Lid raad van toezicht met portefeuille Onderwijs & Pedagogiek

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Leeuwendaal zoekt voor MIK & PIW Groep een lid raad van toezicht met portefeuille Onderwijs & Pedagogiek.

De organisatie

Stichting MIK & PIW Groep (hierna: MIK & PIW) is een toonaangevende maatschappelijke organisatie op het gebied van kinderopvang en sociaal werk in Zuid-Limburg. De organisatie komt voort uit de fusie in 2019 van de stichting KIM en stichting PIW Groep. MIK & PIW kent een holdingstructuur met zes verschillende entiteiten; Partners in Welzijn, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, Knooppunt Informele Zorg, Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. De eerste vier zijn actief in het sociaal domein, de laatste twee zijn kinderopvangorganisaties gericht op het bevorderen van een kansrijke start voor alle kinderen.

Bij MIK & PIW draait alles om het vergroten van de Kanskracht van kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Kanskracht staat bij MIK & PIW voor de mate waarin mensen regie over of grip op hun leven hebben en in staat zijn kansen te benutten. Het leidt tot zelfvertrouwen, vertrouwen in de toekomst en voegt perspectief toe. Het geeft mensen kracht om mee te kunnen doen in de samenleving. Preventie en een rijke ontwikkelomgeving zijn belangrijk en bevorderen de Kanskracht van de mensen in de wijken. MIK & PIW bouwt met hen aan sterkere wijken en biedt jeugdigen en gezinnen waar nodig ondersteuning dichtbij huis in hun vertrouwde omgeving. 

De opgave

MIK & PIW is te omschrijven als een echte netwerkorganisatie die staat voor de verbinding tussen kinderopvang en sociaal werk, die sterk samenwerkingsgericht is en proactief wil (verder) bouwen aan de versterking van bestaande netwerken en het opzetten van nieuwe netwerken. MIK & PIW wil samen met partners écht het verschil kunnen maken voor/impact hebben op de samenleving en met elkaar sterkere wijken realiseren. 

De raad van toezicht

MIK & PIW kent een eenhoofdige raad van bestuur die tevens de bestuurder is van de onderliggende stichtingen en bv’s. De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de raad van toezicht (two tier model). De raad van toezicht baseert zijn toezicht op de relevante wetgeving, actuele governancecodes Sociaal Werk en Kinderopvang en de landelijke visie op toezicht van de vereniging van toezichthouders voor kinderopvang en onderwijs (VTOI-NVTK). De huidige raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter.

In de toezichtvisie van de raad gaat het om waardengedreven toezicht vanuit de kernwaarden integriteit, professionaliteit, verbinding en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad van toezicht richt zich op het 'why' (het ‘waarom’ – de drijfveer, de essentie –) van de organisatie. De raad hecht sterk aan de rol van critical friend en sparringpartner voor de bestuurder en het voeren van het open en scherpe gesprek.

Het ontstaan van de vacature

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan de beide vacatures en worden tegelijkertijd ingevuld. Tevens zal de deelname van de nieuwe leden aan de twee commissies met hen worden besproken en in overleg worden toebedeeld.

Voor een optimale invulling van de vacante posities, beschikt de kandidaat bij voorkeur over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Kandidaten behoeven niet uit Zuid-Limburg afkomstig te zijn maar hebben oprechte interesse in de regio en zijn in staat zich daarin snel te verdiepen.

Onderwijs/Pedagogiek

De nieuwe toezichthouder zal in de raad met name visie en expertise meebrengen op het gebied van onderwijs en/of kinderopvang. Heeft zo mogelijk een pedagogische achtergrond en is thuis op het terrein van de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind. Is bekend met IKC vorming en mogelijke samenwerkingsvormen met andere keten-netwerkpartners. Ontschotting van de bestaande kaders en het slechten van begrenzingen in beleid, wet-, regelgeving van sectoren maar ook de innovatie van dienstverlening en het anders organiseren van werkorganisatie en dienstverlening zijn thema’s waarop deze toezichthouder van toegevoegde waarde zal zijn.

De nieuwe toezichthouder beschikt over:

  • Werkervaring op strategisch niveau (bijvoorbeeld bestuurder/directeur/eindverantwoordelijk manager) in het publiek domein (bij voorkeur het primair onderwijs en/of kinderopvang) en brede generalistische expertise op het terrein van onderwijs, ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind. 
  • Kennis van/visie op integrale kindcentra en de bredere toekomstige samenwerking(smogelijkheden) tussen sociaal werk, kinderopvang, onderwijs en mogelijk andere partners in de zorg- en welzijnsketen

Bezoldiging

De bezoldiging bedraagt € 12.005,-- per jaar. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming van maximaal vier jaar.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden. 

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Marcel ten Berge, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. 

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 12 mei 2024.

(Recruiter)

We verbeteren de prestaties in organisaties die sterk afhankelijk zijn van de menselijke inbreng. Onze bijdrage bestaat uit... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen