Lid Raad van Toezicht met zorgprofiel

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Zorggroep Drenthe zoekt een

Lid Raad van Toezicht met zorgprofiel             

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. Hij adviseert de RvB en ziet toe op de wijze waarop de zorgorganisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De RvT is aangesloten bij de NVTZ en onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De RvT kent drie commissies: de Financiële auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De leden van de RvT nemen deel aan minimaal één van deze commissies. Het beoogd lid zal tevens gevraagd worden de rol van voorzitter op zich te nemen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Affiniteit met zorg of betrokkenheid in zorg of zorginstelling en maatschappelijke betrokkenheid zijn een vereiste. Kandidaten mogen geen directe belangen hebben bij het functioneren van Zorggroep Drenthe.

Algemeen profiel:

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • affiniteit met de gezondheidszorg;
  • het vermogen en de attitude om de RvB met gevraagd en ongevraagd advies en als    klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het beleid van Zorggroep Drenthe en het functioneren van de RvB te toetsen;
  • het vermogen om zich, op hoofdlijnen, een oordeel te kunnen vormen over de door de RvB    voorgelegde aangelegenheden;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorggroep Drenthe stellen;
  • voldoende beschikbaarheid.

Gezien de samenstelling van de RvT zijn wij op zoek naar kandidaten met ruime kennis en ervaring in de zorg en bij voorkeur in de VVT. Bij de geschiktheidsbeoordeling wordt uitgegaan van consensus tussen de RvT en de Centrale Cliëntenraad, waarna de nieuwe toezichthouder wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.

Het profiel, specifiek voor de zorgrol:

Complementair aan de zittende leden van de RvT zoeken wij naar een toezichthouder met een sterk zorgprofiel. U hebt aantoonbare brede ervaring met kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de cliënt/bewoner en bent bekend met de –recent wettelijk verzwaarde- rol van de Centrale Cliëntenraad. U heeft een academisch werk- en denkniveau en een moderne visie op de ontwikkelingen in de zorgvisie. Op basis van uw inhoudelijke kennis en ervaring in een toezichthoudende rol, bent u in staat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan de cliënt/bewoner voorop te stellen en uit te dragen in de RvT. Daarbij heeft u oog voor de positie, het belang en de inbreng van de Centrale Cliëntenraad en bent u een goed toegankelijke gesprekspartner voor deze vertegenwoordigende medezeggenschapsraad.

Bedrijfsprofiel

Zorggroep Drenthe biedt intramurale en extramurale zorg- en dienstverlening aan ongeveer 2.500 cliënten. Het aantal personeelsleden bedraagt 1.350, werkzaam in of vanuit 8 woon(zorg)locaties in Drenthe.

Zorggroep Drenthe wil graag een sterke partner zijn in de regio en vanuit samen lerend verbeteren de verbinding aangaan en onderhouden. Zorggroep Drenthe richt zich daarom op het behouden en verstevigen van haar marktpositie door wendbaarder en slagvaardiger in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Dat maakt dat Zorggroep Drenthe veranderingen snel wil herkennen en er adequaat en vroegtijdig op in wil spelen. Veranderingen dienen zich voortdurend aan en medewerkers van Zorggroep Drenthe moeten daar dagelijks antwoord op zien te vinden. Flexibiliteit is dus van groot belang: een flexibele organisatie met flexibele medewerkers die snel kan inspelen op veranderingen die zich continu voordoen. Zorggroep Drenthe wil een VVT-organisatie zijn waar cliënten/bewoners kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening, geleverd door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar cliënten/bewoners met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Cliënten/bewoners zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden. We gaan voor “samen een moooie dag”.

Wij bieden

Een passende vergoeding gebaseerd op de NVTZ Adviesregeling “honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017”. De benoeming vindt plaats per 1 januari 2020.

Overige informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dhr. A. Alserda (voorzitter van de Raad van Toezicht) of dhr. L. Smetsers (Raad van Bestuur)  bereikbaar via de afdeling HRM op telefoonnummer: contactinformatie . Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren op deze functie. U kunt solliciteren t/m 15 november 2019 via het online sollicitatieformulier op onze website: https://www.zorggroepdrenthe.nl/werken-bij/vacatures.

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen