 

Met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid waarvan het thema Welzijn onlosmakelijk onderdeel uitmaakt.

Aanleiding 

In verband met het verstrijken van de termijn gaat het huidige lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid (K&V) de portefeuille neerleggen per 1 juli 2024. Om die reden ontstaat er per 1 juli 2024 een vacature in de Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV).

Korte schets profiel

Naast het generieke profiel met algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring wordt voor deze positie in de Raad van Toezicht gezocht naar een kandidaat die vanuit expertise en ervaring met het primaire proces in de ouderenzorg een inhoudelijke bijdrage kan leveren op het thema Kwaliteit & Veiligheid. Een kandidaat die vanuit brede, meerdere innovatieve perspectieven het thema Kwaliteit & Veiligheid ook verbindt aan Welzijn en daarin durft ‘om te denken’. Belangrijk daarin is dat zowel het perspectief van de mensen die bij Zonnehuisgroep Vlaardingen wonen, tijdelijk verblijven of thuis ondersteuning krijgen, als ook van hun netwerk, van de professionals als dat van de organisatie wordt meegewogen. Zonnehuisgroep Vlaardingen zoekt een kandidaat die een visie heeft op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en de positie van cliënten, verwanten en mantelzorgers in het zorgstelsel. Voor de Raad van Bestuur kan hij/zij juist ook vanuit deze expertise een gedegen sparringpartner zijn in de ontwikkeling van ZGV.

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV) is een middelgrote zorgorganisatie, gevestigd in Vlaardingen. Met vier verpleeghuizen voor mensen met dementie en of somatische aandoeningen, een geriatrisch revalidatiecentrum, een verpleeghuis voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en thuiszorg biedt ZGV met ruim 1.000 medewerkers en 600 vrijwilligers welzijn, zorg en behandeling binnen de gemeente Vlaardingen en omgeving. ZGV is een warme betrokken organisatie en een begrip in Vlaardingen.

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken en resultaten van ZGV, vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur, adviseert en brengt kennis, ervaring en maatschappelijke contacten in. De Raad van Toezicht ziet toe op het strategisch beleid, kwaliteit van de zorg, financiële positie, soliditeit van bedrijfsvoering, de positie van ZGV binnen regionale/landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Specifiek voor het aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid

Om als toezichthouder voor dit aandachtsgebied te kunnen fungeren als hoogwaardig klankbord voor de bestuurder en collega toezichthouders vragen we dat de kandidaat:

  • kennis en ervaring m.b.t. het primaire proces bij voorkeur heeft verworven vanuit een uitvoerende en /of leidinggevende rol, aangevuld met integrale aansturing van een (substantieel omvangrijk onderdeel van een) zorgorganisatie;
  • kennis en ervaring op het gebied van welzijn;
  • actuele kennis heeft van kwaliteit en kwaliteitssystemen in zorgorganisaties en van behandel- en begeleidingsstrategieën voor cliënten;
  • kennis heeft van actueel beleid van overheid, financiers en belangrijke externe stakeholders;
  • inzicht heeft in de wijze van toezicht houden en sturen op kwaliteit van zorg;
  • inzicht heeft in de wijze van toepassing van kwaliteitssystemen;
  • actuele kennis en ervaring met zorgtechnologie, sociale mobilisatie en innovatie;
  • gevoel heeft voor het samenspel tussen harde en zachte kwaliteitsfactoren;
  • kan optreden als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit, behandeling en veiligheid;
  • het vermogen heeft om de inhoud van het voorgestelde kwaliteitsbeleid, behandelbeleid en het veiligheidsbeleid te toetsen aan algemeen erkende kwaliteitskaders en de uitvoering ervan te toetsen met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders.

Informatie en solliciteren

Voor een uitgebreide bijschrijving van het functieprofiel en de procedure verwijzen wij u naar de vacature van Crown Gillmore www.crowngillmore.nl Voor meer aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Hannelie Post van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 - 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatiebrief via de website van Crown Gillmore www.crowngillmore.nl uploaden. Uw reactie ontvangen wij graag voor 23 april 2024.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen